Vận chuyển tại Nhật Bản

Bạn có thể dùng ứng dụng bên thứ ba để thực hiện và vận chuyển đơn hàng bằng các hãng vận chuyển tại Nhật Bản. Bạn có thể cài đặt và mở ứng dụng bên thứ ba ngay trên trang cài đặt Vận chuyển và giao hàng và trang Nhãn vận chuyển.

Trước khi dùng ứng dụng bên thứ ba, bạn phải làm quen với cách hoạt động của tính năng vận chuyển cũng như cách thiết lập và quản lý cài đặt vận chuyển và giao hàng trên trang quản trị Shopify.

Ứng dụng bên thứ ba

Các ứng dụng bên thứ ba, chẳng hạn như Plus Shipping, có thể tích hợp với trang quản trị Shopify và cho phép bạn kết nối với các hãng vận chuyển địa phương như Japan Post, Sagawa Express và Yamato Transport. Tùy thuộc vào ứng dụng và tính năng của ứng dụng đó, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

 • quản lý tài khoản vận chuyển
 • tạo nhãn vận chuyển cho đơn hàng nội địa và quốc tế, từng nhãn và hàng loạt
 • chia sẻ mã theo dõi với khách hàng
 • sử dụng hãng vận chuyển địa phương mà khách hàng dùng
 • tự động theo dõi trạng thái đơn hàng

Cài đặt ứng dụng trên trang cài đặt vận chuyển

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 2. Trong mục Ứng dụng vận chuyển, nhấp vào Cài đặt bên cạnh ứng dụng vận chuyển bạn muốn cài đặt.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Cài đặt ứng dụng trên trang nhãn vận chuyển

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Đơn hàng > Nhãn vận chuyển.
 2. Trong mục Vận chuyển tại Nhật Bản, nhấp vào Cài đặt bên cạnh ứng dụng vận chuyển bạn muốn cài đặt.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí