Kết thúc sự kiện

Bạn có thể dừng sự kiện theo cách thủ công, ngay cả những sự kiện đã có lịch kết thúc, trên trang quản lý Launchpad.

Khi tạo sự kiện, bạn có thể lên lịch ngày giờ kết thúc sự kiện. Nếu bạn đã lên lịch kết thúc, sự kiện sẽ tự động kết thúc vào ngày giờ đã chọn. Nếu bạn chưa lên lịch ngày giờ kết thúc, bạn phải dừng sự kiện theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

  1. Mở trang Event (Sự kiện) trong ứng dụng Launchpad.

    1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Launchpad.
    2. Nhấp vào sự kiện để mở.
  2. Nhấp vào End event (Kết thúc sự kiện), rồi nhấp OK.

Cửa hàng của bạn sẽ trở lại trạng thái trước khi sự kiện bắt đầu, trừ các trường hợp sau:

  • Nếu sự kiện đã đưa sản phẩm lên các kênh bán hàng, những sản phẩm này sẽ vẫn còn hàng.
  • Hàng trong kho không được điều chỉnh sau khi kết thúc sự kiện.
  • Nếu đã chọn sử dụng một chủ đề khác trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn cũng chọn một chủ đề để sử dụng sau khi sự kiện kết thúc. Chủ đề sau sự kiện này được áp dụng cho cửa hàng khi kết thúc sự kiện.
  • Nếu đã chọn sử dụng đoạn mã Shopify cụ thể trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn cũng chọn đoạn mã để sử dụng sau khi sự kiện kết thúc. Những đoạn mã sau sự kiện này được áp dụng cho cửa hàng khi kết thúc sự kiện.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi xảy ra trong thời gian diễn ra sự kiện, tham khảo Những thay đổi xảy ra trước, trong và sau sự kiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí