Tạo phân khúc khách hàng

Bạn có thể nhóm những khách hàng có chung đặc điểm vào cùng một phân khúc khách hàng. Bạn có thể xây dựng phân khúc khách hàng của riêng mình bằng cách kết hợp tên bộ lọc, toán tử và giá trị trong trình biên tập trên trang Khách hàng hoặc nhấp vào Tạo phân khúc trên trang Phân khúc và sử dụng trình biên tập trên trang chi tiết phân khúc. Ngoài ra, trang quản trị Shopify có chứa một số phân khúc khách hàng và mẫu mặc định để bạn có thể thay đổi theo nhu cầu hoặc làm cơ sở để bắt đầu tạo phân khúc khách hàng mới.

Trước khi bắt đầu tạo phân khúc khách hàng, hãy tìm hiểu về các thành phần khác nhau của một phân khúc khách hàngcác bộ lọc được dùng để xây dựng phân khúc khách hàng.

Sử dụng trình biên tập để tạo phân khúc khách hàng

Trình biên tập được thiết kế để giúp bạn lập phân khúc khách hàng. Khi thêm thành phần vào phân khúc khách hàng, bạn sẽ được cung cấp một danh sách tên bộ lọc, toán tử và giá trị hiện có để sử dụng.

Bạn có thể nhận thêm trợ giúp bằng cách nhấp vào một trong các biểu tượng sau:

Biểu tượng phân khúc khách hàng để nhận thêm trợ giúp.
Biểu tượng Tên biểu tượng Chức năng
Biểu tượng The customer segment Filters Bộ lọc Mở danh sách tên bộ lọc có sẵn. Danh sách được phân loại thành tên bộ lọc dựa trên Shopify và tên bộ lọc dựa trên bất kỳ Trường thông tin bổ sung nào của bạn sử dụng các loại nội dung được hỗ trợ. Khi bạn nhấp vào tên bộ lọc, mã sẽ được nhập vào trình chỉnh sửa.
Biểu tượng The customer segment Templates Mẫu Mở danh sách phân khúc khách hàng mặc định để làm cơ sở để lập một phân khúc khách hàng riêng.
Biểu tượng The customer segment How to Cách thực hiện Cung cấp thông tin về các thành phần được sử dụng để lập phân khúc khách hàng.

Tạo phân khúc khách hàng mới

Bạn có thể lập phân khúc khách hàng mới bằng cách kết hợp các tên bộ lọc, toán tử và giá trị. Sau khi bạn tạo phân khúc khách hàng mới, phân khúc này sẽ hiển thị trong chỉ mục phân khúc.

Nếu không chắc chắn về tên bộ lọc, toán tử và giá trị nên dùng để lập phân khúc, bạn có thể chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây để giúp bạn tạo phân khúc:

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Phân khúc.

 3. Nhấp vào Tạo phân khúc.

 4. Thêm bộ lọc bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản hoặc nhấp vào biểu tượng Bộ lọc, sau đó thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Để chọn tên bộ lọc dựa trên Shopify, nhấp vào Shopify.
  • Để chọn tên bộ lọc dựa trên trường thông tin bổ sung, nhấp vào Trường thông tin bổ sung.
 5. Nhấp vào tên bộ lọc. Tên bộ lọc hiển thị trong trình chỉnh sửa.

 6. Nhấp vào một toán tử.

 7. Nhấp vào hoặc nhập giá trị.

 8. Để thêm bộ lọc khác, nhấp vào trình kết nối, rồi nhấp vào tên bộ lọc, toán tử và giá trị khác.

 9. Để kiểm tra phân khúc của bạn, nhấp vào Áp dụng bộ lọc. Những khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được liệt kê bên dưới trình biên tập. Số lượng khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ hiển thị bên trên trình biên tập.

 10. Xem lại phân khúc trong mục Shopify Magic để đảm bảo mô tả phù hợp với phân khúc bạn muốn tạo, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

 11. Nhấp vào Lưu phân khúc rồi nhập tên cho phân khúc.

 12. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo phân khúc khách hàng bằng Shopify Magic

Shopify Magic có thể giúp bạn tạo phân khúc khách hàng bằng ngôn từ đơn giản. Sau khi bạn viết mô tả về phân khúc khách hàng bạn muốn tạo, Shopify Magic sẽ tạo phân khúc khách hàng áp dụng các tên bộ lọc, toán tử và giá trị liên quan.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Phân khúc.

 3. Nhấp vào Tạo phân khúc.

 4. Nhấp vào biểu tượng Shopify Magic.

 5. Trong hộp thoại Tạo phân khúc khách hàng, hoàn tất các bước sau:

  • Trong trường Viết từ khóa hoặc câu đầy đủ, viết mô tả phân khúc khách hàng bạn muốn tạo. Ví dụ: Tạo phân khúc cho khách hàng đã xem bộ sưu tập "Áo thun" từ 1 đến 3 lần kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024.
  • Không bắt buộc: Chọn giọng văn mới trong menu thả xuống Giọng văn. Tìm hiểu thêm về cách chọn giọng văn.
 6. Nhấp vào Tạo, sau đó xem xét phân khúc khách hàng.

 7. Không bắt buộc: Thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với văn bản, sau đó nhấp vào Tạo lại để cập nhật phân khúc.

 8. Nhấp vào Giữ để tạo phân khúc.

 9. Để kiểm tra phân khúc của bạn, nhấp vào Áp dụng. Những khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được liệt kê bên dưới trình biên tập. Số lượng khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ hiển thị bên trên trình biên tập.

 10. Xem lại phân khúc trong mục Shopify Magic để đảm bảo mô tả phù hợp với phân khúc bạn muốn tạo, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

 11. Nhấp vào Lưu phân khúc rồi nhập tên cho phân khúc.

 12. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo phân khúc khách hàng bằng mẫu

Trang quản trị Shopify có chứa các mẫu để bạn có thể sử dụng làm cơ sở để lập phân khúc khách hàng riêng. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều mẫu cho phân khúc khách hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào biểu tượng Mẫu.

 3. Trong danh sách THỂ LOẠI, nhấp vào loại mẫu bạn muốn dùng.

 4. Nhấp vào Sử dụng mẫu này bên cạnh mẫu bạn muốn sử dụng. Tên bộ lọc, toán tử và giá trị tương ứng sẽ được thêm vào trình biên tập.

 5. Không bắt buộc: Chọn trình kết nối, sau đó thêm mẫu khác vào trình biên tập.

 6. Trong trình biên tập, thực hiện những thay đổi phù hợp.

 7. Để kiểm tra phân khúc của bạn, nhấp vào Áp dụng. Những khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được liệt kê bên dưới trình biên tập. Số lượng khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được hiển thị bên trên trình biên tập.

 8. Xem lại phân khúc trong mục Shopify Magic để đảm bảo mô tả phù hợp với phân khúc bạn muốn tạo, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

 9. Nhấp vào Lưu phân khúc rồi nhập tên cho phân khúc.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo phân khúc khách hàng bằng phân khúc khách hàng hiện có

Trang quản trị Shopify có các phân khúc mặc định hiển thị Shopify là tác giả. Bạn có thể sử dụng những phân khúc này hoặc bất kỳ phân khúc nào khác đã tạo làm điểm bắt đầu để hỗ trợ xây dựng phân khúc khách hàng mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Phân khúc.

 3. Trong chỉ mục phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng hiện có.

 4. Trong trình biên tập, thực hiện những thay đổi phù hợp.

 5. Để kiểm tra phân khúc của bạn, nhấp vào Áp dụng. Những khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được liệt kê bên dưới trình biên tập. Số lượng khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được hiển thị bên trên trình biên tập.

 6. Xem lại phân khúc trong mục Shopify Magic để đảm bảo mô tả phù hợp với phân khúc bạn muốn tạo, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

 7. Nhấp vào Lưu phân khúc.

 8. Để tạo phân khúc khách hàng mới, nhấp vào Lưu thành phân khúc mới rồi nhập tên mới.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Tự động cập nhật phân khúc khách hàng

Sau khi tạo phân khúc khách hàng, các khách hàng mới phù hợp với tiêu chí sẽ được tự động thêm vào phân khúc khách hàng đó. Ví dụ: Nếu bạn tạo phân khúc khách hàng bao gồm khách hàng đăng ký nhận email tiếp thị thì mọi khách hàng mới đăng ký nhận email tiếp thị của bạn sẽ được tự động thêm vào phân khúc khách hàng đó.

Nếu một khách hàng cá nhân phù hợp với tiêu chí của nhiều phân khúc khách hàng thì khách hàng đó có thể được thêm vào nhiều phân khúc khách hàng.

Khi một khách hàng hiện có không còn khớp với tiêu chí của một phân khúc khách hàng, khách hàng sẽ tự động được xóa khỏi phân khúc khách hàng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí