Edycja niestandardowych definicji metapola

Jeśli używasz niestandardowych definicje metapól, możesz zmienić poniższe informacje:

 • nazwa metapola
 • opis
 • reguły walidacji

Możesz edytować niestandardową definicję metapola z następujących powodów:

 • aby zmienić nazwę metapola lub opis wyświetlany na odpowiednich stronach w panelu administracyjnym Shopify
 • aby zaktualizować zakres wartości, które obsługuje metapole

Na przykład możesz mieć niestandardową definicję metapola, która używa typu liczby liczba całkowita i obsługuje wartości od 1 do 5. Jeśli chcesz dodać wartość 8 do odpowiedniego metapola na stronach produktu, musisz edytować reguły walidacji, aby zwiększyć maksymalną wartość do 8.

Edytuj niestandardową definicję metapola

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Wybierz część swojego sklepu, dla której chcesz edytować metapole, np. Produkty.
 3. Kliknij metapole, które chcesz edytować.
 4. Opcjonalnie: W polu Nazwa edytuj nazwę swojej definicji.
 5. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź nowy opis wartości metapola.
 6. Opcjonalnie: Aby aplikacje, niestandardowe witryny sklepu i kanały miały dostęp do wartości dla tego metapola, wybierz opcję Witryny sklepu w sekcji Dostęp.
 7. Opcjonalnie: W sekcji Walidacja skonfiguruj Dodatkowe reguły, aby ograniczyć zakres akceptowanych wartości.
 8. Opcjonalnie: Określ, czy metapole ma być wyświetlane na odpowiednich stronach w panelu administracyjnym Shopify, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć metapole, kliknij opcję Definicja przypięta.
  • Aby wyświetlić metapole, kliknij opcję Przypnij definicję.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo