การแสดงอีเมลผู้ส่งที่ร้านค้าของคุณใช้

หากคุณสังเกตเห็นว่ากล่องจดหมายเข้าของลูกค้าคุณแสดงอีเมลของคุณเป็น store+123@shopifyemail.com และต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลนี้ คุณจะต้องเปลี่ยนที่อยู่อีเมลผู้ส่ง

หากต้องการทำความเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในบทความนี้ ให้ดูที่คำศัพท์เฉพาะทางของโดเมน

ตัวอย่างที่ 1: การส่งจากโดเมนที่ได้รับการคุ้มครองจาก DMARC โดยไม่มีการยืนยันตัวตน

หากคุณส่งอีเมลจากโดเมนที่ได้รับการคุ้มครองจาก DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนของอีเมลผู้ส่งของคุณด้วย DKIM และ SPF ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน:

  1. เข้าถึงระเบียน DNS ของโดเมน
  2. ยืนยันตัวตนของโดเมนผู้ส่งของคุณโดยการเพิ่มระเบียน CNAME ไปยังโดเมนของคุณ

ตัวอย่างที่ 2: โดเมนอีเมลเป็นของผู้ให้บริการภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง DNS

หากโดเมนอีเมลของคุณเป็นของผู้ให้บริการภายนอกและคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระเบียน DNS ในการยืนยันตัวตนของโดเมน ให้ลองใช้โดเมนของคุณเอง โดยคุณสามารถซื้อโดเมนจาก Shopify หรือผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก เช่น GoDaddy หรือ Namecheap

ขั้นตอน:

  1. ใช้โดเมนของคุณเองในการส่งอีเมล
  2. ยืนยันตัวตนของโดเมนผู้ส่ง
  3. เพิ่มระเบียน DMARC ที่ถูกต้อง

ตัวอย่างที่ 3: โดเมนที่ซื้อผ่านผู้ให้บริการภายนอกโดยไม่มีการยืนยันตัวตน

หากคุณได้ซื้อโดเมนผ่านผู้ให้บริการโฮสต์โดเมนจากภายนอกแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน:

  1. ยืนยันตัวตนของโดเมนผู้ส่ง
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีระเบียน DMARC ที่ถูกต้อง

ตัวอย่างที่ 4: โดเมนที่ซื้อผ่านผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีการยืนยันตัวตนแต่ไม่มีระเบียน DMARC

หากคุณได้ซื้อโดเมนผ่านผู้ให้บริการภายนอกและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีระเบียน DMARC คุณจะต้องทำการเพิ่มระเบียน DMARC

ตัวอย่างที่ 5: โดเมนที่ซื้อผ่าน Shopify

หากคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify ระบบจะแทรกระเบียน DMARC ลงในระเบียน DNS ของคุณให้โดยอัตโนมัติหากไม่ได้มีระเบียนอยู่แล้ว แต่หากคุณเลือกไม่ใช้หรือเปลี่ยนระเบียน DMARC นั้นกลับ ระบบจะแก้ไขอีเมลของคุณให้เป็น store+123@shopifyemail.com

หากต้องการตรวจสอบยืนยันระเบียน DMARC คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบระเบียน DMARC ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี