การสร้างกิจกรรม Launchpad

สร้างกิจกรรมเพื่อกำหนดเวลาการขาย การเปิดตัวสินค้าแบบจำกัด และการคืนสินค้ากลับสต็อก

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่คุณจะสร้างกิจกรรม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับแนวทางและข้อจำกัดของ Launchpad แล้ว

สร้างกิจกรรม

เปิดแอป Launchpad จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยคลิกที่แอป แล้วคลิก Launchpad

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Launchpad

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกสร้างกิจกรรม

 5. ในส่วนชื่อเรื่อง ให้ป้อนชื่อเรื่องสำหรับกิจกรรม

 6. ในส่วนวันที่เริ่มต้น ให้ป้อนวันที่และเวลาเริ่มต้น หากคุณไม่ระบุวันที่และเวลาเริ่มต้นเมื่อคุณบันทึกกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นแบบร่าง

 7. เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้:

  • หากต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่ ให้เลือก “เผยแพร่สินค้าในช่องทางการขายของคุณ” จากนั้นคลิก “จัดการ” ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าสินค้าให้พร้อมจำหน่ายในช่องทางการขาย โดยที่ Launchpad ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสถานะสินค้าและไม่สามารถเผยแพร่สินค้าได้หากสถานะของสินค้าเป็นแบบร่างหรือเก็บถาวรแล้ว
  • หากต้องการเพิ่มสินค้าคงคลังไปยังสินค้าปัจจุบันหรือสินค้าที่ไม่พร้อมขายก่อนหน้านี้ ให้เลือก “เผยแพร่สินค้าในช่องทางการขายของคุณ” จากนั้นคลิก “เพิ่มสินค้า
  • หากต้องการเสนอสินค้าหรือคอลเลกชันในราคาหลังลดหรือราคาโปรโมชัน ให้เลือก “ใช้ส่วนลดกับสินค้าและคอลเลกชันของคุณ” จากนั้นคลิก “เพิ่มสินค้า” หรือ “เพิ่มคอลเลกชัน
  • หากต้องการลดราคาสินค้าหรือคอลเลกชันหลายรายการ ให้เลือก “ใช้ส่วนลดกับสินค้าและคอลเลกชันของคุณ” จากนั้นคลิกที่ “ส่วนลดหลายรายการ
  • หากต้องการกำหนดเวลาให้กิจกรรมสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในวันที่และเวลาที่เจาะจง ให้เลือก “ตั้งวันที่สิ้นสุด” หากคุณไม่ระบุวันที่สิ้นสุดกิจกรรมจะจบลงเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงด้วยตนเองเท่านั้น
  • หากต้องการใช้ธีมอื่นในช่วงระยะเวลากิจกรรมของคุณ ให้เลือก “เปิดใช้การเปลี่ยนธีม
  • หากต้องการเรียกใช้สคริปต์ Shopify เฉพาะ ให้เลือก “เปิดใช้สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการ” หรือ “เปิดใช้สคริปต์การจัดส่ง
  • หากต้องการล็อกร้านค้าของคุณก่อนกิจกรรม ให้เลือก “เปิดใช้หน้าป้อนรหัสผ่าน
 8. คลิกที่บันทึก

หากคุณได้ป้อนวันที่และเวลาเริ่มต้นกิจกรรมของคุณจะเริ่มต้นในวันที่และเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นกิจกรรมของคุณจะถูกบันทึกเป็นแบบร่าง

คุณสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้ระหว่างกิจกรรมโดยไม่ต้องเผยแพร่สินค้าหรืออัปเดตสินค้าคงคลัง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี