Hạng chi tiêu dự đoán

Hạng chi tiêu dự đoán là dự đoán về tiềm năng chi tiêu của khách hàng trong tương lai.

Hạng chi tiêu dự đoán được ước tính bằng cách phân tích tương tác trước đây của khách hàng với cửa hàng, bao gồm:

 • tần suất mua của khách hàng
 • số tiền trung bình khách hàng đã chi tiêu trên mỗi đơn hàng so với tổng mức chi tiêu trung bình trên mỗi đơn hàng
 • số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt
 • thời gian khách hàng đặt đơn hàng gần nhất

Nếu cửa hàng đủ điều kiện sử dụng hạng chi tiêu dự đoán, sau khi đưa ra dự đoán, khách hàng sẽ được phân loại thành các hạng sau:

 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp

Hạng chi tiêu dự đoán và phân khúc khách hàng

Bạn có thể sử dụng hạng chi tiêu dự đoán cùng với phân khúc khách hàng để nhóm các khách hàng giống nhau vào cùng một phân khúc khách hàng.

Ví dụ: Nếu muốn tạo phân khúc khách hàng cho những khách hàng có giá trị cao đã đăng ký nhận email tiếp thị, trong trình biên tập trên trang Khách hàng, hãy nhập phân khúc sau:

predicted_spend_tier = 'HIGH' AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Tìm hiểu thêm về phân khúc khách hàng.

Sử dụng hạng chi tiêu dự đoán để đưa ra quyết định chiến lược

Nhằm phát triển chiến lược tăng doanh số, bạn có thể sử dụng hạng chi tiêu dự đoán để:

 • phân tích khách hàng nào có giá trị cao đối với cửa hàng để thêm vào chiến dịch tiếp thị cho khách hàng có giá trị
 • chuyển đổi khách hàng có giá trị thấp thành khách hàng có giá trị trung bình, và khách hàng có giá trị trung bình thành khách hàng có giá trị cao
 • khuyến khích khách hàng ở một hạng cụ thể mua thêm hàng bằng cách tặng họ mã ưu đãi cho các sản phẩm độc quyền
 • xác định xem khách hàng ở một hạng cụ thể sẽ mua loại sản phẩm nào và tặng họ ưu đãi giảm giá cho các sản phẩm tương tự

Việc tìm hiểu giá trị của khách hàng có thể giúp bạn lập ngân sách cần có để thu hút khách hàng mới và phân tích lợi nhuận đầu tư (ROI) từ các hoạt động tiếp thị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí