Sådan administrerer du kundesegmenter

Når du har oprettet dine kundesegmenter, kan du bruge editoren til at redigere, omdøbe eller slette et kundesegment. Du kan også bruge Shopify Email til at sende en mail til et specifikt kundesegment.

Administrer kundesegmenter

Administrer dine kundesegmenter ved at gå til indekssiden for segmenter.

Fra kundens størrelse kan du se procentdelen af kunder i dette segment sammenlignet med alle kunder, så du kan forstå størrelsen på dette segment. Hver gang en ny kunde opfylder kriterierne for segmentet, føjes de automatisk til segmentet. Antallet i segmentindekset opdateres, når du ser segmentet ved at gå til siden med segmentoplysninger, eller når en app, som f.eks. Shopify Email, bruger segmentet. Hold markøren over antallet for at se, hvornår antallet sidst blev opdateret i segmentindekset.

Forfatterkolonnen viser, hvem der har oprettet segmentet. Et segment kan oprettes af Shopify, shopejere eller apps.

Trin:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Segmenter.

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på segmentet på listen for at få adgang til siden med segmentoplysninger.
  • Klik på søg for at søge efter segmenter efter navn. Du kan søge efter segmenter efter navn og sortere segmenter efter seneste segmentaktivitet.
  • Klik på kolonneoverskriften med sidste aktivitet for at ændre segmentsorteringen. Sidste aktivitet viser, hvornår dette segment blev oprettet, eller hvornår det senest blev redigeret.

Rediger et kundesegment

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Segmenter.

 3. Klik på et eksisterende kundesegment i segmentindekset.

 4. Foretag de relevante rettelser i editoren.

 5. Klik på Anvend for at teste dit segment. De kunder, som matcher kriteriet, er angivet under editoren. Det antal kunder, som matcher kriteriet, er angivet over editoren.

 6. Gennemgå listen over kunder for at bekræfte, at dit kundesegment virkede som forventet og foretag derefter eventuelle rettelser.

 7. Klik på Gem segment.

 8. Klik på Gem ændringer, og klik derefter på Gem.

Omdøb et kundesegment

Inden du forsøger at omdøbe et kundesegment, skal du bekræfte, at der ikke redigeres andre kundesegmenter. Kladde vises ud for et kundesegment i indekset med segmenter, når segmentet redigeres.

Trin:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Segmenter.

 3. Vælg det kundesegment, du vil omdøbe, i indekset med segmenter.

 4. Klik på Flere handlinger.

 5. Klik på Omdøb.

 6. Angiv et nyt navn til kundesegmentet.

 7. Klik på Gem.

Sådan sender du en e-mailmarkedsføringskampagne til et kundesegment

Du kan bruge appen Shopify Email til at sende en e-mailmarkedsføringskampagne til kunder i et valgt segment. Hvis du ikke har installeret appen Shopify Email, bliver du bedt om at installere den, første gang du prøver at sende en mailkampagne.

Hvis du vil oprette en registrering af de kunder, du inkluderede i mailkampagne, kan du eksportere en CSV-fil med kunder, som kun indeholder profiler for kunder i det valgte segment.

Inden du begynder

Hvis du ikke tidligere har brugt Shopify Email-appen, skal du bekræfte, at din butik opfylder kravene for brug af appen.

Send en e-mailmarkedsføringskampagne til et kundesegment

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Segmenter.

 3. Klik på et kundesegment i indekset med segmenter.

 4. Klik på Brug segment.

 5. Hvis det er nødvendigt, skal du installere appen Shopify Email.

 6. Klik på Send mail.

 7. Opret en mailkampagne.

 8. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 9. Klik på Segmenter.

 10. Klik på et kundesegment i indekset med segmenter.

 11. Klik på Brug segment.

 12. Klik på Eksportér for at udvide eksportmulighederne.

 13. Vælg # kunder matchede dine filtre for kun at eksportere det valgte kundesegment.

 14. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et regnearksprogram til at se og redigere din CSV-fil med kunder, skal du vælge CSV for Excel, Numbers og andre regnearksprogrammer.
  • Hvis du vil bruge et almindeligt tekstredigeringsprogram til at se og redigere din CSV-fil med kunder, skal du vælge Almindelig CSV-fil.
 15. Klik på Eksportér kunder.

Eksportér et kundesegment til en CSV-fil

Du kan eksportere et kundesegment til en CSV-fil med kunder. Inden du går i gang, bør du gennemgå overvejelserne i forbindelse med CSV-filer med kunder.

Trin:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Segmenter.

 3. Klik på et kundesegment i indekset med segmenter.

 4. Klik på Flere handlinger.

 5. Klik på Eksportér for at udvide eksportmulighederne.

 6. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et regnearksprogram til at se og redigere din CSV-fil med kunder, skal du vælge CSV for Excel, Numbers og andre regnearksprogrammer.
  • Hvis du vil bruge et almindeligt tekstredigeringsprogram til at se og redigere din CSV-fil med kunder, skal du vælge Almindelig CSV-fil.
 7. Klik på Eksportér kunder.

Slet et kundesegment

Trin:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Segmenter.

 3. Vælg det kundesegment, du vil slette, i indekset med segmenter.

 4. Klik på Flere handlinger.

 5. Klik på Slet.

 6. Bekræft sletningen af dette kundesegment ved at klikke på Slet segment.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis