Frakt i Japan

Du kan bruke tredjepartsapper til å oppfylle og sende bestillinger ved hjelp av transportører i Japan. Du kan installere og åpne tredjepartsapper direkte fra siden med innstillinger for Frakt og leveranse, og fra siden Fraktetiketter.

Før du bruker tredjepartsapper, må du gjøre deg kjent med hvordan frakt fungerer, og hvordan du kan konfigurere og administrere innstillinger for frakt og leveranse i Shopify-administrator.

Tredjepartsapper

Tredjepartsapper, som Plus Shipping, kan integreres med Shopify-administrator, og lar deg koble til lokale transportører som Japan Post, Sagawa Express og Yamato Transport. Avhengig av appen og dens funksjoner kan du utføre følgende handlinger:

 • administrere fraktkontoer
 • opprette fraktetiketter for innenlands og internasjonale bestillinger, enkeltvis og flere samtidig
 • dele sporingsnumre med kunder
 • bruke lokale transportører som brukes av kundene
 • spore bestillingsstatus automatisk

Installer en app fra siden med fraktinnstillinger

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Installer ved siden av fraktappen du vil installere i seksjonen Fraktapper.
 3. Klikk på Installer app.

Installer en app fra siden for fraktetiketter

 1. Gå til Bestillinger > Fraktetiketter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Installer ved siden av fraktappen du vil installere i seksjonen Frakt i Japan.
 3. Klikk på Installer app.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis