Tạo sự kiện Launchpad

Tạo sự kiện để lập lịch bán hàng, mở bán và trả hàng về kho.

Trước khi bắt đầu

Trước khi tạo sự kiện, đảm bảo bạn đã hiểu rõ hướng dẫn và hạn chế của Launchpad.

Tạo một sự kiện

Mở ứng dụng Launchpad trong trang quản trị Shopify bằng cách nhấp vào Ứng dụng rồi nhấp vào Launchpad.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Launchpad.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Create event (Tạo sự kiện).

 5. Trong mục Title (Tiêu đề), nhập tiêu đề cho sự kiện.

 6. Trong mục Start date (Ngày bắt đầu), nhập ngày và thời gian bắt đầu. Nếu bạn không chỉ định ngày và thời gian bắt đầu khi lưu sự kiện, sự kiện sẽ được lưu dưới dạng nháp.

 7. Chọn một hoặc nhiều tùy chọn sau:

  • Để ra mắt sản phẩm mới, hãy chọn Đăng sản phẩm trên các kênh bán hàng, rồi nhấp vào Quản lý. Tùy chọn này sẽ đưa sản phẩm lên kênh bán hàng. Launchpad không thay đổi trạng thái sản phẩm và không thể đăng sản phẩm nếu trạng thái sản phẩm là Nháp hoặc Lưu trữ.
  • Để thêm hàng trong kho cho sản phẩm hiện tại hoặc sản phẩm trước đây chưa có hàng, hãy chọn Đăng sản phẩm trên các kênh bán hàng rồi nhấp vào Thêm sản phẩm.
  • Để cung cấp sản phẩm hoặc bộ sưu tập ở mức giá đã giảm hoặc giá bán, hãy chọn Áp dụng giảm giá cho sản phẩm và bộ sưu tập, rồi nhấp vào Thêm sản phẩm hoặc Thêm bộ sưu tập.
  • Để áp dụng giảm giá cho hàng loạt sản phẩm hoặc bộ sưu tập, hãy chọn Áp dụng giảm giá cho sản phẩm và bộ sưu tập, rồi nhấp vào Giảm giá hàng loạt.
  • Để lên lịch tự động kết thúc sự kiện vào ngày giờ cụ thể, hãy chọn Đặt ngày kết thúc. Nếu bạn không chỉ định ngày kết thúc, sự kiện sẽ chỉ kết thúc khi bạn kết thúc sự kiện theo cách thủ công.
  • Để sử dụng chủ đề khác trong thời gian diễn ra sự kiện, hãy chọn Bật chuyển đổi chủ đề.
  • Để chạy đoạn mã Shopify cụ thể, hãy chọn Bật đoạn mã mục hàng hoặc Bật đoạn mã vận chuyển.
  • Để khóa cửa hàng trước khi sự kiện diễn ra, hãy chọn Bật trang mật khẩu.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn đã nhập ngày và thời gian bắt đầu, sự kiện sẽ được lên lịch để chạy vào ngày và thời gian đó. Nếu không, sự kiện sẽ được lưu dưới dạng nháp.

Bạn có thể truy cập trang quản lý trong một sự kiện mà không đăng sản phẩm hay cập nhật hàng trong kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí