Sett opp butikken

Avhengig av hvor mange produkter du planlegger å tilby, kan det å legge til og organisere produktoppføringene dine være det mest tidkrevende steget av å sette opp Shopify-butikken. Å organisere butikken er likevel verdt arbeidet. En velorganisert butikk er lettere for kundene å bruke, og lar dem raskt finne produktene de ønsker seg.

Legg til flere produkter i butikken

Prosessen med å legge til flere produkter i butikken er det samme som å legge til ditt første.

Steg:

Organiser produktene

Du kan opprette produktsamlinger for å organisere produkter, noe som gjør dem lettere å finne for kundene dine. Du kan for eksempel opprette følgende type samlinger:

 • klær for menn, damer eller barn
 • varer av en bestemt type, for eksempel lamper, puter eller tepper
 • varer på salg
 • varer av en bestemt størrelse eller farge
 • sesongprodukter som kort og dekorasjoner for høytider.

Steg:

 1. Fra Samling-siden klikker du på Opprett samling.
 2. Angi en tittel og beskrivelse for samlingen.
 3. Under Salgskanaler velger du fra dine aktive salgskanaler for å gjøre samlingen tilgjengelig for utvalgte kanaler. Eksempler på salgskanaler inkluderer blant annet Shopify-nettbutikken, Shopify POS, Messenger, Linkpop, Kjøp-knappen med fler.
 4. Velg om produktene skal legges til i samlingen manuelt eller automatisk. Du kan ikke endre samlingstypen senere.
 5. Hvis du velger Automatisert, fortsetter du med å legge til valgkriteriene under Vilkår. Finn ut mer om vilkår for samlinger.
 6. Klikk på Lagre.
 7. Hvis du oppretter en manuell samling, kan du legge legge til produkter. Pass på at du klikker på Lagre etter du legger til produkter. Du kan legge det samme produktet til alle numre fra andre samlinger.
 8. Hvis du oppretter en automatisk samling vil produktene som samsvarer med vilkårene bli lagt til automatisk. Velg en sorteringsbestilling fra rullegardinmenyen og klikk på Lagre.

Legg til informasjonssidene «Om oss» og «Kontakt oss» i butikken

Hvis du har informasjon som du vil at kundene dine skal kjenne til som ikke endrer seg ofte, for eksempel detaljer om organisasjonen eller kontaktinformasjonen til butikken, kan du opprette sider som butikken kan bruke for å gi dette innholdet et permanent sted.

Steg:

 1. Trykk på Legg til side. Du blir tatt med til et nytt nettstedsredigeringsprogram.

 2. I nettstedsredigeringsprogrammet angir du tittel og innhold i tekstboksene.

 3. I Synlighet-feltet kan du velge om du vil at nettstedet skal publiseres eller ikke. Som standard blir det nye nettstedet synlig når du klikker på Lagre. Velg alternativet Skjult hvis du ønsker at den nye nettsiden skal være skjult fra nettbutikken, eller klikk på Angi synlighetsdato for å kontrollere når nettsiden publiseres.

 4. Klikk på Lagre.

Legg til en meny og koblinger til butikken

Du trenger en meny og koblinger for å hjelpe kundene dine med å utforske butikken. Som standard inneholder hovedmenyen koblinger til hjemmesiden og katalogsiden, og bunntekstmenyen inneholder en kobling til søkesiden.

Steg:

 1. Navigasjon-siden klikker du på navnet til menyen du vil redigere.
 2. Trykk på Legg til menyelement.
 3. Et nytt menyelement vises med to nye felt. I feltet Navn angir du navnet på koblingen du vil legge til. Dette navnet vises i menyen.
 4. Velg en koblingstype i feltet Kobling:

 5. Klikk på Lagre meny.

Neste steg

Etter du er ferdig med å sette opp butikken, er det på tide å velge innstillinger for butikkadministrasjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis