Thay đổi đã thực hiện trước, trong và sau một sự kiện Launchpad

Tìm hiểu về những thay đổi có thể xảy ra trong các kênh bán hàng trong sự kiện launchpad.

Thay đổi đã thực hiện trước sự kiện

Trừ khi bạn chọn khóa cửa hàng trực tuyến trước sự kiện, sẽ không có gì thay đổi trong cửa hàng trước khi bắt đầu sự kiện. Nếu bạn khóa cửa hàng trực tuyến, khách hàng sẽ không thể truy cập cửa hàng trong khoảng thời gian cụ thể trước khi giảm giá. Khi bắt đầu sự kiện, khóa sẽ tự động bị xóa.

Thay đổi đã thực hiện khi bắt đầu sự kiện

Sau khi sự kiện bắt đầu, bạn sẽ không thể chỉnh sửa chi tiết sự kiện. Launchpad được thiết kế để thay đổi một số phần của cửa hàng tại thời điểm bắt đầu sự kiện, chứ không liên tục. Sau khi sự kiện bắt đầu, bạn chỉ có thể thay đổi ngày giờ kết thúc sự kiện.

Khi sự kiện bắt đầu, các tính năng sau đây sẽ được bật trong thời gian diễn ra sự kiện:

 • Trang quản lý bắt đầu theo dõi đơn mua hàng mới trên tất cả các kênh bán hàng được hỗ trợ. Trang quản lý tiếp tục báo cáo dữ liệu đến khi sự kiện kết thúc hoặc đến khi đã trôi qua hơn bốn tuần và sự kiện vẫn đang diễn ra. Sự kiện có thể kéo dài hơn 4 tuần, nhưng trang quản lý chỉ dành cho 4 tuần đầu tiên.

 • Nếu sự kiện liên quan đến hoạt động ra mắt sản phẩm mới, sản phẩm sẽ được đăng lên kênh bán hàng mà bạn chọn. Tùy chọn này sẽ đưa sản phẩm lên kênh bán hàng. Launchpad không thay đổi trạng thái sản phẩm.

 • Nếu sự kiện của bạn liên quan đến thêm hàng trong kho cho một số sản phẩm nhất định, hàng trong kho hiện tại của các sản phẩm đó sẽ tăng lên. Ví dụ: Bạn tạo một sự kiện để thêm 150 đôi giày đỏ. Ngay trước khi sự kiện bắt đầu, có 50 đôi giày đỏ trong kho hàng. Khi sự kiện bắt đầu, trong kho hàng lúc này có 200 đôi giày.

 • Nếu sự kiện liên quan đến chạy chương trình giảm giá cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập, giá ưu đãi sẽ xuất hiện trong cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng khác. Nếu sản phẩm có giá gốc, những giá trị này sẽ thay đổi thành giá sản phẩm thông thường, trước khi giảm giá.

 • Nếu bạn chọn khóa cửa hàng trực tuyến trước sự kiện, khi bắt đầu giảm giá, khóa sẽ bị xóa và khách hàng sẽ thấy được cửa hàng.

 • Nếu bạn chọn sử dụng chủ đề dành riêng cho sự kiện cho cửa hàng trực tuyến, chủ đề này sẽ được sử dụng trong thời gian diễn ra sự kiện.

 • Nếu bạn chọn sử dụng đoạn mã Shopify dành riêng cho sự kiện cho cửa hàng trực tuyến, các đoạn mã này sẽ được sử dụng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thay đổi đã thực hiện khi kết thúc sự kiện

Khi sự kiện kết thúc, những thay đổi sau được thực hiện:

 • Trang quản lý ngừng theo dõi dữ liệu sự kiện.

 • Các sản phẩm đã phát hành (được hiển thị) trên kênh bán hàng trong sự kiện vẫn được đăng trên các kênh đó. Ví dụ: Nếu bạn tạo một sự kiện đăng giày lên cửa hàng trực tuyến, những đôi giày này vẫn hiển thị trên cửa hàng trực tuyến khi kết thúc đợt giảm giá.

 • Số lượng hàng trong kho không được điều chỉnh khi kết thúc đợt bán. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tự động hóa bổ sung vào kho hàng về.

 • Mọi giảm giá hoặc chiết khấu được áp dụng cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập trong sự kiện sẽ biến mất khỏi tất cả các kênh bán hàng. Ví dụ: Nếu sự kiện của bạn bán giày với giá giảm 50% thì khi kết thúc đợt giảm giá, những đôi giày này sẽ được bán với giá thường. Tương tự, nếu sản phẩm có giá gốc, những giá trị này sẽ trở về giá trị trước khi giảm.

 • Nếu bạn đã thay đổi chủ đề của cửa hàng trực tuyến cho sự kiện, chủ đề này sẽ được thay thế bằng chủ đề sau sự kiện mà bạn chọn.

 • Nếu bạn chọn chạy đoạn mã Shopify cụ thể cho cửa hàng trực tuyến trong sự kiện, những đoạn mã này sẽ được thay thế bằng đoạn mã sau sự kiện mà bạn chọn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí