Hướng dẫn và hạn chế của Launchpad

Hãy xem hướng dẫn dưới đây về cách tạo sự kiện trên Launchpad, bao gồm các giới hạn liên quan đến bộ sưu tập và hoạt động lên lịch.

Lập kế hoạch cho sự kiện

 • Bạn không thể chạy hoặc lên lịch các sự kiện trùng nhau. Ví dụ: Nếu bạn đã lên lịch một sự kiện chưa có ngày kết thúc và bạn muốn lên lịch một sự kiện mới, bạn cần chỉnh sửa sự kiện hiện có để có ngày kết thúc là ngày trước ngày bắt đầu của sự kiện mới.
 • Các sự kiện phải được xếp lịch để bắt đầu tối thiểu năm phút sau khi sự kiện trước kết thúc.

Thêm và chỉnh sửa sản phẩm

 • Khi bạn thêm bộ sưu tập vào sự kiện Launchpad, đảm bảo rằng không có bộ sưu tập nào chứa hơn 1000 sản phẩm.

 • Nếu bạn chỉnh sửa giá sản phẩm trong thời gian diễn ra sự kiện, sản phẩm sẽ trở về giá trước sự kiện khi sự kiện kết thúc. Nếu cần cập nhật chi tiết sản phẩm thường xuyên, hãy lên lịch các sự kiện ngắn hơn để có thể cập nhật chi tiết giữa các sự kiện.

Quản lý ưu đãi giảm giá

 • Tất cả ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm trong sự kiện áp dụng cho giá thông thường của sản phẩm, không phải giá gốc. Khi bắt đầu sự kiện giảm giá, khách hàng sẽ thấy giá bán bạn chỉ định cho sự kiện. Nếu sản phẩm có giá gốc, trong thời gian diễn ra sự kiện, những giá trị này thay đổi thành giá thông thường trước khi giảm giá sản phẩm. Khi sự kiện kết thúc, cả giá thông thường và giá gốc đều thay đổi về giá trị của sản phẩm trước sự kiện. Nếu bạn không muốn hiển thị giá gốc trong quá trình diễn ra sự kiện, hãy xóa giá gốc khỏi chủ đề sự kiện.

 • Nếu bạn tạo sự kiện áp dụng ưu đãi giảm giá cho bộ sưu tập, giá của sản phẩm trong bộ sưu tập đó sẽ thay đổi khi sự kiện bắt đầu và khi sự kiện kết thúc. Việc thêm một sản phẩm vào bộ sưu tập trong quá trình diễn ra sự kiện không áp dụng ưu đãi giảm giá. Việc xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập trong quá trình diễn ra sự kiện không xóa ưu đãi giảm giá, mặc dù sản phẩm vẫn tự động trở về giá thông thường khi sự kiện kết thúc.

 • Giá bán buôn có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện Launchpad.

 • Sản phẩm tương tự có thể được thêm nhiều lần vào cùng một sự kiện với nhiều mức giá. Trong trường hợp này, mọi chênh lệch về giá được giải quyết như sau:

 • Khách hàng có thể sử dụng mã giảm giá trong một sự kiện Launchpad. Nếu khách hàng áp dụng mã giảm giá cho sản phẩm đang giảm giá, mã giảm giá sẽ được áp dụng cho giá ưu đãi. Ví dụ: Trong một sự kiện Launchpad, áo sơ mi giá 20.000.000 đồng được bán với giá 10.000.000 đồng. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng có mã giảm giá 10% có thể mua áo sơ mi này với giá 9.000.000 đồng. Bạn không thể sử dụng Launchpad để tắt mã giảm giá, nhưng có thể sử dụng một trong các tùy chọn sau để ngăn áp dụng mã giảm giá trong một sự kiện:

 • Nếu bạn đặt ưu đãi giảm giá cho thẻ quà tặng trong thời gian diễn ra sự kiện, giá trị của thẻ quà tặng cũng sẽ giảm. Vì thẻ quà tặng được xem là một hình thức đơn vị tiền tệ, bạn không thể bán thẻ quà tặng với giá nhỏ hơn giá trị của thẻ bằng Launchpad. Ví dụ: Thẻ quà tặng 1.000.000 đồng được giảm giá 50% sẽ có cả giá và giá trị là 500.000 đồng.

Bật trang mật khẩu

 • Nếu bạn bật trang mật khẩu từ ứng dụng Launchpad khi đang tạo sự kiện, trang mật khẩu có thể ghi đè lên cài đặt của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí