การจำหน่ายสินค้าในประเทศบราซิล

ประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอาจมีผลต่อการออกแบบร้านค้าออนไลน์ของคุณและข้อมูลที่คุณจะมอบให้แก่ลูกค้า ข้อบังคับ ความคาดหวังจากผู้ซื้อ ตลอดจนข้อควรพิจารณาด้านภาษาสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรใส่ข้อมูลใดบ้างในหน้าร้านออนไลน์และหน้าสินค้า

แม้ขณะนี้รายการอาจยังไม่สมบูรณ์ แต่ผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าในประเทศบราซิลมักจะทำการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในส่วนนี้ไปยังร้านค้า Shopify ของตน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: คู่มือนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำด้านกฎหมายแบบมืออาชีพ โปรดหารือกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ Shopify ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้หรืออ้างอิงข้อมูลนี้ในทุกกรณี

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี