Hiển thị chính sách và thông tin pháp lý khác của cửa hàng

Thương nhân bán hàng ở Nhật Bản thường thêm trang để hiển thị chính sách pháp lý của cửa hàng, rồi thêm liên kết đến các trang đó vào menu chân trang của cửa hàng.

Bạn cần tạo chính sách của riêng cửa hàng. Liên hệ với chuyên gia pháp lý địa phương để được trợ giúp.

Thêm chính sách cửa hàng để hiển thị thông tin pháp lý

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tạo trang cho các chính sách sau đây của cửa hàng:

 • Thông báo pháp lý (特定商取引法に基づく表記)
 • Điều khoản dịch vụ
 • Điều khoản bán hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.

 2. Nhập chính sách cửa hàng.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi bạn thêm chính sách cửa hàng, các chính sách được tự động liên kết ở chân trang của trang thanh toán.

Thêm trang tùy chỉnh để hiển thị thông tin pháp lý

Sau khi bạn thêm chính sách cửa hàng, trong các trang thanh toán sẽ tự động xuất hiện một liên kết đến chính sách. Tuy nhiên, việc tạo trang mới cho các chính sách pháp lý và liên kết những trang này đến chân trang của bạn sẽ đảm bảo rằng khách hàng có thể xem chính sách pháp lý trên bất kỳ trang nào của cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online Store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Trang.

 5. Nhấp vào Add page (Thêm trang).

 6. Nhập một Tiêu đề vào hộp văn bản. Dán chính sách pháp lý vào hộp văn bản Nội dung được cung cấp.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi tạo chính sách pháp lý và tạo trang mới cho các chính sách đó, nhiều chủ sở hữu cửa hàng thêm liên kết đến chính sách pháp lý vào chân trang của cửa hàng trực tuyến. Điều này cho phép khách hàng xem được các chính sách pháp lý cho dù không ở các trang thanh toán của bạn.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online Store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Trên trang Navigation (Điều hướng), nhấp vào menu chân trang.

 6. Nhấp vào Add menu item (Thêm mục menu).

 7. Nhập tiêu đề của trang chính sách pháp lý.

 8. Nhấp vào trường Link (Liên kết), rồi chọn Pages (Trang).

 9. Chọn trang đang hiển thị chính sách pháp lý của bạn.

 10. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí