การสร้างกลุ่มลูกค้า

คุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่มลูกค้าเดียวกันได้ คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณได้เองโดยการรวมตัวกรองชื่อ ตัวดำเนินการ และค่าในตัวแก้ไขในหน้าลูกค้า หรือคลิกปุ่มสร้างกลุ่มในหน้ากลุ่ม และใช้ตัวแก้ไขในหน้ารายละเอียดกลุ่มนอกจากนี้ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะมีกลุ่มลูกค้าและเทมเพลตเริ่มต้นที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับความต้องการ หรือใช้เป็นตัวช่วยในการเริ่มสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างกลุ่มลูกค้า ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ของกลุ่มลูกค้า และตัวกรองที่ใช้เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้า

การใช้เครื่องมือแก้ไขเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้า

เครื่องมือแก้ไขนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการสร้างกลุ่มลูกค้า เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ไปยังกลุ่มลูกค้า ระบบจะแสดงรายการที่ประกอบด้วยชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่มีให้คุณนำไปใช้งานได้

คุณสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งต่อไปนี้:

ไอคอนกลุ่มลูกค้าสำหรับการเข้าถึงความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ไอคอน ชื่อไอคอน ฟังก์ชัน
ไอคอนตัวกรองส่วนลูกค้า ตัวกรอง เปิดรายการชื่อตัวกรองที่มีให้ใช้งาน โดยรายการจะแบ่งหมวดหมู่เป็นชื่อตัวกรองที่อิงตาม Shopify และชื่อตัวกรองที่อิงตามเมตาฟิลด์ใดๆ ที่คุณอาจมีและเป็นเมตาฟิลด์ที่ใช้ประเภทเนื้อหาที่รองรับ เมื่อคุณคลิกที่ชื่อตัวกรอง ระบบก็จะป้อนโค้ดลงในเครื่องมือแก้ไข
ไอคอนเทมเพลตสำหรับกลุ่มลูกค้า เทมเพลต เปิดรายการกลุ่มลูกค้าเริ่มต้นขึ้นมาเป็นต้นแบบในการสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณเอง
ไอคอนวิธีการสำหรับกลุ่มลูกค้า วิธีการ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบที่คุณใช้ในการสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณ

สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่

สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่โดยการผสมผสานชื่อตัวกรอง ตัวดําเนินการ และค่าต่างๆ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. คลิก "สร้างกลุ่ม"

 4. เพิ่มตัวกรองโดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความหรือคลิกที่ไอคอนตัวกรอง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเลือกชื่อตัวกรองที่อิงตาม Shopify ให้คลิก “Shopify
  • หากต้องการเลือกชื่อตัวกรองที่อิงตามเมตาฟิลด์ ให้คลิก “เมตาฟิลด์
 5. คลิกที่ชื่อตัวกรอง ชื่อตัวกรองดังกล่าวจะแสดงในเครื่องมือแก้ไข

 6. คลิกที่ตัวดำเนินการ

 7. คลิกหรือพิมพ์ค่า

 8. หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่น ให้คลิกที่ตัวเชื่อม จากนั้นคลิกที่ชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าอื่นที่ต้องการต่อ

 9. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “ใช้ตัวกรอง” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 10. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 11. คลิก "บันทึกกลุ่ม" แล้วป้อนชื่อกลุ่ม

 12. คลิกที่ “บันทึก

ระบบจะแสดงกลุ่มลูกค้าใหม่ของคุณไว้ในดัชนีกลุ่ม

สร้างกลุ่มลูกค้าโดยใช้เทมเพลต

ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะมีเทมเพลตให้คุณใช้เป็นตัวช่วยในการเริ่มสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณเอง โดยคุณสามารถเพิ่มเทมเพลตไปยังกลุ่มลูกค้าของคุณได้ไ่ว่าจะแค่แบบเดียวหรือหลายแบบ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิกที่ไอคอนเทมเพลต

 3. ในรายชื่อหมวดหมู่ ให้คลิกประเภทเทมเพลตที่คุณต้องการ

 4. คลิก "ใช้เทมเพลตนี้" ถัดจากเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ มีการเพิ่มชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังเครื่องมือแก้ไข

 5. ไม่บังคับ: เลือกตัวเชื่อม จากนั้นเพิ่มเทมเพลตอื่นไปยังเครื่องมือแก้ไข

 6. ในเครื่องมือแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

 7. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “นำไปใช้” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 8. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 9. คลิก "บันทึกกลุ่ม" แล้วป้อนชื่อกลุ่ม

 10. คลิกที่ “บันทึก

คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ของคุณในดัชนีกลุ่มได้

สร้างกลุ่มลูกค้าโดยใช้กลุ่มลูกค้าที่มีอยู่

Shopify admin ของคุณมีกลุ่มเริ่มต้นที่แสดงว่า Shopify เป็นผู้เขียน คุณสามารถใช้กลุ่มเหล่านี้หรือกลุ่มอื่นๆ ที่คุณสร้างไว้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อช่วยสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่

 4. ในเครื่องมือแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

 5. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “นำไปใช้” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 6. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 7. คลิก “บันทึกกลุ่ม

 8. หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ให้คลิก “บันทึกเป็นกลุ่มใหม่” จากนั้นป้อนชื่อใหม่

 9. คลิกที่ “บันทึก

ระบบจะแสดงกลุ่มลูกค้าใหม่ของคุณไว้ในดัชนีกลุ่ม

การอัปเดตกลุ่มลูกค้าโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มลูกค้าแล้ว ระบบจะรวมลูกค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ไว้ในกลุ่มลูกค้านั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างกลุ่มลูกค้าที่รวมลูกค้าทุกรายที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ ระบบก็จะรวมลูกค้าใหม่ที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณไว้ในกลุ่มลูกค้าดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

หากลูกค้าแต่ละรายมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้ามากกว่าหนึ่งกลุ่ม ระบบอาจรวมลูกค้ารายนั้นไว้ในกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม

เมื่อลูกค้าที่มีอยู่นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้าอีกต่อไป ระบบจะลบลูกค้ารายนั้นออกจากกลุ่มลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี