Avsluta händelser

Du kan manuellt stoppa alla evenemang, även de som har ett planerat slut, från Launchpad-kontrollpanelen.

När du skapar ett evenemang kan du schemalägga datum och tid för när det ska sluta. Om du schemalägger ett slutdatum för ditt evenemang, slutar det automatiskt vid det valda datumet och tiden. Om du inte schemalägger ett slutdatum eller en sluttid måste du manuellt stoppa evenemanget.

Steg:

  1. Öppna evenemangssidan i Launchpad-appen.

    1. Från din Shopify admin, klicka på Launchpad.
    2. Klicka på evenemanget för att öppna det.
  2. Klicka på Avsluta evenemang och klicka sedan på OK.

Din butik återgår till det tillstånd den befann sig i innan evenemanget inleddes med följande undantag:

  • Om din händelse gör produkter tillgängliga för försäljningskanaler förblir dessa produkter tillgängliga.
  • Varulager justeras inte efter att händelsen avslutas.
  • Om du valde att använda ett annat tema under din händelse valde du också att välja ett tema som du vill använda efter att händelsen slutar. Det här temat efter händelsen tillämpas på din butik i slutet av händelsen.
  • Om du väljer att använda specifika Shopify-skript under ditt evenemang, väljer du också skript för att använda efter det att evenemanget slutar. Dessa skript efter evenemanget tillämpas på din butik i slutet av evenemanget.

Om du vill veta mer om vilka ändringar som sker under en händelse, se Ändringar som sker före, under och efter en händelse.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis