Zmiany dokonane przed, w trakcie i po wydarzeniu Launchpad

Dowiedz się o zmianach, które mogą wystąpić w kanałach sprzedaży podczas wydarzenia Launchpad.

Zmiany dokonane przed wydarzeniem

Jeśli nie zdecydujesz się zablokować swojego sklepu online przed wydarzeniem, nic się nie zmieni w sklepie przed rozpoczęciem wydarzenia. Jeśli zablokujesz sklep online, będzie on niedostępny dla klientów przez określony czas przed wyprzedażą. Po rozpoczęciu wydarzenia blokada zostanie automatycznie usunięta.

Zmiany dokonane podczas uruchamiania wydarzenia

Po rozpoczęciu wydarzenia nie można edytować jego szczegółów. Launchpad ma na celu wprowadzanie zmian w kilku częściach sklepu w momencie rozpoczęcia wydarzenia, a nie na bieżąco. Po rozpoczęciu wydarzenia możesz zmienić tylko datę i czas zakończenia.

Po uruchomieniu wydarzenia następujące funkcje są włączone na czas trwania wydarzenia:

 • Pulpit rozpoczyna śledzenie nowych zakupów dokonanych we wszystkich obsługiwanych kanałach sprzedaży. Pulpit kontynuuje raportowanie danych do momentu zakończenia wydarzenia lub do momentu, gdy miną więcej niż cztery tygodnie, a wydarzenie będzie nadal uruchomione. Twoje wydarzenie może być uruchomione przez więcej niż cztery tygodnie, ale jego pulpit jest dostępny tylko przez pierwsze cztery tygodnie.

 • Jeśli wydarzenie obejmuje wprowadzenie nowych produktów, są one publikowane w kanałach sprzedaży, które wybierzesz. Ta opcja udostępnia produkt w kanale sprzedaży. Launchpad nie zmienia statusu produktu.

 • Jeśli wydarzenie obejmuje dodawanie zapasów dla wybranych produktów, wówczas dotychczasowe zapasy tych produktów są zwiększane. Przypuśćmy na przykład, że tworzysz wydarzenie, aby dodać 150 czerwonych butów. Tuż przed rozpoczęciem wydarzenia na stanie magazynowym jest 50 czerwonych butów. Gdy wydarzenie się rozpocznie, na stanie magazynowym będzie 200 butów.

 • Jeśli wydarzenie obejmuje uruchomienie wyprzedaży produktów lub kolekcji, ceny promocyjne pojawią się w Twoim sklepie online i innych kanałach sprzedaży. Jeśli Twoje produkty mają ceny do porównania, wartości te zmienią się na ceny regularne sprzed wyprzedaży produktów.

 • Jeśli zdecydujesz się zablokować sklep online przed wydarzeniem, po rozpoczęciu wyprzedaży blokada zostanie usunięta, a Twój sklep stanie się dostępny dla Twoich klientów.

 • Jeśli zdecydujesz się użyć szablonu specyficznego dla wydarzenia w swoim sklepie online, szablon ten będzie używany w trakcie trwania wydarzenia.

 • Jeśli zdecydujesz się użyć skryptów Shopify specyficznych dla wydarzenia w swoim sklepie online, skrypty te będą używane w trakcie trwania wydarzenia.

Zmiany dokonane po zakończeniu wydarzenia

Po zakończeniu wydarzenia dokonywane są następujące zmiany:

 • Pulpit zaprzestaje śledzenia danych wydarzenia.

 • Wszelkie produkty, które zostały wprowadzone do sprzedaży (udostępnione) dla kanałów sprzedaży przez wydarzenie pozostaną opublikowane w tych kanałach. Na przykład, jeśli utworzysz wydarzenie, które publikuje buty w sklepie online, będą one nadal dostępne w sklepie online na koniec wyprzedaży.

 • Ilości zapasów nie są korygowane po zakończeniu wyprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Zautomatyzuj zwiększanie zapasów.

 • Wszelkie ceny promocyjne lub rabaty, które zostały zastosowane do Twoich produktów lub kolekcji dla wydarzenia, znikają ze wszystkich kanałów sprzedaży. Na przykład, jeśli w ramach wydarzenia oferowane były buty z rabatem 50%, po zakończeniu wyprzedaży buty te są oferowane w regularnych cenach. Podobnie, jeśli Twoje produkty mają ceny do porównania, wartości te zmieniają się z powrotem na wartości sprzed wyprzedaży.

 • Jeśli zmieniłeś(-aś) szablon sklepu online dla wydarzenia, szablon ten zostanie zastąpiony szablonem wybranym przez Ciebie na czas po wydarzeniu.

 • Jeśli zdecydujesz się na uruchomienie określonych skryptów Shopify dla swojego sklepu online podczas wydarzenia, skrypty te zostaną zastąpione skryptem wybranym przez Ciebie na czas po wydarzeniu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo