Dodawanie standardowych definicji metapola

Standardowe definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i są zaprojektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie kompatybilne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metapola są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu. Niektóre przykłady standardowych definicji obejmują ocenę produktu, godzinę i datę oraz powiązane produkty.

Jeśli to możliwe, użyj standardowej definicji dla metapól. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze standardowymi metapolami Shopify.

Korzystanie ze standardowych metapól za pomocą API witryny sklepu

Jeśli chcesz zezwolić niestandardowym witrynom sklepu na wyświetlanie metapól, możesz dać dostęp do API witryny sklepu podczas tworzenia lub edytowania definicji metapola. Możesz dać dostęp do API witryny sklepu, jeśli sprzedajesz swoje produkty Shopify za pośrednictwem strony internetowej innej niż Shopify, gry wideo lub innych niestandardowych środowisk zakupowych.

Domyślnie, wartości dla standardowych metapól są dostępne dla niestandardowych witryn sklepowych. Dowiedz się więcej o korzystaniu z metapól za pomocą API witryny sklepu.

Dodaj standardową definicję

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
  2. Wybierz część swojego sklepu, do której chcesz dodać metapole, np. Produkty.
  3. Kliknij opcję Dodaj definicję.
  4. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji, a następnie wybierz z listy nazwę pasującej standardowej definicji.
  5. Sprawdź szczegóły standardowej definicji.
  6. Opcjonalnie: Jeśli standardowa definicja nie pasuje do metapola, kliknij Zmień, a następnie wybierz inną definicję.
  7. Opcjonalnie: Aby niestandardowe witryny sklepu nie wyświetlały wartości dla tego metapola, odznacz pole Witryny sklepu.
  8. Opcjonalnie: Aby umożliwić wyświetlanie tej definicji dla kolekcji automatycznych, wybierz opcję Automatyczne kolekcje. Ta opcja jest dostępna tylko dla metapól produktu i wariantu.
  9. Opcjonalnie: Aby ukryć metapole na odpowiednich stronach w panelu administracyjnym Shopify, kliknij Definicja przypięta.
  10. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki po dodaniu definicji metapól

Gdy już dodasz definicje do swoich metapól, będziesz mógł/mogła:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo