Eksempel på Launchpad-hendelser

Du kan bruke Launchpad til å kjøre hendelser som salg, produktslipp og tilbakeføring til lager.

Automatiser rabatter

Du kan bruke Launchpad til å rabattere produktpriser så lenge et salgsarrangement varer. Når du legger til produkter i arrangementet, kan du velge å legge til følgende:

 • samlinger av produkter og angi en prosentrabatt for hver samling
 • produkter individuelt og angi enten prisene for produktene eller angi en prosentrabatt

Vurderinger for rabatter

Så lenge salgshendelsen varer får kundene dine kjøpt produktene til den rabatterte prisen. Når den er over, endres prisene tilbake til det de kostet før salget.

Vanlig pris på et par babysokker er for eksempel 2 USD, og sammenlign med-prisen er 5 USD. Du oppretter en begivenhet som gir 50 % rabatt på disse sokkene.

I løpet av salget har sokkene følgende pris:

 • Prisen på sokkene er 1 dollar.
 • Sammenlign med-prisen for sokkene er 2 USD (den vanlige prisen for sokkene).

Gavekort følger litt andre regler enn standardprodukter, fordi de anses som en form for valuta. Hvis du rabatterer gavekort under arrangementet, rabatteres de med det beløpet du velger. Verdien de kan innløses for reduseres med dette beløpet.

Du kan for eksempel legge til et gavekort på 50 USD i et arrangement som selger babysokker, med en rabatt på 50 %. Følgende skjer så lenge arrangementet varer:

 • Prisen på sokkene er 1 dollar.
 • Sammenlign med-prisen for sokkene er 2 USD.
 • Prisen på gavekortet er 25 dollar.
 • Verdien på gavekortet er 25 dollar.

Du kan ikke selge et gavekort verdt 50 dollar for 25 dollar ved hjelp av Launchpad.

Vurderinger for masserabatter

Når du oppretter en masserabatt har du følgende alternativer:

 • Prosentvis reduserer prisen på produktene til en prosentandel av den vanlige prisen. Dette alternativet gjelder for samlinger og produkter.
 • Ny enhetspris angir nøyaktig hva prisen på alle varene skal være. Dette alternativet gjelder kun for produkter, ikke samlinger.
 • Fast beløp reduserer prisen på alle varene med et angitt beløp. Dette alternativet gjelder kun for produkter, ikke samlinger.

Du kan for eksempel opprette en begivenhet og sette rabatter for sokker, som vanligvis selges for 5 USD, og skjorter, som vanligvis selges for 20 USD.

 • Hvis du angir en prosentvis rabatt på 50 %, vil sokker under begivenheten ha en pris på 2,50 USD, og skjorter vil ha en pris på 10 USD.
 • Hvis du angir en ny enhetspris på 4 USD, vil både sokker og skjorter selges for 4 USD.
 • Hvis du angir et fast beløp på 4 USD, vil sokker selges for 1 USD, og skjorter selges for 16 USD.

Opprett automatiske rabatter

 1. Opprett en Launchpad-hendelse.
 2. I Rabatter-seksjonen krysser du av for Legg til rabatter på produkter og samlinger.
 3. For å legge til rabatter på produkter klikker du Legg til produkter. For å legge til rabatter på hele samlinger klikker du Legg til samlinger.
 4. Valgfritt: For å legge til den samme rabatten på flere produkter og samlinger klikker du Masserabatter.
 5. Valgfritt: For å angi rabatter på enkeltprodukter og -samlinger angir du prosentsatsen for rabatten eller den nye salgsprisen.
  1. Velg Prosentvis, Ny enhetspris eller Fast beløp.
  2. Angi verdien på rabatten du ønsker å tilby.
  3. Klikk Bruk.

Automatiser produktlanseringer

Du kan planlegge når et nytt produkt skal vises i nettbutikken og andre salgskanaler. Produktlanseringer omtales også som produktslipp. Hvis du lanserer et produkt, blir det tilgjengelig gjennom salgskanalene dine.

Steg:

 1. Legg til et nytt produkt i Shopify-administrator.
 2. Klikk på rullegardinmenyen i Produktstatus-seksjonen og velg Aktiv.
 3. Klikk på Fravelg alle i seksjonen Salgskanaler og apper.
 4. Lagre det nye produktet ditt.
 5. Opprett en begivenhet i Launchpad og gjør følgende:
  1. Velg Publiser produkter på tvers av salgskanalene dine og velg produktene du vil gjøre tilgjengelig i de støttede salgskanalene. Dette alternativet gjør et produkt tilgjengelig for en salgskanal. Launchpad endrer ikke produktstatus.
  2. Hvis du vil tilby disse produktene eller andre produkter med en rabatt, velger du Legg til rabatter på produkte rog samlinger.
   <

Automatiser tilføyelser til lagerbeholdningen

Du kan opprette arrangementer for å oppdatere lagerbeholdningen og for å gjøre produkter tilgjengelige i nettbutikken og i andre salgskanaler. Når slike hendelser slutter, vil disse produktene fremdeles være tilgjengelige i salgskanalene. Lagerbeholdningsmengdene endres ikke når en hendelse avsluttes.

Stegene for å oppdatere lagerbeholdningen er de samme som stegene for å gjøre produkter tilgjengelige i salgskanalene dine.

Steg:

 1. Opprett en begivenhet i Launchpad og aktiver Publiser produkter på tvers av salgskanalene dine.
 2. Følg instruksjonene for å øke lagerbeholdningen til produktene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis