Hướng dẫn và hạn chế của Launchpad

Xem lại các hướng dẫn sau về cách tạo sự kiện trên Launchpad, bao gồm các hạn chế liên quan đến bộ sưu tập, lên lịch và bảng giá B2B.

Lập kế hoạch cho sự kiện

 • Bạn không thể chạy hoặc lên lịch các sự kiện trùng nhau. Ví dụ: Nếu bạn đã lên lịch một sự kiện chưa có ngày kết thúc và bạn muốn lên lịch một sự kiện mới, bạn cần chỉnh sửa sự kiện hiện có để có ngày kết thúc là ngày trước ngày bắt đầu của sự kiện mới.
 • Các sự kiện phải được xếp lịch để bắt đầu tối thiểu năm phút sau khi sự kiện trước kết thúc.

Thêm và chỉnh sửa sản phẩm

 • Khi bạn thêm bộ sưu tập vào sự kiện Launchpad, đảm bảo rằng không có bộ sưu tập nào chứa hơn 1000 sản phẩm.
 • Nếu bạn chỉnh sửa giá sản phẩm trong thời gian diễn ra sự kiện, sản phẩm sẽ trở về giá trước sự kiện khi sự kiện kết thúc. Nếu cần cập nhật chi tiết sản phẩm thường xuyên, hãy lên lịch các sự kiện ngắn hơn để có thể cập nhật chi tiết giữa các sự kiện.

Quản lý ưu đãi giảm giá

 • Tất cả ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm trong sự kiện áp dụng cho giá thông thường của sản phẩm, không phải giá gốc. Khi bắt đầu sự kiện giảm giá, giá ưu đãi mà bạn chỉ định cho sự kiện sẽ hiển thị với khách hàng. Nếu sản phẩm có giá gốc, trong thời gian diễn ra sự kiện, những giá trị này thay đổi thành giá thông thường trước khi giảm giá sản phẩm. Khi sự kiện kết thúc, cả giá thông thường và giá gốc đều thay đổi về giá trị của sản phẩm trước sự kiện. Nếu bạn không muốn hiển thị giá gốc trong quá trình diễn ra sự kiện, hãy xóa giá gốc khỏi chủ đề sự kiện.
 • Nếu bạn tạo sự kiện áp dụng ưu đãi giảm giá cho bộ sưu tập, giá của sản phẩm trong bộ sưu tập đó sẽ thay đổi khi sự kiện bắt đầu và khi sự kiện kết thúc. Việc thêm một sản phẩm vào bộ sưu tập trong quá trình diễn ra sự kiện không áp dụng ưu đãi giảm giá. Việc xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập trong quá trình diễn ra sự kiện không xóa ưu đãi giảm giá, mặc dù sản phẩm vẫn tự động trở về giá thông thường khi sự kiện kết thúc.
 • Giá bán buôn có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện Launchpad.
 • Khách hàng có thể sử dụng mã giảm giá trong một sự kiện Launchpad. Nếu khách hàng áp dụng mã giảm giá cho sản phẩm đang giảm giá, mã giảm giá sẽ được áp dụng cho giá ưu đãi. Ví dụ: Trong một sự kiện Launchpad, áo sơ mi giá 1000 USD được bán với giá 500 USD. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng có mã giảm giá 10% có thể mua áo sơ mi này với giá 450 USD. Bạn không thể sử dụng Launchpad để hủy kích hoạt mã giảm giá, nhưng có thể sử dụng một trong các tùy chọn sau để ngăn áp dụng mã giảm giá trong một sự kiện:
 • Bạn có thể sử dụng đoạn mã để ngăn áp dụng mã giảm giá lúc thanh toán.
 • Bạn có thể hủy kích hoạt mã giảm giá theo cách thủ công trong thời gian diễn ra sự kiện, rồi kích hoạt lại sau khi sự kiện kết thúc. Cửa hàng trong gói Shopify Plus, đặc biệt là những cửa hàng có nhiều mã giảm giá, không nên sử dụng tùy chọn này.
 • Nếu bạn thiết lập ưu đãi giảm giá cho thẻ quà tặng trong sự kiện, giá trị của thẻ quà tặng cũng sẽ giảm xuống. Vì thẻ quà tặng được coi là một hình thức tiền tệ nên bạn không thể bán thẻ quà tặng với giá nhỏ hơn giá trị của thẻ đó bằng Launchpad. Ví dụ: Thẻ quà tặng 50 USD được giảm giá 50% sẽ có cả giá và giá trị là 25 USD.
 • Sản phẩm tương tự có thể được thêm nhiều lần vào cùng một sự kiện với nhiều mức giá. Trong trường hợp này, mọi chênh lệch về định giá được giải quyết như sau:

Bảng giá B2B

 • Ưu đãi giảm giá do sự kiện trên Launchpad tạo sẽ áp dụng cho sản phẩm có trong danh mục B2B. Nếu khách hàng B2B mua mặt hàng được giảm giá theo cả sự kiện trên Launchpad và danh mục B2B, thì cả hai ưu đãi giảm giá đều sẽ áp dụng.
 • Nếu khách hàng đăng nhập với tư cách là khách hàng B2B và truy cập trang sản phẩm trong cửa hàng được giảm giá theo cả sự kiện trên Launchpad và danh mục B2B, thì thẻ giá gốc và thẻ giá ưu đãi sẽ không hiển thị trên trang sản phẩm hoặc trang bộ sưu tập.

Kích hoạt trang mật khẩu

 • Nếu bạn kích hoạt trang mật khẩu từ ứng dụng Launchpad khi đang tạo sự kiện, trang mật khẩu có thể ghi đè lên cài đặt của cửa hàng.
  • Nếu bạn đã có trang mật khẩu đang hoạt động cho cửa hàng và bạn không kích hoạt trang mật khẩu trong Launchpad khi tạo sự kiện, trang mật khẩu vẫn hoạt động trong thời gian diễn ra sự kiện. Trang mật khẩu không bị xóa trừ khi bạn xóa theo cách thủ công trong trang quản trị Shopify tại Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.
  • Nếu bạn đã có trang mật khẩu đang hoạt động cho cửa hàng và bạn kích hoạt trang mật khẩu trong Launchpad khi tạo sự kiện, trang mật khẩu sẽ bị xóa khi sự kiện bắt đầu. Trang mật khẩu không được khôi phục khi sự kiện kết thúc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí