Bán hàng ở Nhật Bản

Quốc gia bạn hoạt động kinh doanh có thể ảnh hưởng đến cách bạn thiết kế cửa hàng trực tuyến và thông tin bạn cung cấp cho khách hàng. Các quy định, kỳ vọng của người mua và các cân nhắc về ngôn ngữ có thể giúp xác định thông tin hiển thị trên cửa hàng trực tuyến và trang sản phẩm.

Mặc dù đây không phải là một danh sách đầy đủ, các thương nhân bán hàng tại Nhật Bản vẫn thường thay đổi cửa hàng Shopify như liệt kê trong mục này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hướng dẫn này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là nội dung tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Hãy hỏi ý kiến tư vấn pháp lý riêng để có thông tin cụ thể về trường hợp của bạn. Shopify không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức đối với việc bạn sử dụng hoặc tin tưởng thông tin này.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí