Avsluta händelser

Du kan manuellt stoppa alla evenemang, även de som har ett planerat slut, från Launchpad-kontrollpanelen.

När du skapar ett evenemang kan du schemalägga datum och tid för när det ska sluta. Om du schemalägger ett slutdatum för ditt evenemang, slutar det automatiskt vid det valda datumet och tiden. Om du inte schemalägger ett slut kan du manuellt stoppa evenemanget.

Steg:

  1. Öppna evenemangssidan i Launchpad-appen.

    1. Från din Shopify-admin, klicka på Launchpad.
    2. Klicka på evenemanget för att öppna det.
  2. Klicka på Avsluta evenemang och klicka sedan på OK.

Din butik återgår till det tillstånd den befann sig i innan evenemanget inleddes med följande undantag:

  • Om ditt evenemang publicerade produkter, kommer dessa produkter att fortsatt vara publicerade.

  • Varulager justeras inte efter att händelsen upphör.

  • Om du valde att använda ett annat tema under din händelse valde du också att välja ett tema som du vill använda efter att händelsen slutar. Det här temat efter händelsen tillämpas på din butik i slutet av händelsen.

  • Om du väljer att använda specifika Shopify-skript under ditt evenemang, väljer du också skript för att använda efter det att evenemanget slutar. Dessa skript efter evenemanget tillämpas på din butik i slutet av evenemanget.

Om du vill veta mer om vilka ändringar som sker under en händelse, se Ändringar som sker före, under och efter en händelse.

Relaterade händelser

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis