แนวทางและข้อจำกัดของ Launchpad

แนวทางในการสร้างกิจกรรม Launchpad รวมถึงข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับคอลเลกชันและการกำหนดเวลา

เพิ่มเติม: แอป Launchpad มีให้บริการสำหรับผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus เท่านั้น

การกำหนดเวลากิจกรรมของคุณ

 • คุณไม่สามารถดำเนินการหรือกำหนดเวลากิจกรรมซ้อนทับกันได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ซึ่งยังไม่มีวันที่สิ้นสุดและคุณต้องการกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมใหม่ หากต้องการสร้างกิจกรรมใหม่ คุณจำเป็นต้องแก้ไขกิจกรรมที่มีอยู่เพื่อให้มีวันที่สิ้นสุดซึ่งอยู่ก่อนหน้าวันที่เริ่มต้นกิจกรรมใหม่
 • การกำหนดเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมหนึ่งจะต้องเว้นระยะอย่างน้อยห้านาทีหลังจากกิจกรรมก่อนหน้าสิ้นสุดลง

การเพิ่มและการแก้ไขสินค้า

 • เมื่อคุณเพิ่มคอลเลกชันไปยังกิจกรรม Launchpad ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคอลเลกชันใดที่มีสินค้ามากกว่า 1000 ชนิด

 • คุณสามารถแก้ไขสินค้าในระหว่างดำเนินกิจกรรมได้ แต่หากคุณแก้ไขราคาของสินค้านั้น เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง ราคาของสินค้าจะกลับไปเป็นราคาที่ตั้งไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม หากคุณจำเป็นต้องอัปเดตรายละเอียดของสินค้าบ่อยครั้ง ให้กำหนดเวลาดำเนินกิจกรรมแต่ละครั้งให้สั้นลงเพื่อให้สามารถอัปเดตรายละเอียดได้ในช่วงที่เว้นว่างระหว่างกิจกรรม

การจัดการส่วนลดของคุณ

 • เปอร์เซ็นต์ส่วนลดทั้งหมดในกิจกรรมมีผลกับราคาปกติของสินค้า ไม่ใช่ราคาเปรียบเทียบ เมื่อเริ่มกิจกรรมการลดราคาเริ่มขึ้น ลูกค้าของคุณจะเห็นราคาลดแล้วซึ่งคุณได้ระบุไว้สำหรับกิจกรรมนั้น หากคุณมีราคาเปรียบเทียบสำหรับสินค้าของคุณ ในช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรมราคาเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นราคาปกติซึ่งเป็นราคาของสินค้าก่อนลด เมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดลง ทั้งราคาปกติและราคาเปรียบเทียบจะเปลี่ยนกลับเป็นราคาที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม หากคุณไม่ต้องการให้แสดงราคาเปรียบเทียบระหว่างดำเนินกิจกรรม ให้ลบราคาดังกล่าวออกจากธีมกิจกรรมของคุณ

 • หากคุณสร้างกิจกรรมที่ใช้ส่วนลดกับคอลเลกชัน จะมีการเปลี่ยนราคาของสินค้าในคอลเลกชันนั้นเมื่อเริ่มกิจกรรมและเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม หากคุณเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันระหว่างดำเนินกิจกรรม คุณจะไม่สามารถใช้งานส่วนลดกับสินค้านั้นได้ และหากคุณลบสินค้าออกจากคอลเลกชันระหว่างดำเนินกิจกรรม ส่วนลดที่ใช้ก็จะไม่ถูกลบออกไปด้วย แม้ว่าสินค้าจะยังคงกลับไปเป็นราคาปกติโดยอัตโนมัติเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงก็ตาม

 • ราคาค้าส่งอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ Launchpad

 • สามารถเพิ่มสินค้าแบบเดียวกันไปยังกิจกรรมเดียวกันหลายๆ ครั้งเพื่อกำหนดราคาที่แตกต่างกันออกไป เมื่อกรณีนี้เกิดขึ้นผลต่างของการกำหนดราคาจะได้รับการแก้ไขดังต่อไปนี้:

  • หากสินค้ามีราคาที่กำหนดไว้ ระบบจะเสนอราคานี้ให้ลูกค้าโดยไม่มีการใช้ส่วนลดคอลเลกชัน
  • หากไม่มีราคาที่กำหนดสำหรับสินค้าดังกล่าว ระบบจะเสนอราคาส่วนลดที่ถูกที่สุดให้แก่ลูกค้าของคุณ

  ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มเสื้อยืดมนุษย์หิมะ (ราคาปกติ $30) และกำหนดราคาช่วงลดราคาเป็น $20 คุณสามารถเพิ่มคอลเลกชันที่มีเสื้อยืดของมนุษย์หิมะเดียวกันและกำหนดส่วนลดเป็น 50% ได้ ในระหว่างที่กิจกรรมนี้ดำเนินไปเสื้อยืดจะถูกเสนอให้แก่ผู้ซื้อของคุณในราคา $20 ที่กำหนดไว้

  หลังจากนั้นคุณสร้างกิจกรรมที่แตกต่างกันและเพิ่มคอลเลกชันสองชุดที่ประกอบด้วยเสื้อยืดมนุษย์หิมะตัวเดิม (ราคาปกติ $30) คอลเลกชันแรกจะลดราคา 25% และคอลเลกชันที่สองจะลดราคา 50% ในระหว่างกิจกรรมนี้เสื้อยืดมนุษย์หิมะจะถูกเสนอให้กับผู้ซื้อของคุณในราคาส่วนลด 50% ที่ $15

 • ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ระหว่างกิจกรรม Launchpad หากลูกค้าใช้รหัสส่วนลดสำหรับสินค้าที่มีการลดราคา รหัสส่วนลดจะถูกนำไปใช้กับราคาช่วงลดราคา ตัวอย่างเช่นระหว่างกิจกรรม Launchpad เสื้อยืดราคา $1,000 ถูกลดราคาเหลือ $500 ในระหว่างกิจกรรมลูกค้าที่มีรหัสส่วนลด 10% สามารถซื้อเสื้อเชิ้ตนี้ในราคา $450 คุณไม่สามารถใช้ Launchpad เพื่อปิดใช้งานรหัสส่วนลดได้แต่คุณสามารถใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้รหัสส่วนลดในช่วงกิจกรรม:

  • คุณสามารถใช้สคริปต์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้รหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน
  • คุณสามารถแก้ไขธีมของกิจกรรมเพื่อลบช่องรหัสส่วนลดออกจากขั้นตอนการชำระเงินของคุณ เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่สามารถใส่รหัสส่วนลดใดๆ ได้เมื่อทำการชำระเงิน
  • คุณสามารถปิดใช้งานรหัสส่วนลดในช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง แล้วจึงเปิดใช้อีกครั้งหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม โดยปกติแล้วเราไม่แนะนำให้ร้านค้าที่ใช้แผน Shopify Plus ใช้ตัวเลือกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากร้านค้าดังกล่าวมีรหัสส่วนลดจำนวนมาก
 • หากกำหนดให้ส่วนลดสำหรับบัตรของขวัญเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ระบบจะลดมูลค่าบัตรของขวัญด้วย เนื่องจากบัตรของขวัญถือเป็นสกุลเงินรูปแบบหนึ่ง คุณจึงขายบัตรของขวัญให้น้อยกว่ามูลค่าโดยใช้ Launchpad ไม่ได้ เช่น บัตรของขวัญ $50 ลดราคาลง 50% จะมีทั้งราคาและมูลค่า $25

การเปิดใช้งานหน้ารหัสผ่านของคุณ

 • หากคุณเปิดใช้หน้ารหัสผ่านจากแอป Launchpad เมื่อคุณสร้างกิจกรรม การตั้งค่านี้อาจแทนที่การตั้งค่าร้านค้าของคุณได้

  • หากคุณมีหน้ารหัสผ่านที่เปิดใช้สำหรับร้านค้าของคุณอยู่แล้วและคุณไม่ได้เปิดใช้หน้ารหัสผ่านใน Launchpad เมื่อสร้างกิจกรรม หน้ารหัสผ่านจะยังคงเปิดใช้ขณะที่กิจกรรมของคุณกำลังดำเนินการอยู่ โดยจะไม่มีการลบออกเว้นแต่ว่าคุณจะดำเนินการด้วยตนเองในส่วน Shopify admin ของคุณที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ
  • หากคุณมีหน้ารหัสผ่านที่เปิดใช้สำหรับร้านค้าของคุณแล้วและเปิดใช้งานใน Launchpad เมื่อสร้างกิจกรรมของคุณหน้ารหัสผ่านจะถูกลบออกเมื่อกิจกรรมเริ่มขึ้น โดยจะไม่ได้รับการคืนเงินเมื่อกิจกรรมของคุณสิ้นสุดลง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี