Úprava variant existujícího produktu

Na stránce podrobností můžete upravovat a odstraňovat varianty produktu. To vám umožní kdykoli flexibilně měnit prodávané varianty produktu.

Změna podrobností varianty

Můžete také měnit podrobnosti konkrétní varianty. Například můžete změnit cenu varianty nebo změnit její obrázek.

Kroky:

Úprava variant pro obchody s více lokalitami

Pokud váš obchod používá více lokalit, pak je způsob úpravy variant odlišný než v případě obchodu pouze s jednou lokalitou.

Úprava cen, množství, skl. j., čárových kódů nebo HS kódů pro všechny varianty

Máte možnost rychle upravovat ceny, množství, skl. j., čárové kódy nebo HS kódy pro všechny varianty produktu, aniž by bylo nutné varianty vybírat.

Kroky:

 1. V sekci Varianty klikněte na Upravit varianty.

 2. Vyberte jednu z možností Upravit.

 3. Do dialogu Upravit zadejte novou cenu nebo množství pro všechny varianty nebo uveďte hodnoty pro jednotlivé varianty individuálně.

 4. Klikněte na Uložit.

Úprava všech variant v hromadném editoru

U existujícího produktu můžete upravit všechna pole pro všechny varianty v hromadném editoru, aniž by bylo nutné varianty nejprve vybírat.

Kroky:

 1. V sekci Varianty klikněte na Upravit varianty > Otevřít v hromadném editoru.
 2. Na stránce Hromadný editor zadejte do příslušných polí požadované změny.
 3. Klikněte na Uložit.

Informace k používání hromadného editoru najdete v sekci Hromadná úprava produktů a variant.

Změna zobrazovaného pořadí voleb

Když si zákazníci prohlíží vaše produkty, uvidí volby variant v určitém pořadí. Pořadí variant můžete změnit na stránce podrobností o produktu.

Kroky:

 1. Ze správce Shopify přejděte do sekce Produkty > Všechny produkty.

 2. Klikněte na název produktu, jehož volby chcete znovu seřadit.

 3. V sekci Varianty na stránce podrobností o produktu klikněte na Změnit pořadí variant:

  Uspořádat varianty

 4. V dialogu Změnit pořadí variant a voleb klikněte a přetáhněte název volby na jinou pozici:

  Když se zákazník dostane na stránku produktu, uvidí volby pro daný produkt v pořadí, v jakém jsou seřazeny.

 5. Až budou volby v pořadí, v jakém je chcete mít, můžete změnit zobrazované pořadí hodnot voleb. Klikněte a přetáhněte hodnotu volby na jiné místo:

  Když se zákazník dostane na stránku produktu, uvidí hodnoty voleb pro jednotlivé volby v pořadí, v jakém jsou nastaveny.

 6. Klikněte na Uložit.

Úprava voleb produktu

Na stránce podrobností o produktu můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat volby a hodnoty voleb.

Kroky:

Smazání varianty

Když smažete variantu, bude trvale odstraněna.

Pokud již nechcete prodávat produkt s variantami, musíte odstranit všechny jeho varianty, a to včetně té výchozí. V opačném případě bude vašim zákazníkům stále zobrazována rozevírací nabídka. K odstranění více variant najednou použijte hromadnou akci.

Kroky:

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma