Tworzenie niestandardowych definicji metapola

Jeśli nie ma standardowej definicji metapola dla specjalistycznych informacji, którą chcesz dodać do sklepu Shopify, możesz utworzyć niestandardową definicję metapola. Niestandardowe definicje tworzy się również w przypadku migracji istniejących metapól do definicji.

Podczas tworzenia niestandardowej definicji metapola określa się następujące informacje:

 • nazwa używana do identyfikacji metapola w panelu administracyjnym Shopify
 • klucz umożliwiający na przykład grupowanie metapól dla określonych części sklepu
 • opis (opcjonalnie), np. informacje o wartościach do wprowadzenia dla metapola
 • typ, np. tekst, plik lub adres URL
 • walidacje (opcjonalnie), takie jak limity znaków lub wartości minimalne i maksymalne

Niektóre typy zawartości mają dodatkowe opcje konfiguracji, które należy wybrać. Opcje konfiguracji mogą zawierać:

 • domyślne jednostki miary
 • pola z jedną lub wieloma liniami
 • minimalne i maksymalne wartości
 • domyślną walutę

Korzystanie z niestandardowych metapól za pomocą API witryny sklepu

Jeśli chcesz zezwolić niestandardowym witrynom sklepu na wyświetlanie metapól, możesz dać dostęp do API witryny sklepu podczas tworzenia lub edytowania definicji metapola. Możesz dać dostęp do API witryny sklepu, jeśli sprzedajesz swoje produkty Shopify za pośrednictwem strony internetowej innej niż Shopify, gry wideo lub innych niestandardowych środowisk zakupowych.

Domyślnie, wartości dla niestandardowych metapól nie są dostępne dla niestandardowych witryn sklepowych. Dowiedz się więcej o korzystaniu z niestandardowych metapól za pomocą API witryny sklepu.

Zanim zaczniesz

Zanim przystąpisz do tworzenia niestandardowej definicji metapola zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby mieć pewność, że rozumiesz, jak skonfigurować definicję:

Utwórz niestandardową definicję

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Wybierz część swojego sklepu, do której chcesz dodać metapole, np. Produkty.
 3. Kliknij opcję Dodaj definicję.
 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji, a następnie wybierz nazwę wprowadzoną z listy.
 5. Opcjonalnie: W polu Przestrzeń nazw i klucz edytuj domyślny identyfikator dla metapola.
 6. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź opis wartości metapola.
 7. Opcjonalnie: Aby niestandardowe witryny sklepu wyświetlały wartości dla tego metapola, zaznacz pole Witryny sklepu.
 8. Opcjonalnie: Aby umożliwić wyświetlanie tej definicji dla kolekcji automatycznych, wybierz opcję Automatyczne kolekcje. Ta opcja jest dostępna tylko dla metapól produktu i wariantu.
 9. Kliknij opcję Wybierz typ zawartości, a następnie wybierz z listy typ zawartości, który najlepiej pasuje do Twojego metapola.
 10. Opcjonalnie: Aby zezwolić na listę wartości w metapolu, wybierz opcję Akceptuj listę wartości.
 11. Skonfiguruj typ zawartości oraz informacje dotyczące sprawdzania poprawności:

  • Jeśli typ zawartości ma dodatkowe opcje konfiguracji, wybierz właściwą opcję dla swojego metapola. Przykładowo, rodzaj pomiaru.
  • Opcjonalnie: W sekcji Walidacja skonfiguruj Dodatkowe reguły, aby ograniczyć zakres akceptowanych wartości.
  • Opcjonalnie: Aby zmienić typ zawartości lub zasady sprawdzania poprawności dla niestandardowej definicji, kliknij Zmień, a następnie wybierz inny typ zawartości z listy.
 12. Opcjonalnie: Kliknij opcję Definicja przypięta, aby usunąć definicję ze strony szczegółów zasobu.

 13. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki po dodaniu definicji metapól

Gdy już dodasz definicje do swoich metapól, będziesz mógł/mogła:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo