Thay đổi cài đặt thẻ quà tặng

Bạn có thể kích hoạt Thẻ Apple Wallet, thay đổi cài đặt hết hạn thẻ quà tặng và thiết lập quá trình thực hiện tự động đối với thẻ quà tặng trong Shopify.

Thay đổi cài đặt hết hạn thẻ quà tặng

Bạn có thể đặt thẻ quà tặng hết hạn sau một khoảng thời gian cụ thể. Theo mặc định, thẻ quà tặng không hết hạn vì luật pháp tại một số quốc gia không cho phép thẻ quà tặng hết hạn. Nếu bạn đặt ngày hết hạn thì theo mặc định, thẻ sẽ hết hạn sau 5 năm. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi thời gian hết hạn. Xác minh bạn đang tuân thủ các quy tắc và quy định đối với thẻ quà tặng ở quốc gia của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Gift cards expire (Thẻ quà tặng hết hạn).

 2. Đặt thông tin chi tiết hết hạn cho thẻ quà tặng.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Kích hoạt Thẻ Apple Wallet

Bạn có thể kích hoạt Thẻ Apple Wallet Passes để khách hàng có thể sử dụng thẻ quà tặng trên thiết bị iOS trong Apple Wallet. Với Thẻ này, khách hàng có thể kiểm tra số dư thẻ quà tặng và quy đổi thẻ quà tặng tại cửa hàng.

Bạn có thể kích hoạt Thẻ Apple Wallet từ trang cài đặt Thẻ quà tặng) trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Apple Wallet, đánh dấu vào Enable Apple Wallet Passes (Kích hoạt Thẻ Apple Wallet).
 2. Nếu bạn muốn tùy chỉnh giao diện thẻ quà tặng trong Apple Wallet, thay đổi cài đặt văn bản, màu và hình ảnh. Bạn có thể thay đổi những cài đặt này bất cứ lúc nào.
 3. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi kích hoạt Thẻ Apple Wallet, thẻ quà tặng được gửi qua email sẽ có nút Add to Apple Wallet (Thêm vào Apple Wallet).

Vô hiệu hóa Thẻ Apple Wallet

 1. Trong mục Apple Wallet, bỏ chọn Kích hoạt Thẻ Apple Wallet.

Khi bạn vô hiệu hóa Thẻ Apple Wallet đối với sản phẩm thẻ quà tặng, thẻ quà tặng mới sẽ không có nút Add to Apple Wallet (Thêm vào Apple Wallet) nhưng vẫn có thể sử dụng Thẻ hiện có.

Trải nghiệm khách hàng

Khách hàng có thể tải Thẻ Apple Wallet xuống thiết bị iOS từ email thông báo nhận được khi mua thẻ quà tặng. Thẻ quà tặng được gửi qua email sẽ có nút Add to Apple Wallet (Thêm vào Apple Wallet). Khách hàng có thể nhấp vào nút này để mở thẻ quà tặng tự động trong Apple Wallet.

Thẻ này hiển thị thông tin cửa hàng, số dư hiện tại của thẻ quà tặng và một mã QR duy nhất.

Khi khách hàng xuất trình thẻ quà tặng bằng cách sử dụng Apple Wallet, bạn có thể quét mã QR bằng máy quét 2D hoặc camera trên iPad khi đang dùng ứng dụng Shopify POS.

Khách hàng đã tải Thẻ về có thể nhận thông báo trên thiết bị iOS khi ở gần cửa hàng. Khách hàng có thể vô hiệu hóa thông báo này từ trong Apple Wallet trên màn hình chi tiết của Thẻ. Màn hình chi tiết còn hiển thị điều khoản dịch vụ của cửa hàng.

Tùy chỉnh Thẻ Apple Wallet

Bạn có thể thay đổi giao diện của Thẻ Apple Wallet cho phù hợp với cửa hàng:

Mọi tùy chỉnh bạn thực hiện cũng sẽ xuất hiện trong Thẻ mà khách hàng đã tải xuống.

Thay đổi màu chữ và màu nền

Bạn có thể thay đổi màu chữ và màu nền của Thẻ Apple Wallet cho phù hợp với cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Từ mục Apple Wallet, bạn có thể thay đổi văn bản đầu trang, màu thẻ và màu chữ.
 2. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Sử dụng logo tùy chỉnh

Theo mặc định, Thẻ Apple Wallet hiển thị biểu tượng thẻ quà tặng Shopify trong đầu trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Apple Wallet, đánh dấu vào Use a custom logo (Sử dụng logo tùy chỉnh).
 2. Nhấp vào Choose File (Chọn tệp) để tải lên tệp hình ảnh. Hình ảnh sẽ tự động được thay đổi kích cỡ thành 90 x 90 px.
 3. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Sử dụng biểu ngữ tùy chỉnh

Thẻ mặc định hiển thị biểu ngữ Shopify dưới đầu trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Apple Wallet, đánh dấu vào Use a custom banner (Sử dụng biểu ngữ tùy chỉnh).
 2. Nhấp vào Choose File (Chọn tệp) để chọn tệp hình ảnh. Hình ảnh của bạn sẽ bị cắt thành 1125 x 432 px. Nếu bạn không muốn hình ảnh bị cắt, sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để thay đổi kích cỡ hình ảnh thành 1125 x 432px trước khi tải lên. Đảm bảo tệp hình ảnh không lớn hơn 1125 x 432 px.
 3. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Cập nhật cài đặt thực hiện tự động của thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng mặc định được đặt thành tự động thực hiện khi đơn hàng được thanh toán và khách hàng sẽ nhận được email thông báo. Bạn có thể thay đổi cài đặt thực hiện thành thực hiện thủ công tất cả các mặt hàng trong đơn hàng, bao gồm cả thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), chọn Do not automatically fulfill any of the order's line items (Không tự động thực hiện bất cứ mặt hàng nào trong đơn hàng). Tìm hiểu thêm về cài đặt thực hiện.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí