Launchpad-evenementen maken

Maak een evenement voor het plannen van uitverkopen, productreleases en voorraadaanvullingen.

Voordat je begint

Voordat je een evenement maakt, moet je ervoor zorgen dat je bekend bent met de richtlijnen en beperkingen van Launchpad.

Maak een evenement

Open de Launchpad-app vanuit je Shopify-beheercentrum door te klikken op Apps en vervolgens op Launchpad.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op Launchpad.
 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Evenement aanmaken.

 5. Voer in het gedeelte Titel een titel in voor het evenement.

 6. Voer in het gedeelte Begindatum een begindatum en -tijd in. Als je geen begindatum en -tijd opgeeft wanneer je het evenement opslaat, wordt het evenement opgeslagen als een concept.

 7. Selecteer een of meer van de volgende opties:

  • Selecteer Producten publiceren in verkoopkanalen en klik vervolgens op Beheren om nieuwe producten vrij te geven. Met deze optie wordt een product beschikbaar voor een verkoopkanaal. Launchpad wijzigt de productstatus niet en er kunnen geen producten worden gepubliceerd als de status Concept of Gearchiveerd is.
  • Selecteer Producten publiceren in verkoopkanalen en klik op Producten toevoegen om voorraad toe te voegen aan huidige of eerder niet-beschikbare producten.
  • Om producten of collecties aan te bieden tegen gereduceerde of uitverkoopprijzen, selecteer je Kortingen toepassen op je producten en collecties en klik je op Producten toevoegen of Collecties toevoegen.
  • Als je kortingen wilt toepassen op producten of collecties in bulk, selecteer je Kortingen toepassen op je producten en collecties en klik je vervolgens op Bulkkortingen.
  • Als je het evenement zo wilt plannen dat het automatisch eindigt op een bepaalde datum en tijd, selecteer je Einddatum instellen. Als je geen einddatum opgeeft, dan eindigt het evenement pas als je het handmatig beëindigt.
  • Als je een ander thema wilt gebruiken tijdens het evenement, selecteer je Thema-omschakeling inschakelen.
  • Als je specifieke Shopify-scripts wilt uitvoeren, selecteer je Scripts voor orderregels inschakelen of Verzendscripts inschakelen.
  • Als je je winkel wilt vergrendelen vóór het evenement, selecteer je Wachtwoordpagina inschakelen.
 8. Klik op Opslaan.

Als je een begindatum en -tijd hebt ingevoerd, wordt je evenement gepland voor uitvoering op die datum en dat tijdstip. Anders wordt je evenement opgeslagen als een concept.

Je kunt tijdens een evenement toegang krijgen tot het dashboard zonder producten te publiceren of voorraad bij te werken.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis