Övervaka Launchpad-händelser

När en händelse blir aktiv kan du övervaka dess förlopp.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Launchpad.

  3. Klicka på Öppna app.

  4. Klicka på händelsen du vill övervaka.

  5. Klicka på Visa händelsekontrollpanel i avsnittet Status för att visa kontrollpanelen.

Händelsestatus

I början av en händelse visas en lista över de åtgärder som inträffar när händelsen inleds och statusen för varje åtgärd i avsnittet händelsestatus. När händelsen slutar visas statusen för åtgärder som inträffar när händelsen slutar. Möjliga statusar är följande:

Status för åtgärder som vidtas av Launchpad
Status Beskrivning
Behandlar En behandlingsåtgärd pågår och kommer snart att slutföras.
Aktiv En aktiv åtgärd är för närvarande gällande och visar den tidpunkt då den blev aktiv.
Avslutad En avslutad åtgärd är en åtgärd som har upphävts med lyckat resultat när din händelse är avslutad.
Misslyckades En misslyckad åtgärd slutfördes inte. Misslyckade åtgärder genomförs inte igen. Om du ser en misslyckad åtgärd i ditt Status-avsnitt, utför du de misslyckade åtgärderna manuellt.

Händelsekontrollpanel

Du kan spåra händelsens hantering genom att se analysdata i realtid i kontrollpanelen. Kontrollpanelen börjar rapportera data när händelsen startar. Kontrollpanelen slutar rapportera data när händelsen slutar eller när händelsen varar i mer än fyra veckor. En händelse kan vara längre än fyra veckor, men kontrollpanelen är endast tillgänglig under de första fyra veckorna.

I den här kontrollpanelen visas följande information:

  • total försäljning, lagda ordrar och genomsnittliga ordervärden
  • data för de sålda produkterna, till exempel de bästsäljande produkterna och deras lagernivåer

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis