Dodawanie standardowych definicji metapola

Standardowe definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i są zaprojektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie kompatybilne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metapola są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu. Niektóre przykłady standardowych definicji obejmują ocenę produktu, godzinę i datę oraz powiązane produkty.

Standardowe metapola i metaobiekty są podstawą taksonomii produktów Shopify i metapól kategorii. Metapola kategorii są dodawane po dodaniu kategorii produktu do produktu. Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops, możesz dodać metapola kategorii dla clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, material oraz color. Możesz edytować wpisy metaobiektów w sekcji Zawartość > Metaobiekty.

Jeśli to możliwe, użyj standardowej definicji dla metapól. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze standardowymi metapolami Shopify.

Dodaj standardową definicję

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
  2. Wybierz część swojego sklepu, do której chcesz dodać metapole, np. Produkty.
  3. Kliknij opcję Dodaj definicję.
  4. W polu Nazwa wyszukaj standardową definicję, której chcesz użyć, np. ocena produktu lub przewodnik po pielęgnacji produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze standardowymi metapolami Shopify.
  5. Sprawdź szczegóły standardowej definicji.
  6. Opcjonalnie: Jeśli standardowa definicja nie pasuje do metapola, kliknij opcję Zmień, a następnie wybierz inną definicję.
  7. Opcjonalnie: Aby niestandardowe witryny sklepu nie wyświetlały wartości dla tego metapola, odznacz pole Witryny sklepu.
  8. Opcjonalnie: Aby umożliwić wyświetlanie tej definicji dla kolekcji automatycznych, wybierz opcję Automatyczne kolekcje. Ta opcja jest dostępna tylko dla metapól produktu i wariantu.
  9. Opcjonalnie: W celu odpięcia metapola, aby odpowiednie strony w panelu administracyjnym Shopify nie wyświetlały go automatycznie, kliknij opcję Definicja przypięta.
  10. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki po dodaniu definicji metapól

Po dodaniu definicji dla metapól możesz wykonać poniższe czynności:

Korzystanie ze standardowych metapól za pomocą API Storefront

Jeśli chcesz zezwolić niestandardowym witrynom sklepu na wyświetlanie metapól, możesz przyznać dostęp do API Storefront podczas tworzenia lub edytowania definicji metapola. Jeśli sprzedajesz swoje produkty Shopify za pośrednictwem strony internetowej poza Shopify, gry wideo lub innych niestandardowych środowisk zakupowych, możesz przyznać dostęp do API Storefront.

Domyślnie, wartości dla standardowych metapól są dostępne dla niestandardowych witryn sklepowych. Dowiedz się więcej o korzystaniu z metapól za pomocą API witryny sklepu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo