Các sự kiện Launchpad mẫu

Bạn có thể sử dụng Launchpad để tổ chức các sự kiện như giảm giá, mở bán và tái nhập kho.

Tự động hóa giảm giá

Bạn có thể sử dụng Launchpad để giảm giá sản phẩm trong thời gian diễn ra sự kiện giảm giá. Khi thêm sản phẩm vào sự kiện, bạn có thể chọn thêm:

 • các bộ sưu tập sản phẩm và nhập ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm cho mỗi bộ sưu tập
 • các sản phẩm riêng lẻ và nhập giá đã đặt cho sản phẩm hoặc nhập ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm

Trong thời gian diễn ra sự kiện giảm giá, sản phẩm của bạn được chào bán cho khách hàng với mức giá đã giảm. Sau khi kết thúc sự kiện, giá sản phẩm sẽ trở về giá trị trước khi giảm giá.

Ví dụ: Giá bình thường của một đôi tất em bé là 40.000 đồng và giá gốc của nó là 100.000 đồng. Bạn tạo một sự kiện chào bán tất này với ưu đãi giảm giá 50%.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất có giá như sau:

 • Giá bán đôi tất là 20.000 đồng.
 • Giá gốc của đôi tất là 40.000 đồng (giá bình thường của đôi tất).

Thẻ quà tặng tuân thủ các quy tắc hơi khác biệt so với sản phẩm tiêu chuẩn vì thẻ quà tặng được xem là một hình thức đơn vị tiền tệ. Nếu bạn giảm giá thẻ quà tặng cho sự kiện, giá trị thẻ quà tặng sẽ giảm theo số tiền bạn chọn. Giá trị để đổi của thẻ quà tặng cũng sẽ bị giảm theo số tiền đó.

Ví dụ: Giả sử bạn thêm thẻ quà tặng 1.000.000 đồng cho sự kiện bán tất trẻ em, giảm giá 50%. Trong thời gian diễn ra sự kiện:

 • Giá bán tất là 23.000 đồng.
 • Giá gốc của đôi tất là 40.000 đồng.
 • Giá thẻ quà tặng là 500.000 đồng.
 • Giá trị thẻ quà tặng là 575.000 đồng.

Bạn không thể bán thẻ quà tặng trị giá 1.000.000 đồng với giá 500.000 đồng bằng Launchpad.

Tự động hóa phát hành sản phẩm

Bạn có thể lên lịch thời điểm phát hành sản phẩm mới trên cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng khác. Phát hành sản phẩm còn được gọi là mở bán hoặc ra mắt sản phẩm. Sản phẩm được phát hành sẽ có sẵn trên kênh bán hàng.

Để lên lịch phát hành sản phẩm:

 1. Thêm sản phẩm vào trang quản trị Shopify như thường lệ.

 2. Trong trang của sản phẩm, nhấp vào Manage... (Quản lý...) và gỡ sản phẩm khỏi tất cả các kênh bán hàng. Để tìm hiểu cách hiển thị hoặc ẩn sản phẩm trên nhiều kênh bán hàng, tham khảo Cho sản phẩm hiển thị trên kênh bán hàng.

 3. Tạo một sự kiện trong Launchpad và:

  1. Bật Publish products across your sales channels (Đăng sản phẩm trên các kênh bán hàng) và chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị trên kênh bán hàng được hỗ trợ.
  2. Nếu muốn giảm giá những sản phẩm này hoặc các sản phẩm khác, hãy chọn Apply discounts to your products and collections (Áp dụng ưu đãi giảm giá cho sản phẩm và bộ sưu tập) rồi làm theo hướng dẫn.

Tự động hóa bổ sung vào kho hàng

Bạn có thể tạo sự kiện để cập nhật kho hàng và cho sản phẩm hiển thị trên cửa hàng trực tuyến cũng như các kênh bán hàng khác. Khi sự kiện kết thúc, những sản phẩm đó vẫn còn trên kênh bán hàng. Số lượng hàng trong kho sẽ không được cập nhật nữa khi một sự kiện kết thúc.

Các bước cập nhật kho hàng giống với các bước để cho sản phẩm hiển thị trên kênh bán hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo một sự kiện trong Launchpad và bật Publish products across your sales channels (Đăng sản phẩm trên các kênh bán hàng).
 2. Làm theo hướng dẫn để tăng số lượng hàng trong kho của sản phẩm.

Ví dụ:

 • Bạn muốn tổ chức một sự kiện chỉ cập nhật kho hàng của mình nên bạn lên lịch chạy sự kiện trong một thời gian ngắn.
 • Một món đồ chơi nổi tiếng đã hết hàng trong một thời gian dài và sắp có hàng về. Thay vì âm thầm thêm hàng trong kho cho sản phẩm, bạn có thể tạo sự kiện thêm hàng trong kho vào kênh bán hàng vào ngày và thời gian cụ thể. Sau đó, bạn sẽ cho khách hàng biết khi nào đồ chơi có hàng.
 • Bạn tạo sự kiện thêm 150 áo sơ mi đỏ vào kho hàng. Trước khi bắt đầu sự kiện, số áo sơ mi đỏ trong kho là 50. Khi bắt đầu sự kiện, bạn có 200 áo sơ mi đỏ trong kho hàng. Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn bán được 125 áo sơ mi đỏ. Khi sự kiện kết thúc, trong kho hàng còn 75 áo sơ mi đỏ.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí