Filtry segmentu klientów oparte na Shopify

Skorzystaj z tego przewodnika, aby poznać nazwy filtrów, operatory i wartości używane do tworzenia segmentów klientów opartych na domyślnych filtrach Shopify.

Data przerwanej realizacji zakupu

abandoned_checkout_date

Uwzględnia klientów według daty, kiedy ostatni raz porzucili swój koszyk.

Operatory Dokładnie w dniu: =
Nie w dniu: !=
W dniu lub wcześniej: <=
Przed dniem: <
W dniu lub później: >=
Po dniu: >
Pomiędzy datami:BETWEEN <date1> AND <date2>
Nie istnieje: IS NULL
Istnieje: IS NOT NULL
Wartości
Format Data bezwzględna: YYYY-MM-DD
Przykłady przesunięcia daty: -4w, -10y
Zdefiniowana data:
 • Dzisiaj: = today
 • Wczoraj: = yesterday
 • W ciągu ostatnich 7 dni: >= 7_days_ago
 • W ciągu ostatnich 30 dni: >= 30_days_ago
 • W ciągu ostatnich 90 dni: >= 90_days_ago
 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy: >= 12_months_ago
Nazwane daty są wartościami domyślnymi i nie można ich zmienić. W przypadku dat niestandardowych użyj przesunięcia daty
Przykład

Uwzględnij klientów, którzy porzucili swój koszyk w ciągu ostatniego tygodnia: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

Uwzględnij klientów, którzy porzucili swój koszyk w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy: abandoned_checkout_date > -8m

Uwagi Wartości dat są oparte na całych dniach i zależą od strefy czasowej, w której znajduje się sklep.

Rocznica

anniversary()

Uwzględnia klientów według daty wydarzenia powiązanego z parametrem daty.

Parametry funkcji Data (wymagane): Użyj tego parametru, aby określić, które wydarzenie chcesz odfiltrować.
Operatory Dokładnie w dniu: =
Pomiędzy datami: BETWEEN <date1> AND <date2>
Wartości
Format Data bezwzględna: YYYY-MM-DD
Przykłady przesunięcia daty: +4w, +3m
Zdefiniowana data:
 • Dzisiaj: = today
 • W ciągu najbliższych 7 dni: BETWEEN today AND +7d
 • W ciągu najbliższych 30 dni: BETWEEN today AND +30d
Przykład

Uwzględniaj klientów z urodzinami w ciągu najbliższych 30 dni:
anniversary(date: 'metafields.facts.birth_date') BETWEEN today AND +30d

Uwagi
 • Rok nie jest używany do segmentacji przy użyciu dat bezwzględnych.
 • Wartości dat są oparte na całych dniach i zależą od strefy czasowej, w której znajduje się sklep.
 • Aby filtrować daty urodzenia, musisz włączyć standardowe metapole facts.birth_date albo utworzyć własne, niestandardowe metapole. Dowiedz się więcej o dodawaniu standardowych metapól lub tworzeniu niestandardowych definicji metapól.

Wydana kwota

amount_spent

Uwzględnia klientów na podstawie kwoty, jaką wydali w sklepie.

Operatory Równa się: =
Nie równa się: !=
Większe niż: >
Mniejsze niż: <
Mniejsze niż lub równe: <=
Większe niż lub równe: >=
Między: BETWEEN
Wartości
Format Zakres liczb: # AND #
Liczba: #
Liczba dziesiętna: Kropka dziesiętna (.) jest używana jako separator dziesiętny.
Separatory tysięcy, takie jak przecinki lub spacje, nie są akceptowane.
Sformatowane liczby specyficzne dla języka nie są akceptowane.
Przykład Uwzględnij klientów, którzy wydali od 1 do 999,99 w Twoim sklepie:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
Uwagi
 • Używana waluta jest oparta na walucie wybranej dla Twojego sklepu. Nie określaj używanej waluty, wprowadzając symbol waluty.
 • BETWEEN zawiera zarówno wartości rozpoczęcia, jak i zakończenia. Na przykład amount_spent BETWEEN 1 AND 100 obejmuje klientów, którzy wydali co najmniej 1 i aż 100.

Miasta

customer_cities

Obejmuje klientów, którzy mają adres w określonym mieście. Klienci, którzy mają wiele adresów, mogą należeć do więcej niż jednego segmentu klientów, który korzysta z tego filtra.

Operatory Zawiera dokładnie to miasto: CONTAINS
Nie zawiera dokładnie tego miasta: NOT CONTAINS
Nie istnieje: IS NULL
Istnieje: IS NOT NULL
Wartości
Format countryCode-regionCode-cityCode
Przykład Uwzględnij klientów, którzy mają adres w Nowym Jorku:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
Uwagi Aby znaleźć miasto, możesz zacząć wpisywać nazwę miasta, a następnie wybrać odpowiednią wartość z wyświetlonej listy.

Firmy

companies

Obejmuje klientów z firm, które zostały skonfigurowane jako klienci B2B.

Operatory Zawiera dokładnie ten ID firmy: CONTAINS
Nie zawiera dokładnie tego ID firmy: NOT CONTAINS
Nie istnieje: IS NULL
Istnieje: IS NOT NULL
Wartości ID firmy
Format
Przykład Jest klientem B2B:
companies IS NOT NULL
Nie jest klientem B2B:
companies IS NULL
Obejmuje klientów powiązanych z określoną firmą:
companies CONTAINS 3778915041302
Uwagi
 • Podczas tworzenia segmentu klientów możesz wybrać firmę według nazwy z wyświetlanej listy. Zamiast tego możesz zacząć wpisywać tytuł firmy, a następnie wybrać go z listy.
 • Do kodu wprowadzany jest ID firmy, a nie nazwa firmy. Po najechaniu kursorem na ID firmy wyświetla się nazwa firmy.

Kraje lub regiony

customer_countries

Obejmuje klientów, którzy mają adres w określonym kraju lub regionie. Klienci, którzy mają wiele adresów, mogą należeć do więcej niż jednego segmentu klientów, który korzysta z tego filtra.

Operatory Zawiera dokładnie tę lokalizację: CONTAINS
Nie zawiera dokładnie tej lokalizacji: NOT CONTAINS
Nie istnieje: IS NULL
Istnieje: IS NOT NULL
Wartości Użyj dwuliterowego kodu kraju ISO.
Format
Przykład Uwzględnij klientów, którzy mają adres w Stanach Zjednoczonych:
customer_countries CONTAINS 'US'
Uwagi Aby znaleźć kraj, możesz zacząć wpisywać nazwę kraju, a następnie wybrać odpowiednią wartość z wyświetlonej listy.

ID aplikacji do tworzenia

created_by_app_id

Obejmuje klientów, którzy zostali utworzeni przez określoną aplikację.

Operatory Równa się: =
Nie równa się: !=
Wartości Identyfikator aplikacji, według której chcesz dokonać segmentacji.
Format ID aplikacji
Przykład Uwzględnij klientów utworzonych w panelu administracyjnym Shopify:
created_by_app_id = 1830279
Uwagi
 • Podczas tworzenia segmentu klientów możesz wybrać aplikację według nazwy z wyświetlanej listy. Zamiast tego możesz zacząć wpisywać nazwę aplikacji, a następnie wybrać ją z listy.
 • Do kodu wprowadzany jest ID aplikacji, a nie jej nazwa. Po najechaniu kursorem na ID aplikacji wyświetlana jest nazwa aplikacji.

Status konta klienta

customer_account_status

Obejmuje klientów, którzy mają określony status konta klienta.

Operatory Równa się: =
Nie równa się: !=
Wartości Odrzucono: 'DECLINED' Klient został zaproszony do utworzenia konta, ale odrzucił zaproszenie.
Wyłączono: 'DISABLED' Klient nie utworzył konta.
Włączono: 'ENABLED' Klient utworzył konto.
Zaproszono: 'INVITED' Klient został zaproszony do utworzenia konta.
Format
Przykład Uwzględnij klientów, którzy zostali zaproszeni do utworzenia konta, ale odrzucili zaproszenie:
customer_account_status = 'DECLINED'
Uwagi

Data dodania klienta

customer_added_date

Uwzględnia klientów na podstawie daty dodania ich do sklepu.

Operatory Dokładnie w dniu: =
Nie w dniu: !=
W dniu lub wcześniej: <=
Przed dniem: <
W dniu lub później: >=
Po dniu: >
Pomiędzy datami: BETWEEN <date1> AND <date2>
Wartości
Format Data bezwzględna: YYYY-MM-DD
Przykłady przesunięcia daty: -4w, -10y
Zdefiniowana data:
 • Dzisiaj: = today
 • Wczoraj: = yesterday
 • W ciągu ostatnich 7 dni: >= 7_days_ago
 • W ciągu ostatnich 30 dni: >= 30_days_ago
 • W ciągu ostatnich 90 dni: >= 90_days_ago
 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy: >= 12_months_ago
Zdefiniowane daty są wartościami domyślnymi i nie można ich zmienić. W przypadku dat niestandardowych użyj przesunięcia daty.
Przykład

Uwzględnij klientów, którzy zostali dodani w ciągu ostatniego tygodnia:
customer_added_date >= 7_days_ago

Uwzględnij klientów, którzy zostali dodani w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy:
customer_added_date > -8m

Uwzględnij klientów, którzy zostali dodani w określonym przedziale dat:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

Uwagi Wartości dat są oparte na całych dniach i zależą od strefy czasowej, w której znajduje się sklep.

Domena e-maila klienta

customer_email_domain

Obejmuje klientów, których adres e-mail należy do określonej domeny. Nazwa domeny jest częścią adresu e-mail następującym po symbolu @, np. gmail.com.

Operatory Równa się: =
Nie równa się: !=
Nie istnieje: IS NULL
Istnieje: IS NOT NULL
Wartości

Sugerowane są poniższe nazwy domen. Nie musisz ograniczać się do tych nazw domen. Możesz ręcznie wprowadzić inne prawidłowe nazwy domen.

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
Format
Przykład Uwzględnij klientów, których domeną e-mail jest shopify.com:
customer_email_domain = 'shopify.com'
Uwagi

Język klienta

customer_language

Uwzględnia klientów na podstawie języka, w jakim klient komunikuje się z Twoim sklepem.

Operatory Równa się: =
Nie równa się: !=
Nie istnieje: IS NULL
Istnieje: IS NOT NULL
Wartości Użyj dwuliterowego kodu języka ISO 639-1.
Format

Poniższe wartości są przykładami niektórych typowych kodów języka ISO. Twoje dane nie są ograniczone do tych kodów językowych. Możesz ręcznie wprowadzić inne ważne kody językowe, jednak wartości oferowane w edytorze jako sugerowane wartości są jedynymi, które są dostępne w danych Twoich klientów.

Angielski: 'en'
Francuski: 'fr'
Hiszpański: 'es'
Niemiecki: 'de'
Włoski: 'it'
Japoński: 'ja'
Rosyjski: 'ru'
Przykład

Uwzględnij klientów, którzy komunikują się z Twoim sklepem w języku angielskim:
customer_language = 'en'

Wyklucz klientów, którzy kontaktują się z Twoim sklepem w języku angielskim kanadyjskim:
customer_language != 'en‑CA'

Uwagi
 • Możesz dodać do tej wartości kod ISO ustawień regionalnych, aby wskazać dialekt dla tego języka. Możesz na przykład użyć 'en‑US' dla Stanów Zjednoczonych i 'en‑GB' dla Wielkiej Brytanii lub 'pt‑PT' dla Portugalii i 'pt‑BR' dla Brazylii.
 • Wartość filtra działa jako symbol wieloznaczny, jeśli określony jest tylko prefiks języka. Na przykład, jeśli wartością filtra jest 'en', wyniki będą obejmować klientów, których język jest ustawiony na 'en' oraz klientów, których język jest ustawiony na 'en‑GB', 'en‑CA' itp.

Tagi klienta

customer_tags

Uwzględnia klientów na podstawie ich tagów.

Operatory Zawiera dokładnie ten tag: CONTAINS
Nie zawiera dokładnie tego tagu: NOT CONTAINS
Nie istnieje: IS NULL
Istnieje: IS NOT NULL
Wartości Nazwa tagu klienta.
Format
Przykład Uwzględnij klientów, którzy mają tag GoldStatus:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
Uwagi

W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter.

Dowiedz się więcej o tagach i związanych z nimi zagadnieniach.

Zdarzenia e-mailowe

shopify_email.EVENT()

Uwzględnia klientów na podstawie wybranych zdarzeń e-mailowych. Obsługiwane zdarzenia (EVENT) obejmują:

 • Odrzucono: bounced
 • Kliknięto: clicked
 • Dostarczono: delivered
 • Oznaczono jako spam: marked_as_spam
 • Otwarto: opened
 • Anulowano subskrypcję: unsubscribed
Parametry funkcji activity_id (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby wybrać ID działania marketingowego, według którego chcesz filtrować.
count_at_least (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić minimalną liczbę razy, kiedy wystąpiło zdarzenie związane z mailem.
count_at_most (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić maksymalną liczbę razy, kiedy wystąpiło zdarzenie związane z mailem.
count (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić dokładną liczbę razy, kiedy wystąpiło zdarzenie związane z mailem.
since (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić datę rozpoczęcia zdarzenia.
until (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić datę zakończenia zdarzenia.
Operatory Równa się: =
Nie równa się: !=
Wartość true, false
Format Obsługiwane formaty dla activity_id:
 • ID (pojedyncza wartość)
 • List <ID>: Zbiór wartości z domyślnym "OR". Lista to zbiór wartości oddzielonych przecinkami, zamkniętych w nawiasach. Na przykład: (1, 2, 3). Istnieje limit 500 identyfikatorów działań na liście.

  Obsługiwane formaty Date dla since i until:
  Data bezwzględna: YYYY-MM-DD
  Przykłady offsetu dla daty:
  7 dni temu: :-7d
  4 tygodnie temu: :-4w
  3 miesiące temu: :-3m
  1 rok temu: :-1y

  Zdefiniowana data: :today, :yesterday
  Zdefiniowane daty są wartościami domyślnymi i nie można ich zmienić. W przypadku dat niestandardowych użyj przesunięcia daty.

  Zdarzenia Shopify Email są dostępne za ostatnie 26 miesięcy, a pierwsze dane pochodzą z marca 2022 r.

  Obsługiwane formaty dla count_at_least, count_at_most, count:
  Numer: #
 • Przykład Określ, czy zdarzenie e-mailowe miało miejsce za pomocą operatora = lub !=:
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) = false
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) != true

  Użyj parametru activity_id, aby określić ID działania marketingowego, według którego chcesz filtrować:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518) = true

  Użyj parametru since, aby określić datę rozpoczęcia zdarzenia e-mailowego:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, since: 2022-01-01) = false

  Użyj parametru until, aby określić datę zakończenia zdarzenia e-mailowego:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, until: 2022-01-01) = true

  Użyj parametrów since and until aby określić zarówno datę rozpoczęcia, jak i datę zakończenia zdarzenia e-mailowego:
  shopify_email.bounced(activity_id: 135195754518, since: 12_months_ago, until: today) = false
  Uwagi
  • Po utworzeniu segmentu klienta za pomocą parametru activity_id możesz wybrać działanie marketingowe według jego nazwy z wyświetlanej listy.
  • Ze względu na przechowywanie danych brak obu parametrów since i until oznacza, że wyniki z ostatnich 26 miesięcy będą filtrowane bez ustawionej daty początkowej i końcowej.
  • Brak parametru activity_id oznacza, że Twój filtr obejmuje wszystkie działania związane e-mailowe Shopify.

  Status subskrypcji e-mail

  email_subscription_status

  Uwzględnia klientów na podstawie tego, czy subskrybują e-mail marketing.

  Operatory Równa się: =
  Nie równa się: !=
  Nie istnieje: IS NULL
  Istnieje: IS NOT NULL
  Wartości Nie jest subskrybentem: 'NOT_SUBSCRIBED' Klient nie subskrybuje Twoich e-maili marketingowych.
  Jest subskrybentem: 'SUBSCRIBED' Klient subskrybuje Twoje e-maile marketingowe.
  W toku: 'PENDING' Klient jest w trakcie dokonywania subskrypcji Twoich e-maili marketingowych.
  Nieprawidłowy: 'INVALID' Status marketingowy adresu e-mail klienta jest nieprawidłowy.
  Format
  Przykład Uwzględnij klientów, którzy subskrybują Twój e-mail marketing:
  email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Uwagi

  Data ostatniego zamówienia

  last_order_date

  Obejmuje klientów, którzy złożyli ostatnie zamówienie w określonym dniu.

  Operatory Dokładnie w dniu: =
  Nie w dniu: !=
  W dniu lub wcześniej: <=
  Przed dniem: <
  W dniu lub później: >=
  Po dniu: >
  Pomiędzy datami:BETWEEN <date1> AND <date2>
  Nie istnieje: IS NULL
  Istnieje: IS NOT NULL
  Wartości
  Format Data bezwzględna: YYYY-MM-DD
  Przykłady przesunięcia daty: -4w, -10y
  Zdefiniowana data:
  • Dzisiaj: = today
  • Wczoraj: = yesterday
  • W ciągu ostatnich 7 dni: >= 7_days_ago
  • W ciągu ostatnich 30 dni: >= 30_days_ago
  • W ciągu ostatnich 90 dni: >= 90_days_ago
  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy: >= 12_months_ago
  Zdefiniowane daty są wartościami domyślnymi i nie można ich zmienić. W przypadku dat niestandardowych użyj przesunięcia daty.
  Przykład

  Uwzględnij klientów, którzy złożyli swoje ostatnie zamówienie tydzień temu:
  last_order_date >= 7_days_ago

  Uwzględnij klientów, którzy złożyli swoje ostatnie zamówienie osiem miesięcy temu:
  last_order_date > -8m

  Uwagi Wartości dat są oparte na całych dniach i zależą od strefy czasowej, w której znajduje się sklep.

  Liczba zamówień

  number_of_orders

  Uwzględnia klientów na podstawie liczby zamówień, które złożyli w Twoim sklepie.

  Operatory Równa się: =
  Nie równa się: !=
  Większe niż: >
  Mniejsze niż: <
  Mniejsze niż lub równe: <=
  Większe niż lub równe: >=
  Między: BETWEEN
  Wartości Wprowadzana wartość musi być liczbą całkowitą.
  Format Zakres liczb: # AND #
  Liczba: #
  Przykład Uwzględnij klientów, którzy złożyli więcej niż 10 zamówień:
  number_of_orders > 10
  Uwagi BETWEEN obejmuje zarówno wartość rozpoczęcia, jak i zakończenia, np. number_of_orders BETWEEN 1 AND 100 obejmuje klientów, którzy złożyli co najmniej 1 zamówienie i aż 100 zamówień.

  Zamówienia złożone

  orders_placed()

  Obejmuje klientów, którzy składali zamówienia lub wydali określoną kwotę w określonym przedziale dat.

  Parametry funkcji

  count_at_least (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić minimalną liczbę przypadków złożenia zamówienia.

  count_at_most (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić maksymalną liczbę przypadków złożenia zamówienia.

  count (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić dokładną liczbę przypadków złożenia zamówienia.

  amount_at_least (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić minimalną kwotę wydaną na zamówienie.

  amount_at_most (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić maksymalną kwotę wydaną na zamówienie.

  amount (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić dokładną kwotę wydaną na zamówienie.

  sum_amount_at_least (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić minimalną kwotę wydaną na wszystkie zamówienia.

  sum_amount_at_most (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić maksymalną kwotę wydaną na wszystkie zamówienia.

  sum_amount (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić kwotę wydaną na wszystkie zamówienia.

  since (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić datę rozpoczęcia zdarzenia.

  until (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić datę zakończenia zdarzenia.

  Operatory

  Równa się: =

  Nie równa się: !=

  Wartości true, false
  Format

  Obsługiwane formaty dla count_at_least, count_at_most, count:
  Numer: #

  Obsługiwane formaty dla amount_at_least, amount_at_most, amount:
  Numer: #

  Obsługiwane formaty dla sum_amount_at_least, sum_amount_at_most, sum_amount:
  Numer: #

  Obsługiwane formaty Date dla since i until:
  Data bezwzględna: YYY-MM-DD
  Przykłady przesunięcia daty:

  7 dni temu: :-7d
  4 tygodnie temu: :-4w
  3 miesiące temu: :-3m
  1 rok temu: :-1y

  Zdefiniowana data:

  • Dzisiaj: :today
  • Wczoraj: :yesterday

  Zdefiniowane daty są wartościami domyślnymi i nie można ich zmienić.

  Przykład Określ, czy zamówienie zostało złożone za pomocą operatora = lub !=:

  orders_placed() = true

  orders_placed() = false

  Odfiltruj klientów, którzy złożyli więcej niż 3 zamówienia (włącznie) w ciągu ostatnich 6 miesięcy:

  orders_placed(count_at_least:3, since:-6m) = true

  Odfiltruj klientów, którzy wydali więcej niż 1000 USD (włącznie) w ciągu ostatnich 3 miesięcy:

  orders_placed(sum_amount_at_least: 1000, since:-90d) = true

  Odfiltruj klientów, którzy wydali w ubiegłym tygodniu mniej niż 100 USD (włącznie):

  orders_placed(sum_amount_at_most: 100, since:-7d) = true

  Odfiltruj klientów, którzy wydali więcej niż 1000 USD (włącznie) i złożyli więcej niż 3 zamówienia (włącznie) od 1 stycznia 2023 r.:

  orders_placed(sum_amount_at_least: 1000, count_at_least: 3, since: 2023-01-01) = true

  W zakresach dat kolejność parametrów since i until nie ma znaczenia. Przedział między 1 stycznia 2023 r. a 1 czerwca 2023 r. (włącznie) można wyrazić na jeden z następujących sposobów:

  Od 1 stycznia 2023 r. do 1 czerwca 2023 r. (włącznie):

  orders_placed(count_at_least:3, since: 2023-01-01, until: 2023-06-01) = true

  Od 1 stycznia 2023 r. do 1 czerwca 2023 r. (włącznie):

  orders_placed(count_at_least:3, until: 2023-06-01, since: 2023-01-01) = true

  Uwagi
  • Po najechaniu kursorem na kwotę wyświetlana jest waluta używana do filtrowania klientów.
  • Po najechaniu kursorem na następującą składnię:
   amount_at_least,amount_at_most amount,sum_amount_at_least,sum_amount_at_most sum_amount wyświetlany jest opis składni.
  • Brak parameters oznacza , że filtr obejmuje wszystkie zamówienia złożone w ciągu całego okresu

  Poziom przewidywanych wydatków

  predicted_spend_tier

  Obejmuje klientów, którzy znajdują się na określonym poziomie przewidywanych wydatków.

  Ten filtr jest dostępny tylko wtedy, gdy Twój sklep zrealizował więcej niż 100 transakcji sprzedaży.

  Dowiedz się więcej o poziomie przewidywanych wydatków.

  Operatory Równa się: =
  Nie równa się: !=
  Nie istnieje: IS NULL
  Istnieje: IS NOT NULL
  Wartości 'HIGH'
  'MEDIUM'
  'LOW'
  Format
  Przykład Uwzględnij klientów, którzy znajdują się na WYSOKIM poziomie:
  predicted_spend_tier = 'HIGH'
  Uwagi

  Status subskrypcji produktu

  product_subscription_status

  Obejmuje klientów, którzy mają określony status subskrypcji produktu.

  Ten filtr jest dostępny tylko wtedy, gdy korzystasz z aplikacji subskrypcyjnej.

  Operatory Równa się: =
  Nie równa się: !=
  Nie istnieje: IS NULL
  Istnieje: IS NOT NULL
  Wartości Aktywna: 'SUBSCRIBED' Klient ma aktywną subskrypcję produktu.
  Anulowana: 'CANCELLED' Klient anulował subskrypcję produktu.
  Wygasła: 'EXPIRED' Subskrypcja produktu posiadana przez klienta wygasła.
  Niedokonana: 'FAILED' Płatność klienta nie powiodła się.
  Nigdy nie subskrybowano: 'NEVER_SUBSCRIBED' Klient nigdy nie dokonał subskrypcji.
  Wstrzymana: 'PAUSED' Klient wstrzymał subskrypcję produktu.
  Format
  Przykład Uwzględnij klientów, którzy mają aktywną subskrypcję produktu:
  product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Uwagi

  Kupione produkty

  products_purchased()

  Obejmuje klientów, którzy kupili określony produkt. Ponadto można uwzględnić klientów, którzy kupili produkt w określonym przedziale dat.


  Parametry funkcji id (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić produkt zakupiony przez klienta, według którego chcesz filtrować.
  quantity_at_least (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić minimalną ilość produktów zakupionych na zamówienie.
  quantity_at_most (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić maksymalną ilość zakupionych produktów na zamówienie.
  quantity (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić ilość zakupionych produktów na zamówienie.
  sum_quantity_at_least (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić minimalną ilość produktów zakupionych we wszystkich zamówieniach.
  sum_quantity_at_most (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić maksymalną ilość produktów zakupionych we wszystkich zamówieniach.
  sum_quantity (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić ilość produktów zakupionych we wszystkich zamówieniach.
  since (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić datę rozpoczęcia dla wydarzenia.
  tag (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić tag produktu dla zakupionych produktów, które chcesz filtrować.
  until (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić datę zakończenia wydarzenia.
  Operatory Równa się: =
  Nie równa się: !=
  Wartość true, false
  Format Obsługiwane formaty dla tag:
  Ciąg znaków (pojedyncza wartość)
  Obsługiwane formaty dla id: ID (pojedyncza wartość)
  Lista <ID>: Zestaw wartości podanych jako lista. Na przykład: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657). Istnieje limit 500 identyfikatorów produktów na liście.
  Obsługiwane formaty Date dla since i until:
  Data bezwzględna: YYYY-MM-DD
  Przykłady offsetu dla daty:
  7 dni temu: :-7d
  4 tygodnie temu: :-4w
  3 miesiące temu: :-3m
  1 rok temu: :-1y

  Nazwana data: :today, :yesterday
  Zdefiniowane daty są wartościami domyślnymi i nie można ich zmienić. Obsługiwane formaty dla quantity_at_least, quantity_at_most, quantity:
  Numer: #
  Obsługiwane formaty dla sum_quantity_at_least, sum_quantity_at_most, sum_quantity:
  Numer: #
  Przykład Określ, czy produkt został zakupiony za pomocą operatora = czy !=: products_purchased() != true
  products_purchased(id: 2012162031638) = true
  products_purchased(id: (2012162031638, 1012132033639)) = false products_purchased(tag: 'red') = true


  Wyfiltruj klientów, którzy zakupili określony produkt od 1 stycznia 2022 r,. do dzisiaj:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: today) = true
  Wyfiltruj klientów, którzy zakupili określony produkt za pomocą tagu 'red' od 1 stycznia 2022 r. do dzisiaj:
  products_purchased(tag: 'Red', since: 2022-01-01, until: today) = true
  W ciągu ostatnich 30 dni:
  products_purchased(since: -30d) = true
  Do 1 stycznia 2022 r.:
  products_purchased(until: 2022-01-01) = true

  W zakresach dat kolejność parametrów since i until nie ma znaczenia. Przedział między 1 stycznia 2022 r. a 1 czerwca 2022 r. (włącznie) można wyrazić na jeden z następujących sposobów:

  Od 1 stycznia 2022 r. do 1 czerwca 2022 r. (włącznie):
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: 2022-06-01) = true
  Od 1 stycznia 2022 r. do 1 czerwca 2022 r. (włącznie):
  products_purchased(id: 1012132033639, until: 2022-06-01, since: 2022-01-01) = true
  Filtruj klientów, którzy ostatnio kupili wiele produktów z określonym tagiem:
  products_purchased(tag: 'product_tag', sum_quantity_at_least: 3, since: -90d) = true
  Uwagi
  • Podczas tworzenia segmentu klientów za pomocą parametru ID możesz wybrać produkt według jego nazwy lub obrazu z wyświetlanej listy. Zamiast tego możesz zacząć wpisywać tytuł produktu, a następnie wybrać go z listy.
  • Do kodu wpisuje się ID produktu, a nie jego tytuł. Po najechaniu kursorem na ID produktu wyświetla się tytuł i obraz produktu.
  • Brak obu parametrów since i until oznacza, że wyniki będą filtrowane przez cały czas bez ustawionej daty rozpoczęcia lub zakończenia.
  • Brak parameters oznacza, że Twój filtr zawiera wszystkie produkty, które zostały kupione w ciągu całego okresu

  Status subskrypcji SMS

  sms_subscription_status

  Uwzględnia klientów na podstawie tego, czy subskrybują Twoje marketingowe wiadomości SMS.

  Dowiedz się więcej o gromadzeniu danych kontaktowych klientów.

  Operatory Równa się: =
  Nie równa się: !=
  Nie istnieje: IS NULL
  Istnieje: IS NOT NULL
  Wartości Jest subskrybentem: 'SUBSCRIBED' Klient subskrybuje Twoje marketingowe wiadomości SMS.
  W toku: 'PENDING' Klient jest w trakcie dokonywania subskrypcji marketingowych wiadomości SMS.
  Utajniono: 'REDACTED' Klient oczekuje na utajnienie ze względu na żądanie usunięcia danych zgodnie z RODO
  Anulowano subskrypcję: 'UNSUBSCRIBED' Klient anulował subskrypcję Twoich marketingowych wiadomości SMS.
  Nie jest subskrybentem: 'NOT_SUBSCRIBED' Klient nigdy nie subskrybował Twoich marketingowych wiadomości SMS.
  Format
  Przykład Uwzględnij klientów, którzy subskrybowali Twoje marketingowe wiadomości SMS:
  sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Uwagi

  Stany lub prowincje

  customer_regions

  Obejmuje klientów, którzy mają adres w określonym regionie w kraju. Klienci, którzy mają wiele adresów, mogą należeć do więcej niż jednego segmentu klientów, który korzysta z tego filtra.

  Operatory Zawiera dokładnie tę lokalizację: CONTAINS
  Nie zawiera dokładnie tej lokalizacji: NOT CONTAINS
  Nie istnieje: IS NULL
  Istnieje: IS NOT NULL
  Wartości Użyj kodu kraju ISO z kodem podziału ISO 3166-2.
  Format
  Przykład Uwzględnij klientów, którzy mają adres w stanie Nowy Jork:
  customer_regions CONTAINS 'US-NY'
  Uwagi Aby znaleźć region, możesz zacząć wpisywać nazwę regionu, a następnie wybrać odpowiednią wartość z wyświetlonej listy.

  Zdarzenia witryny sklepu

  storefront.EVENT()

  Uwzględnia klientów na podstawie wybranych zdarzeń witryny sklepu. Obsługiwane zdarzenia (EVENT) obejmują:

  • Wyświetlenie produktu: product_viewed
  • Wyświetlenie kolekcji: collection_viewed


  Parametry funkcji id (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić produkty lub kolekcje do filtrowania.
  since (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić datę rozpoczęcia zdarzenia.
  until (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić datę zakończenia zdarzenia.
  count_at_least (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić minimalną liczbę wyświetleń produktu lub kolekcji.
  count_at_most (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić maksymalną liczbę wyświetleń produktu lub kolekcji.
  count (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić dokładną liczbę wyświetleń produktu lub kolekcji.
  Parametry specyficzne dla zdarzenia tag (opcjonalnie): Użyj tego parametru, aby określić tag produktu, który ma być użyty do filtrowania. Przebieg jest taki sam jak w przypadku filtrowania dla każdego ID produktu z tym tagiem.
  Operatory Równa się: =
  Nie równa się: !=
  Wartość true, false
  Format Obsługiwane formaty dla id:
 • ID (pojedyncza wartość)
 • List <ID>: Zestaw wartości w formie listy. Na przykład: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657). Obowiązuje limit 500 identyfikatorów produktów na liście.

  Obsługiwane formaty dla tag:
 • String (pojedyncza wartość)

  Obsługiwane formaty Date dla since i until:

  Data bezwzględna: YYYY-MM-DD
  Przykłady przesunięcia daty:
  • 7 dni temu: :-7d
  • 4 tygodnie temu: :-4w
  • 3 miesiące temu: :-3m
  • 1 rok temu: :-1y
  • W ciągu ostatnich 90 dni: >= 90_days_ago
  Zdefiniowana data:
  • Dzisiaj: :today
  • Wczoraj: :yesterday
  Zdarzenia witryny sklepu są dostępne za ostatnie 26 miesięcy, a pierwsze dane pochodzą z maja 2023 r.

  Zdefiniowane daty są wartościami domyślnymi i nie można ich zmienić. W przypadku dat niestandardowych użyj przesunięcia daty.
 • Przykład Określ, czy zdarzenie witryny sklepu miało miejsce za pomocą operatora = lub !=: storefront.product_viewed() = true
  storefront.collection_viewed() = false

  Użyj parametru id, aby określić produkty do filtrowania:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638) = true
  storefront.collection_viewed(id: (2012162031638, 456, 789)) = true

  Użyj parametru tag, aby określić tagi produktów do filtrowania:
  storefront.product_viewed(tag: 'jeans') = true

  Użyj parametru since, aby określić datę początkową zdarzenia witryny sklepu:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-04-03) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since:-30d) = true

  Użyj parametru until, aby określić datę końcową zdarzenia witryny sklepu:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, until: 2023-04-30) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, until:-7d) = true

  Użyj parametrów since i until, aby określić datę początkową i końcową zdarzenia witryny sklepu:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-04-03, until: 2023-04-30) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: -90d, until: -30d) = true

  Filtruj klientów, którzy oglądali określony produkt w ciągu ostatnich 30 dni:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: -30d) = true

  Filtruj klientów, którzy oglądali określoną kolekcję od 1 stycznia 2023 roku do dzisiaj:
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-01-01, until: today) = true

  W zakresach dat kolejność parametrów since i until nie ma znaczenia. Przedział między 1 stycznia 2023 r. a 1 czerwca 2023 r. (włącznie) można wyrazić na jeden z następujących sposobów:

  Od 1 stycznia 2023 r. do 1 czerwca 2023 r. (włącznie):
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, od: 2023-01-01, do: 2023-06-01) = true

  Od 1 stycznia 2023 r. do dzisiaj (włącznie):
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, do: dzisiaj, od: 2023-01-01,) = true
  Uwagi
  • Podczas tworzenia segmentu klientów za pomocą parametru id możesz wybrać produkt według jego nazwy lub obrazu z wyświetlanej listy. Alternatywnie możesz zacząć wpisywać tytuł produktu lub kolekcji, a następnie wybrać go z listy.
  • ID produktu lub kolekcji, a nie tytuł, jest wprowadzany do kodu. Po najechaniu kursorem na ID wyświetlany jest tytuł produktu lub kolekcji i obraz.
  • Kolekcje używają obrazu zapisanego jako miniatury kolekcji, jeśli istnieje. Jeśli nie, wyświetlany jest ogólny symbol zastępczy obrazu.
  • Ze względu na przechowywanie danych brak obu parametrów since i until oznacza, że wyniki z ostatnich 26 miesięcy będą filtrowane bez ustawionej daty początkowej i końcowej.
  • Brak id oznacza, że filtr uwzględnia wszystkie produkty.

  Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

  Wypróbuj za darmo