Hantera kundsegment

När du har skapat kundsegmenten så kan du använda redigeraren för att redigera, döpa om eller radera ett kundsegment. Du kan även använda Shopify e-post för att skicka ett e-postmeddelande till ett specifikt kundsegment.

Hantera kundsegment

Hantera dina kundsegment genom att gå till segmentens indexsida.

Från kundstorlek kan du se hur många procent av kunderna i detta segment jämfört med alla kunder så att du kan förstå storleken på detta segment. Varje gång en ny kund uppfyller kriterierna för segmentet kommer kunden automatiskt att läggas till i segmentet. Beräkningen av segmentens index uppdateras när du visar segmentet genom att gå till sidan för segmentuppgifter eller när en app, såsom Shopify Email, använder segmentet. Håll muspekaren över antalet för att visa när räkningen senast uppdaterades i segmentindexet.

Författarkolumnen visar vem som skapade segmentet. Ett segment kan skapas av Shopify, handlare eller appar.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 2. Klicka på Segment.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på segmentet i listan för att komma åt sidan med segmentuppgifter.
  • Klicka på sökningen för att söka segment efter namn. Du kan söka efter segment efter namn och sortera segment efter senaste segmentaktivitet.
  • Klicka på den senaste aktivitetskolumnrubriken för att ändra segmentsortering. Den senaste aktiviteten visar när detta segment skapades eller när det senast redigerades.

Redigera ett kundsegment

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 2. Klicka på Segment.

 3. Klicka på ett befintligt kundsegment från segmentindexet.

 4. Gör lämpliga ändringar i redigeraren.

 5. För att testa ditt segment klickar du på Tillämpa. De kunder som matchar kriterierna listas under redigeraren. Antalet kunder som matchar kriterierna visas ovanför redigeraren.

 6. Granska kundlistan för att se till att ditt kundsegment fungerar som förväntat och gör sedan nödvändiga ändringar.

 7. Klicka på Spara segment.

 8. Klicka på Spara ändringar och sedan på Spara.

Byt namn på ett kundsegment

Innan du försöker byta namn på ett kundsegment, kontrollera att inga andra kundsegment redigeras. I segmentförteckningen visas Utkast bredvid kundsegment när de redigeras.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 2. Klicka på Segment.

 3. Välj det kundsegment som du vill döpa om i segmentförteckningen.

 4. Klicka på Fler åtgärder.

 5. Klicka på Byt namn.

 6. Ange ett nytt namn för kundsegmentet.

 7. Klicka på Spara.

Skicka en e-postmarknadsföringskampanj till ett kundsegment

Shopify e-post-app används för att skicka en e-postmarknadsföringskampanj till kunder i ett valt segment. Om du inte har Shopify e-post-app installerad uppmanas du att installera den första gången du försöker skicka en e-postkampanj.

Om du vill registrera vilka kunder du inkluderade i din e-postkampanj kan du exportera en kund- CSV-fil som endast innehåller profilerna för kunderna i det segment du valt.

Innan du börjar

Om du inte har använt Shopify e-post-appen tidigare kan du verifiera att din butik uppfyller kraven för att använda appen.

Skicka en e-postmarknadsföringskampanj till ett kundsegment

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 2. Klicka på Segment.

 3. Klicka på ett kundsegment i segmentförteckningen.

 4. Klicka på Använd segment.

 5. Installera appen Shopify Email om det behövs.

 6. Klicka på Skicka e-postmeddelande.

 7. Skapa en e-postkampanj.

 8. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 9. Klicka på Segment.

 10. Klicka på ett kundsegment i segmentförteckningen.

 11. Klicka på Använd segment.

 12. Klicka på Exportera för att expandera exportalternativen.

 13. Välj # kunder som matchar dina filter för att endast exportera det valda kundsegmentet.

 14. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett kalkylprogram för att visa och redigera din kund-CSV-fil väljer du CSV för Excel, Numbers och andra kalkylprogram.
  • Om du vill använda en vanlig textredigerare för att visa och redigera din kund-CSV-fil väljer du Vanlig CSV-fil.
 15. Klicka på Exportera kunder.

Exportera ett kundsegment till en CSV-fil

Du kan exportera ett kundsegment till en kund-CSV-fil. Granska övervägandena för kund-CSV-filer innan du börjar.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 2. Klicka på Segment.

 3. Klicka på ett kundsegment i segmentförteckningen.

 4. Klicka på Fler åtgärder.

 5. Klicka på Exportera för att expandera exportalternativen.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett kalkylprogram för att visa och redigera din kund-CSV-fil väljer du CSV för Excel, Numbers och andra kalkylprogram.
  • Om du vill använda en vanlig textredigerare för att visa och redigera din kund-CSV-fil väljer du Vanlig CSV-fil.
 7. Klicka på Exportera kunder.

Radera ett kundsegment

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 2. Klicka på Segment.

 3. Välj det kundsegment som du vill radera i segmentförteckningen.

 4. Klicka på Fler åtgärder.

 5. Klicka på Radera.

 6. Klicka på Radera segment för att bekräfta att du vill radera det kundsegmentet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis