Các sự kiện Launchpad mẫu

Bạn có thể sử dụng Launchpad để tổ chức các sự kiện như giảm giá, mở bán và tái nhập kho.

Tự động giảm giá

Bạn có thể sử dụng Launchpad để giảm giá sản phẩm trong thời gian diễn ra sự kiện giảm giá. Khi thêm sản phẩm vào sự kiện, bạn có thể chọn thêm những sản phẩm sau:

 • các bộ sưu tập sản phẩm và nhập ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm cho mỗi bộ sưu tập
 • các sản phẩm riêng lẻ và nhập giá đã đặt cho sản phẩm hoặc nhập ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm

Những điều cần cân nhắc đối với giảm giá

Trong thời gian diễn ra sự kiện giảm giá, sản phẩm của bạn được chào bán cho khách hàng với mức giá đã giảm. Sau khi kết thúc sự kiện, giá sản phẩm sẽ trở về giá trị trước khi giảm giá.

Ví dụ: Giá bình thường của một đôi tất em bé là 2 USD và giá gốc của đôi tất đó là 5 USD. Bạn tạo một sự kiện chào bán đôi tất này với ưu đãi giảm giá 50%.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất có giá như sau:

 • Giá bán đôi tất là 20.000 đồng.
 • Giá gốc của đôi tất là 2 USD (giá bình thường của đôi tất).

Thẻ quà tặng tuân thủ các quy tắc hơi khác biệt so với sản phẩm tiêu chuẩn vì thẻ quà tặng được xem là một hình thức tiền tệ. Nếu bạn giảm giá thẻ quà tặng cho sự kiện, giá trị thẻ quà tặng sẽ giảm theo số tiền bạn chọn. Giá trị quy đổi của thẻ quà tặng cũng sẽ bị giảm theo số tiền đó.

Ví dụ: Bạn thêm thẻ quà tặng 50 USD cho sự kiện bán tất trẻ em, giảm giá 50%. Trong thời gian diễn ra sự kiện:

 • Giá bán tất là 23.000 đồng.
 • Giá gốc của đôi tất là 2 USD.
 • Giá thẻ quà tặng là 500.000 đồng.
 • Giá trị thẻ quà tặng là 575.000 đồng.

Bạn không thể bán thẻ quà tặng trị giá 1.000.000 đồng với giá 500.000 đồng bằng Launchpad.

Những điều cần cân nhắc đối với giảm giá hàng loạt

Khi tạo giảm giá hàng loạt, bạn có các tùy chọn sau:

 • Percentage (Tỷ lệ phần trăm) giảm giá sản phẩm đến tỷ lệ phần trăm của giá bình thường. Tùy chọn này áp dụng cho bộ sưu tập và sản phẩm.
 • New unit price (Đơn giá mới) chỉ định chính xác giá của tất cả mặt hàng. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho sản phẩm, không áp dụng cho bộ sưu tập.
 • Số tiền cố định giảm giá tất cả mặt hàng theo số tiền đã cài đặt. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho sản phẩm, không áp dụng cho bộ sưu tập.

Ví dụ: Bạn tạo một sự kiện và thiết lập ưu đãi giảm giá cho tất, thông thường được bán với giá 5 USD và áo sơ mi, thông thường được bán với giá 20 USD.

 • Nếu bạn đặt giảm giá có tỷ lệ phần trăm là 50%, trong thời gian diễn ra sự kiện, tất sẽ có giá 2,50 USD và áo sơ mi sẽ có giá 16 USD.
 • Nếu bạn đặt đơn giá mới là 4 USD, tất và áo sơ mi sẽ được bán đồng giá 4 USD.
 • Nếu bạn đặt một số tiền cố định là 4 USD, tất sẽ được bán với giá 1 USD và áo sơ mi sẽ được bán với giá 16 USD.

Tạo giảm giá tự động

 1. Tạo sự kiện Launchpad.
 2. Trong mục Discounts (Giảm giá), đánh dấu vào Apply discounts to your products and collections (Áp dụng giảm giá cho sản phẩm và bộ sưu tập).
 3. Để thêm giảm giá cho sản phẩm, nhấp vào Add products (Thêm sản phẩm). Để thêm giảm giá cho toàn bộ bộ sưu tập, nhấp vào Add collections (Thêm bộ sưu tập).
 4. Không bắt buộc: Để áp dụng cùng một ưu đãi giảm giá cho nhiều sản phẩm và bộ sưu tập, nhấp vào Bulk discounts (Giảm giá hàng loạt).
 5. Không bắt buộc: Để chỉ định ưu đãi giảm giá cho các sản phẩm và bộ sưu tập riêng lẻ, hãy nhập tỷ lệ phần trăm giảm giá hoặc giá ưu đãi mới.
  1. Chọn Percentage (Tỷ lệ phần trăm), New unit price (Đơn giá mới) hoặc Số tiền cố định.
  2. Nhập giá trị của ưu đãi giảm giá bạn muốn cung cấp.
  3. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Tự động hóa phát hành sản phẩm

Bạn có thể lên lịch thời điểm phát hành sản phẩm mới trên cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng khác. Phát hành sản phẩm còn được gọi là mở bán hoặc ra mắt sản phẩm. Sản phẩm được phát hành sẽ có sẵn trên kênh bán hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm sản phẩm mới trong trang quản trị Shopify.
 2. Trong mục Trạng thái sản phẩm, nhấp vào menu thả xuống rồi chọn Đang hoạt động.
 3. Trong mục Sales channels and apps (Kênh bán hàng và ứng dụng), nhấp vào Deselect all (Bỏ chọn tất cả).
 4. Lưu sản phẩm mới.
 5. Tạo sự kiện trong Launchpad và thực hiện những thao tác sau:
  1. Bật Đăng sản phẩm trên các kênh bán hàng, sau đó chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị trên kênh bán hàng được hỗ trợ. Tùy chọn này sẽ đưa sản phẩm lên kênh bán hàng. Launchpad không thay đổi trạng thái sản phẩm.
  2. Nếu muốn giảm giá những sản phẩm này hoặc các sản phẩm khác, hãy chọn Áp dụng giảm giá cho sản phẩm và bộ sưu tập.

Tự động hóa bổ sung vào kho hàng

Bạn có thể tạo sự kiện để cập nhật kho hàng và cho sản phẩm hiển thị trên cửa hàng trực tuyến cũng như các kênh bán hàng khác. Khi sự kiện kết thúc, những sản phẩm đó vẫn còn trên kênh bán hàng. Số lượng hàng trong kho sẽ không được cập nhật nữa khi một sự kiện kết thúc.

Các bước cập nhật kho hàng giống với các bước để cho sản phẩm hiển thị trên kênh bán hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo một sự kiện trong Launchpad và bật Publish products across your sales channels (Đăng sản phẩm trên các kênh bán hàng).
 2. Làm theo hướng dẫn để tăng số lượng hàng trong kho của sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí