Hantera kundsegment

När du har skapat kundsegmenten så kan du använda redigeraren för att redigera, döpa om eller radera ett kundsegment. Du kan även använda Shopify e-post för att skicka ett e-postmeddelande till ett specifikt kundsegment.

Hantera kundsegment

Hantera dina kundsegment genom att gå till segmentens indexsida.

I kundstorlek visas andelen kunder i detta segment jämfört med alla kunder, så att du kan se storleken på detta segment. Varje gång en ny kund uppfyller kriterierna för segmentet läggs kunden automatiskt till i segmentet. Beräkningen av segmentens index uppdateras när du visar segmentet genom att gå till sidan för segmentuppgifter eller när en app, exempelvis Shopify Email, använder segmentet. Håll muspekaren över antalet för att visa när räkningen senast uppdaterades i segmentindexet.

I kolumnen Författare visas vem som skapade segment. Ett segment kan skapas av Shopify, handlare eller appar.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

  2. Klicka på Segment.

  3. Gör något av följande:

    • Klicka på segmentet i listan för att komma åt sidan med segmentuppgifter.
    • Klicka på sökningen för att söka segment efter namn. Du kan söka segment efter namn och sortera dem efter senaste segmentaktivitet.
    • Klicka på den senaste aktivitetskolumnrubriken för att byta segmentsortering. Den senaste aktiviteten visas när detta segment skapades eller när det senast redigerades.

Redigera ett kundsegment

Byt namn på ett kundsegment

Innan du försöker byta namn på ett kundsegment, kontrollera att inga andra kundsegment redigeras. I segmentförteckningen visas Utkast bredvid kundsegment när de redigeras.

Steg:

Skicka en e-postmarknadsföringskampanj till ett kundsegment

Shopify e-post-app används för att skicka en e-postmarknadsföringskampanj till kunder i ett valt segment. Om du inte har Shopify e-post-app installerad uppmanas du att installera den första gången du försöker skicka en e-postkampanj.

Om du vill registrera vilka kunder du inkluderade i din e-postkampanj kan du exportera en kund- CSV-fil som endast innehåller profilerna för kunderna i det segment du valt.

Innan du börjar

Om du inte har använt Shopify Email-appen tidigare kan du verifiera att din butik uppfyller kraven för att använda appen.

Skicka en e-postmarknadsföringskampanj till ett kundsegment

Skapa en rabattkod för ett kundsegment

Du kan skapa en rabattkod för ett kundsegment.

Exportera ett kundsegment till en CSV-fil

Du kan exportera ett kundsegment till en kund-CSV-fil. Granska övervägandena för kund-CSV-filer innan du börjar.

Steg:

Radera ett kundsegment

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis