การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนในระหว่างและหลังกิจกรรม Launchpad

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในช่องทางการขายของคุณในระหว่างกิจกรรม launchpad

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรม

เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกที่จะล็อกร้านค้าออนไลน์ของคุณก่อนกิจกรรมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นในร้านค้าของคุณก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มขึ้น หากคุณล็อกร้านค้าออนไลน์ของคุณลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าของคุณได้ตามเวลาที่กำหนดก่อนการขาย เมื่อกิจกรรมเริ่มต้นระบบจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมเริ่มขึ้น

หลังจากเริ่มกิจกรรมแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ Launchpad ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของร้านค้าคุณในขณะที่กิจกรรมเริ่มขึ้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาปกติได้ หลังจากเริ่มกิจกรรมแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวันและเวลาที่สิ้นสุดเท่านั้น

เมื่อเริ่มกิจกรรมของคุณแล้ว ฟีเจอร์ต่อไปนี้จะถูกเปิดใช้ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม:

 • แดชบอร์ดจะเริ่มติดตามการสั่งซื้อใหม่เกิดขึ้นบนช่องทางการขายที่รองรับทั้งหมด แดชบอร์ดจะยังคงรายงานข้อมูลจนกว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดลงหรือจนกว่าเวลาจะผ่านไม่มากกว่า 4 สัปดาห์และกิจกรรมยังคงดำเนินอยู่ กิจกรรมของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้นานกว่า 4 สัปดาห์แต่แดชบอร์ดนี้มีให้ใช้งานในสี่สัปดาห์แรกเท่านั้น

 • หากกิจกรรมของคุณเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ สินค้าของคุณจะถูกเผยแพร่ไปยังช่องทางการขายที่คุณเลือก ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าสินค้าให้พร้อมจำหน่ายในช่องทางการขาย โดยที่ Launchpad ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสถานะสินค้า

 • หากกิจกรรมของคุณเกี่ยวข้องกับการเพิ่มสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งสินค้าคงคลังที่มีอยู่สำหรับสินค้าเหล่านั้นจะถูกเพิ่มจำนวน ตัวอย่างเช่นคุณสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มรองเท้าสีแดง 150 คู่ และก่อนเริ่มกิจกรรมคุณมีรองเท้าสีแดง 50 ในคลัง เมื่อกิจกรรมเริ่มต้นสินค้าคงคลังจะเป็นรองเท้า 200 คู่

 • หากกิจกรรมของคุณมีการลดราคาสินค้าหรือคอลเลกชัน ราคาโปรโมชันของสินค้าเหล่านั้นจะปรากฏในร้านค้าออนไลน์และช่องทางการขายอื่นๆ ของคุณ หากสินค้าของคุณมีราคาเปรียบเทียบ ค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นราคาปกติก่อนการลดราคาของสินค้า

 • หากคุณเลือกที่จะล็อกร้านค้าออนไลน์ของคุณก่อนกิจกรรมนั้นเมื่อการขายเริ่มต้นระบบจะปลดล็อกและร้านค้าของคุณจะพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าของคุณ

 • หากคุณเลือกที่จะใช้ธีมเฉพาะกิจกรรมสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ธีมนี้จะถูกใช้สำหรับช่วงระยะเวลาของกิจกรรม

 • หากคุณเลือกที่จะใช้สคริปต์สำหรับกิจกรรมใน Shopify สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณสคริปต์เหล่านี้จะถูกใช้งานในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

 • แดชบอร์ดจะหยุดติดตามข้อมูลของกิจกรรม

 • สินค้าใดๆ ที่ได้รับการเปิดตัว (พร้อมจำหน่าย) ในช่องทางการขายเพราะกิจกรรมก็จะคงอยู่แต่ในช่องทางนั้น ยกตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างกิจกรรมที่เผยแพร่รองเท้าไปยังร้านค้าออนไลน์รองเท้าเหล่านี้จะยังคงอยู่ในร้านค้าออนไลน์เมื่อสิ้นสุดช่วงการขายลดราคา

 • จำนวนสินค้าคงคลังจะไม่ได้ถูกปรับ เมื่อสิ้นสุดการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การเพิ่มไปยังสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ

 • การลดราคาหรือส่วนลดใดๆ ที่นำไปคิดกับสินค้าหรือคอลเลกชันในช่วงกิจกรรมจะหายไปจากช่องทางการขายทุกช่องทาง ยกตัวอย่างเช่น หากกิจกรรมของคุณเสนอส่วนลด 50% สำหรับรองเท้า เมื่อจบช่วงลดราคาสินค้า รองเท้าเหล่านั้นจะถูกเสนอขายในราคาปกติ ในทำนองเดียวกัน หากสินค้าของคุณมีราคาเปรียบเทียบ ค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าก่อนการลดราคา

 • หากคุณได้เปลี่ยนธีมของร้านค้าออนไลน์ของคุณสำหรับกิจกรรมดังกล่าวธีมนี้จะถูกแทนที่ด้วยธีมหลังกิจกรรมที่คุณเลือก

 • หากคุณเลือกที่จะเรียกใช้สคริปต์ Shopify เฉพาะสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณในระหว่างกิจกรรมสคริปต์เหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วยสคริปต์หลังกิจกรรมที่คุณเลือก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี