การสิ้นสุดเหตุการณ์

คุณสามารถหยุดกิจกรรมใดๆ ก็ได้ด้วยตนเองจากแดชบอร์ด Launchpad แม้ว่าจะมีการกำหนดเวลาไว้

เมื่อคุณสร้างกิจกรรม คุณจะสามารถกำหนดเวลาวันที่และเวลาที่จะสิ้นสุดได้ หากคุณกำหนดเวลาสิ้นสุดงานกิจกรรมของคุณ ระบบจะหยุดกิจกรรมโดยอัตโนมัติในวันที่และเวลาที่เลือก หากคุณไม่ได้กำหนดเวลาสิ้นสุด คุณจะสามารถหยุดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

  1. เปิดหน้ากิจกรรมในแอป Launchpad

    1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกLaunchpad
    2. คลิกกิจกรรมเพื่อเปิด
  2. คลิก “สิ้นสุดกิจกรรม” แล้วคลิก “ตกลง

ร้านค้าของคุณจะกลับไปยังสถานะที่อยู่ก่อนที่กิจกรรมเริ่มต้นพร้อมข้อยกเว้นต่อไปนี้:

  • หากกิจกรรมของคุณมีสินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทางการขาย สินค้าเหล่านี้จะยังคงพร้อมจำหน่าย
  • ไม่มีการปรับปรุงสินค้าคงคลังหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
  • หากคุณเลือกที่จะใช้ธีมที่แตกต่างออกไปในช่วงกิจกรรมของคุณ คุณก็ต้องเลือกธีมที่จะใช้หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม ธีมหลังกิจกรรมนี้จะนำไปใช้กับร้านค้าของคุณเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
  • หากคุณเลือกที่จะใช้สคริปต์ Shopify เฉพาะในระหว่างกิจกรรมของคุณคุณก็จะต้องเลือกสคริปต์ที่จะใช้หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม สคริปต์หลังกิจกรรมเหล่านี้จะนำไปใช้กับร้านค้าของคุณเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรม ให้ดูที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อน ในระหว่าง และหลังกิจกรรม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี