แนวทางและข้อจำกัดของ Launchpad

อ่านแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้เกี่ยวกับการสร้างกิจกรรม Launchpad รวมถึงข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับคอลเลกชัน การกำหนดเวลา และรายการราคาแบบ B2B

การกำหนดเวลากิจกรรมของคุณ

 • คุณไม่สามารถดำเนินการหรือกำหนดเวลากิจกรรมซ้อนทับกันได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณมีกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ซึ่งยังไม่มีวันที่สิ้นสุด และคุณต้องการกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมใหม่ คุณจำเป็นต้องแก้ไขกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้วันที่สิ้นสุดอยู่ก่อนหน้าวันที่เริ่มต้นกิจกรรมใหม่
 • การกำหนดเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมหนึ่งจะต้องเว้นระยะอย่างน้อยห้านาทีหลังจากกิจกรรมก่อนหน้าสิ้นสุดลง

การเพิ่มและการแก้ไขสินค้า

 • เมื่อคุณเพิ่มคอลเลกชันไปยังกิจกรรม Launchpad ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคอลเลกชันใดที่มีสินค้ามากกว่า 1000 ชนิด
 • หากคุณแก้ไขราคาของสินค้าในระหว่างกิจกรรม สินค้าจะกลับไปเป็นราคาก่อนเริ่มกิจกรรมเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง หากคุณต้องอัปเดตรายละเอียดของสินค้าบ่อยครั้ง ให้กำหนดเวลากิจกรรมให้สั้นลงเพื่ออัปเดตรายละเอียดระหว่างกิจกรรมต่างๆ

การจัดการส่วนลด

 • ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดในกิจกรรมจะนำไปคิดกับราคาปกติของสินค้า ไม่ใช่กับราคาเปรียบเทียบ เมื่อกิจกรรมการลดราคาเริ่มขึ้น ลูกค้าของคุณจะเห็นราคาโปรโมชันที่คุณได้ระบุไว้สำหรับกิจกรรมนั้น หากคุณมีราคาเปรียบเทียบสำหรับสินค้าของคุณ ค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นราคาปกติซึ่งเป็นราคาของสินค้าก่อนลดตลอดทั้งช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรม เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง ทั้งราคาปกติและราคาเปรียบเทียบจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม หากคุณไม่ต้องการให้ระบบแสดงราคาเปรียบเทียบระหว่างดำเนินกิจกรรม ให้ลบราคาเหล่านั้นออกจากธีมกิจกรรมของคุณ
 • หากคุณสร้างกิจกรรมที่ใช้ส่วนลดกับคอลเลกชัน จะมีการเปลี่ยนราคาของสินค้าในคอลเลกชันนั้นเมื่อเริ่มกิจกรรมและเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม หากคุณเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันระหว่างดำเนินกิจกรรม คุณจะไม่สามารถใช้งานส่วนลดกับสินค้านั้นได้ และหากคุณลบสินค้าออกจากคอลเลกชันระหว่างดำเนินกิจกรรม ส่วนลดที่ใช้ก็จะไม่ถูกลบออกไปด้วย แม้ว่าสินค้าจะยังคงกลับไปเป็นราคาปกติโดยอัตโนมัติเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงก็ตาม
 • ราคาค้าส่งอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ Launchpad
 • ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ระหว่างกิจกรรม Launchpad หากลูกค้าใช้รหัสส่วนลดสำหรับสินค้าที่มีการลดราคา รหัสส่วนลดจะถูกนำไปใช้กับราคาโปรโมชัน ตัวอย่างเช่นระหว่างกิจกรรม Launchpad เสื้อยืดราคา $1,000 ถูกลดราคาเหลือ $500 และในระหว่างกิจกรรมลูกค้าที่มีรหัสส่วนลด 10% หมายความว่าลูกค้าจะสามารถซื้อเสื้อเชิ้ตนี้ได้ในราคา $450 โดยไม่สามารถใช้ Launchpad เพื่อปิดใช้งานรหัสส่วนลดได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้รหัสส่วนลดในช่วงกิจกรรม:
 • คุณสามารถใช้สคริปต์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้รหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน
 • คุณสามารถแก้ไขธีมของกิจกรรมเพื่อลบช่องรหัสส่วนลดออกจากขั้นตอนการชำระเงินของคุณ เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่สามารถใส่รหัสส่วนลดใดๆ ได้เมื่อทำการชำระเงิน
 • คุณสามารถปิดใช้งานรหัสส่วนลดในช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง แล้วจึงเปิดใช้อีกครั้งหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม โดยปกติแล้วเราไม่แนะนำให้ร้านค้าที่ใช้แผน Shopify Plus ใช้ตัวเลือกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากร้านค้าดังกล่าวมีรหัสส่วนลดจำนวนมาก
 • หากกำหนดให้ส่วนลดสำหรับบัตรของขวัญเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ระบบจะลดมูลค่าบัตรของขวัญด้วย เนื่องจากบัตรของขวัญถือเป็นสกุลเงินรูปแบบหนึ่ง คุณจึงขายบัตรของขวัญให้น้อยกว่ามูลค่าโดยใช้ Launchpad ไม่ได้ เช่น บัตรของขวัญ $50 ลดราคาลง 50% จะมีทั้งราคาและมูลค่า $25
 • คุณสามารถเพิ่มสินค้าแบบเดียวกันไปยังกิจกรรมเดียวกันหลายๆ ครั้งเพื่อกำหนดราคาที่แตกต่างกันออกไปได้ เมื่อกรณีนี้เกิดขึ้นผลต่างของการกำหนดราคาจะได้รับการแก้ไขดังต่อไปนี้:

รายการราคาแบบ B2B

 • ส่วนลดที่สร้างขึ้นโดยกิจกรรม Launchpad จะมีผลกับสินค้าที่อยู่ในแค็ตตาล็อก B2B หากลูกค้า B2B ซื้อสินค้าที่ลดราคาทั้งในกิจกรรม Launchpad และแค็ตตาล็อก B2B ส่วนลดจะมีผลทั้งสองรายการ
 • หากลูกค้าเข้าสู่ระบบในฐานะลูกค้า B2B และเยี่ยมชมหน้าสินค้าในร้านค้าของคุณที่ลดราคาทั้งในกิจกรรม Launchpad และแค็ตตาล็อก B2B ระบบจะไม่แสดงราคาเปรียบเทียบและแท็กการลดราคาในหน้าสินค้าหรือคอลเลกชัน

การเปิดใช้งานหน้าป้อนรหัสผ่านของคุณ

 • หากคุณเปิดใช้หน้าป้อนรหัสผ่านจากแอป Launchpad เมื่อคุณสร้างกิจกรรม การตั้งค่านี้อาจแทนที่การตั้งค่าร้านค้าของคุณได้
  • หากคุณมีหน้าป้อนรหัสผ่านที่เปิดใช้สำหรับร้านค้าของคุณอยู่แล้วและคุณไม่ได้เปิดใช้หน้าป้อนรหัสผ่านใน Launchpad เมื่อคุณสร้างกิจกรรม ระบบจะยังคงเปิดใช้หน้าป้อนรหัสผ่านดังกล่าวขณะที่กิจกรรมของคุณกำลังดำเนินการอยู่ต่อไป โดยหน้าป้อนรหัสผ่านจะไม่ถูกลบออกเว้นแต่ว่าคุณจะดำเนินการลบด้วยตนเองจากภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ
  • หากคุณมีหน้าป้อนรหัสผ่านที่เปิดใช้สำหรับร้านค้าของคุณอยู่แล้วและคุณเปิดใช้หน้าป้อนรหัสผ่านนั้นใน Launchpad เมื่อคุณสร้างกิจกรรม หน้าป้อนรหัสผ่านจะถูกลบออกเมื่อกิจกรรมเริ่มขึ้น โดยจะไม่ได้รับการกู้คืนเมื่อกิจกรรมของคุณสิ้นสุดลง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี