Sestavení seznamu zákazníků pro e-mailový marketing

K rozvoji obchodu a budování vztahů se zákazníky můžete použít e-mailový marketing. Zasílání novinek zákazníkům, kteří projeví přání být zařazeni na seznam, představuje ideální způsob, jak je informovat o nových produktech a chystaných výprodejích.

Bližší informace o rozvoji obchodu pomocí e-mailového marketingu naleznete na blogu Shopify.

Shromážděte od zákazníků e-mailové adresy

Z právních důvodů a z důvodu ochrany soukromí dbejte na to, abyste propagační e-maily zasílali pouze zákazníkům, kteří se zasíláním marketingových sdělení z vašeho online obchodu souhlasili. Zákazníci můžou souhlasit se zasíláním marketingových sdělení přidáním své e-mailové adresy do přihlášení odběru ve vašem online obchodu nebo zaškrtnutím odpovídajícího pole na pokladně.

Když zákazník bude souhlasit se zasíláním marketingových sdělení z vašeho online obchodu, jeho e-mailová adresa se zobrazí na stránce Zákazníci v administrátorském rozhraní Shopify. Kliknutím na Přijímá marketing se vám zobrazí pouze zákazníci, kteří souhlasili se zasíláním propagačních e-mailů.

Shromáždění e-mailů zákazníků přes pokladnu:

Na pokladně můžete shromažďovat e-maily zákazníků.

Kroky:

  1. From your Shopify admin, go to Settings > Checkout.

  2. V sekci E-mailový marketing zaškrtněte možnost Zobrazit možnost registrace na pokladně. Tím se na pokladnu přidá zaškrtávací pole registrace.

  3. Volitelné: zaškrtněte možnost Předvybrat možnost registrace. Tímto se na pokladně předvybere pole registrace e-mailového marketingu pro zákazníky bez účtu. Dále se předvybere pole pro zákazníky s účty, kteří jsou na seznamu zákazníků Přijímá marketing. Pole není na pokladně předvybrané pro zákazníky s účty, kteří se z e-mailového marketingu odhlásili a nenacházejí se na seznamu zákazníků Přijímá marketing.

  4. Klikněte na Uložit.

Shromáždění zákaznických e-mailů prostřednictvím domovské stránky

Chcete-li shromažďovat e-maily zákazníků prostřednictvím domovské stránky, přidejte do svého obchodu sekci přihlášení k odběru novinek. Prostřednictvím přihlášení k odběru novinek můžete shromažďovat e-mailové adresy od svých zákazníků a uchovávat je na kartě Přijímá marketing na stránce Zákazníci v administrátorském rozhraní Shopify.

Nápovědu pro přidání sekce novinek do online obchodu naleznete v dokumentaci k motivu.

Nastavení kampaně e-mailového marketingu

Při nastavení kampaně e-mailového marketingu postupujte následovně:

  1. Shromážděte e-mailové adresy od zákazníků.

  2. Z obchodu Shopify App Store si nainstalujte aplikaci pro e-mailový marketing.

  3. Postupuj podle pokynů v aplikaci pro e-mailový marketing a nastav synchronizaci se seznamem zákazníků, kteří své e-maily přidají do sekce přihlášení k odběru novinek. Jestliže tvůj motiv formulář pro přihlášení k odběru novinek neobsahuje, použij takovou aplikaci pro e-mailový marketing, které jeho přidání do obchodu umožňuje.

  4. Použijte aplikaci pro e-mailový marketing k vytváření a rozesílání novinek zákazníkům.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma