Zbiorcza edycja metapól

Możesz użyć narzędzia edytora zbiorczego, aby wprowadzić zmiany w wielu metapolach w tym samym czasie. Metapola można edytować zbiorczo dla produktów, wariantów, kolekcji i klientów.

Korzystanie z przeglądarki internetowej Microsoft Edge do zbiorczej edycji metapól może powodować błędy z powodu ograniczonej długości adresu URL. Rozważ użycie innych przeglądarek internetowych, takich jak Chrome, Firefox lub Safari.

Zbiorcza edycja metapól produktów

Możesz wybrać produkty do edycji zbiorczej na stronie Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

Edytor zbiorczy wyświetla wybrane produkty i niektóre z ich właściwości w tabeli. Możesz zmienić właściwości produktu wyświetlane w tabeli. Każda kolumna w tabeli reprezentuje właściwość produktu, taką jak cena, SKU i określone metapole produktu. Każdy wiersz w tabeli reprezentuje wybrany produkt.

Po wybraniu metapól produktu, które chcesz edytować, możesz kliknąć pola w edytorze i wprowadzić nowe dane lub edytować istniejące dane.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
  2. Użyj pól wyboru, aby wybrać każdy produkt, który chcesz edytować.
  3. Kliknij Edytuj produkty.
  4. Kliknij Kolumny.
  5. W sekcji Metapola wybierz metapola, które chcesz edytować zbiorczo.
  6. Kliknij i wprowadź wpis w polu tabeli, aby edytować metapole dla tego produktu.
  7. Kliknij opcję Zapisz. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, musisz je naprawić, a następnie ponownie kliknąć Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo