Tworzenie w Shopify reklam pozyskujących grupy odbiorców na Facebooku

Po skonfigurowaniu aplikacji Facebook Marketing w kanale Facebook i Instagram firmy Meta możesz utworzyć działanie marketingowe w Shopify dotyczące reklam mających na celu pozyskanie nowych grup odbiorców na Facebooku. Pojawiają się one na Facebooku jako reklamy karuzelowe polecające Twoje produkty i mogą pomóc nowym klientom znaleźć Twój sklep online.

Kupując reklamy na Facebooku, płacisz za nie za pośrednictwem konta reklamowego na Facebooku. Zanim utworzysz kampanię reklamową na Facebooku, upewnij się, że rozumiesz Zasady zamieszczania reklam na Facebooku.

Aby tworzyć reklamy pozyskujące grupy odbiorców na Facebooku, musisz sprzedawać za pośrednictwem sklepu online Shopify, a Twój sklep nie może być chroniony hasłem. Dowiedz się, jak usunąć hasło ze sklepu online.

Utwórz w Shopify reklamę pozyskującą grupy odbiorców na Facebooku

Jednym z działań marketingowych, które można utworzyć w Shopify, jest reklama pozyskująca grupy odbiorców na Facebooku.

Po utworzeniu działania marketingowego lub automatyzacji w Shopify możesz zapisać je jako wersję roboczą i opublikować, gdy będzie gotowe/gotowa, dzięki czemu możesz wcześniej przygotować działania marketingowe.

Kroki:

Szczegóły działań marketingowych na Facebooku

  • Tekst reklamy - Tekst wyświetlany w reklamie.
  • Produkt - produkty, które chcesz reklamować w tym działaniu marketingowym. Możesz zmienić obraz wyświetlany w reklamie lub użyć domyślnego obrazu produktu.
  • Budżet -dzienny lub łączny budżet na reklamy.
  • Wybierz grupę docelową dla swojej reklamy:

  • Zainteresowania: Zainteresowania, na które możesz ukierunkować swoją reklamę. Na przykład, jeśli Twój idealny klient jest zainteresowany psami, możesz dodać słowa kluczowe, takie jak „psy” lub „zwierzęta domowe”.

Dodaj reklamę pozyskującą grupy odbiorców na Facebooku do istniejącej kampanii Shopify

Edytowanie, wstrzymywanie lub usuwanie reklam pozyskujących grupy odbiorców na Facebooku

Wersje robocze i opublikowane działania marketingowe można edytować, wstrzymywać lub usuwać, aby zarządzać w Shopify tworzeniem reklam pozyskujących grupy odbiorców na Facebooku.

Gdy edytujesz wersję roboczą działania marketingowego lub automatyzację, możesz zapisać zmiany lub opublikować. Wersje robocze działań marketingowych wymienione są na stronie Marketing, a wersje robocze automatyzacji – na stronie Marketing > Automatyzacje.

Aby usunąć działanie marketingowe utworzone w Shopify, przejdź do sekcji Marketing w panelu administracyjnym Shopify, a następnie kliknij opcję Kampanie. Wybierz działanie marketingowe, które chcesz usunąć, kliknij Usuń działanie, a następnie kliknij Usuń działanie ponownie, aby potwierdzić swój wybór.

Gdy usuniesz działanie marketingowe lub automatyzację w Shopify, nie zostaniesz za to obciążony(-a). Shopify synchronizuje się z powiązaną usługą, aby zaktualizować konto o wprowadzone zmiany. Gdy działanie lub automatyzacja są usuwane poza Shopify, w Shopify wyświetla się status Trwa usuwanie. Po całkowitym usunięciu działania poza Shopify zostanie ono usunięte z listy z Shopify. Usunięcie działania marketingowego lub automatyzacji ma charakter trwały.

Działania marketingowe utworzone poza Shopify muszą zostać usunięte na poziomie usługi, w której zostały utworzone.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo