Sådan administrerer du kundesegmenter

Når du har oprettet dine kundesegmenter, kan du bruge editoren til at redigere, omdøbe eller slette et kundesegment. Du kan også bruge Shopify Email til at sende en mail til et specifikt kundesegment.

Administrer kundesegmenter

Administrer dine kundesegmenter ved at gå til indekssiden for segmenter.

Under kundestørrelse kan du se procentdelen af kunder i dette segment sammenlignet med alle kunder, så du kan forstå størrelsen på dette segment. Hver gang en ny kunde opfylder kriterierne for segmentet, føjes de automatisk til segmentet. Antallet i segmentindekset opdateres, når du ser segmentet ved at gå til siden med segmentoplysninger, eller når en app, som f.eks. Shopify Email, bruger segmentet. Hold markøren over antallet for at se, hvornår antallet sidst blev opdateret i segmentindekset.

Forfatterkolonnen viser, hvem der har oprettet segmentet. Et segment kan oprettes af Shopify, shopejere eller apps.

Trin:

  1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

  2. Klik på Segmenter.

  3. Gør et af følgende:

    • Klik på segmentet på listen for at få adgang til siden med segmentoplysninger.
    • Klik på søg for at søge efter segmenter efter navn. Du kan søge efter segmenter efter navn og sortere segmenter efter seneste segmentaktivitet.
    • Klik på kolonneoverskriften med sidste aktivitet for at ændre segmentsorteringen. Sidste aktivitet viser, hvornår dette segment blev oprettet, eller hvornår det senest blev redigeret.

Rediger et kundesegment

Omdøb et kundesegment

Inden du forsøger at omdøbe et kundesegment, skal du bekræfte, at der ikke redigeres andre kundesegmenter. Kladde vises ud for kundesegmenter i indekset med segmenter, når segmentet redigeres.

Trin:

Sådan sender du en e-mailmarkedsføringskampagne til et kundesegment

Du kan bruge appen Shopify Email til at sende en e-mailmarkedsføringskampagne til kunder i et valgt segment. Hvis du ikke har installeret appen Shopify Email, bliver du bedt om at installere den, første gang du prøver at sende en mailkampagne.

Hvis du vil oprette en registrering af de kunder, du inkluderede i mailkampagne, kan du eksportere en CSV-fil med kunder, som kun indeholder profiler for kunder i det valgte segment.

Inden du begynder

Hvis du ikke tidligere har brugt Shopify Email-appen, skal du bekræfte, at din butik opfylder kravene for brug af appen.

Send en e-mailmarkedsføringskampagne til et kundesegment

Opret en rabatkode til et kundesegment

Du kan oprette en rabatkode til et kundesegment.

Eksportér et kundesegment til en CSV-fil

Du kan eksportere et kundesegment til en CSV-fil med kunder. Inden du går i gang, bør du gennemgå overvejelserne i forbindelse med CSV-filer med kunder.

Trin:

Slet et kundesegment

Trin:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis