แสดงนโยบายร้านค้าของคุณ และข้อมูลด้านกฎหมายอื่นๆ

ผู้ที่ขายสินค้าในญี่ปุ่นมักจะเพิ่มหน้าสำหรับแสดงนโยบายด้านกฎหมายของร้านตนเอง แล้วจึงเพิ่มลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเหล่านั้นไว้ในเมนูส่วนท้ายของร้านค้า

คุณจำเป็นต้องสร้างนโยบายร้านค้าของคุณเอง ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในประเทศของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือ

เพิ่มนโยบายของร้านค้าเพื่อแสดงข้อมูลด้านกฎหมาย

คุณสามารถสร้างหน้าสำหรับนโยบายของร้านค้าต่อไปนี้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้:

 • ประกาศด้านกฎหมาย (特定商取引法に基づく表記)
 • ข้อกำหนดในการใช้บริการ
 • ข้อกำหนดการขาย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > นโยบาย

 2. ใส่นโยบายร้านค้าของคุณ

 3. คลิกที่บันทึก

เมื่อคุณเพิ่มนโยบายของร้านค้าแล้ว ระบบจะใส่ลิงก์ของนโยบายดังกล่าวในส่วนท้ายของหน้าการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

เพิ่มหน้าแบบกำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลด้านกฎหมาย

ระบบจะเพิ่มลิงก์ที่เชื่อมไปยังนโยบายของร้านค้าไว้ที่หน้าการชำระเงินโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การสร้างหน้าใหม่สำหรับนโยบายด้านกฎหมายและเชื่อมโยงไปยังส่วนท้ายของร้านค้าจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าสามารถดูนโยบายด้านกฎหมายได้ในทุกหน้าของร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online Store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “หน้า

 5. คลิกเพิ่มหน้า

 6. ป้อนชื่อกล่องข้อความ วางนโยบายด้านกฎหมายของคุณลงในกล่องข้อความเนื้อหาที่ให้ไว้

 7. คลิกที่บันทึก

หลังจากที่สร้างนโยบายด้านกฎหมายและสร้างหน้าใหม่สำหรับนโยบายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เจ้าของร้านค้าจำนวนมากจะเพิ่มลิงก์ไปยังนโยบายด้านกฎหมายของตนไว้ในส่วนท้ายของร้านค้าออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถดูนโยบายด้านกฎหมายได้โดยไม่ต้องไปที่หน้าการชำระเงิน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online Store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. ที่หน้าการนำทาง ให้คลิกที่เมนูส่วนท้าย

 6. คลิกเพิ่มรายการเมนู

 7. ป้อนชื่อหน้านโยบายด้านกฎหมาย

 8. คลิกช่องกรอกลิงก์ จากนั้นเลือกหน้า

 9. เลือกหน้าที่ใส่นโยบายด้านกฎหมายเอาไว้

 10. คลิกบันทึกเมนู

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี