Özel meta alan tanımları oluşturma

Shopify mağazanıza eklemek istediğiniz özel bilgiler için standart bir meta alan tanımı yoksa özel bir meta alan tanımı oluşturabilirsiniz. Mevcut meta alanları bir tanıma geçirirken de özel tanımlar oluşturursunuz.

Bir meta alan için özel tanım oluşturduğunuzda aşağıdaki bilgileri belirtirsiniz:

 • Shopify yöneticinizde meta alanın belirlenmesi için kullanılan ad
 • Ad alanı ve anahtar (ör. mağazanızın belirli bölümleri için meta alanları gruplamak amacıyla)
 • Meta alan için hangi değerlerin girileceği bilgisi gibi açıklama (isteğe bağlı)
 • Metin, dosya veya URL gibi tür
 • Karakter sınırları veya minimum ve maksimum değerler gibi doğrulamalar (isteğe bağlı)

Bazı içerik türlerinin, seçmeniz gereken ek yapılandırma seçenekleri vardır. Yapılandırma seçenekleri aşağıdakileri içerebilir:

 • Varsayılan ölçü birimleri
 • Tek satırlı veya çok satırlı alanlar
 • Minimum ve maksimum değerler
 • Varsayılan para birimi

Vitrin API'si ile özel meta alanları kullanma

Meta Alanlarınızın özel vitrinlerde görüntülenmesine izin vermek istiyorsanız bir Meta Alan tanımını oluştururken veya düzenlerken Vitrin API'sine erişim izni verebilirsiniz. Shopify ürünlerinizi Shopify dışındaki bir web sitesi, video oyunu veya başka bir özel alışveriş deneyimi üzerinden satıyorsanız Vitrin API'sine erişim izni vermeniz faydalı olabilir.

Varsayılan olarak, özel meta alan değerleri özel vitrinler için erişilebilir değildir. Vitrin API'si ile meta alanları kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başlamadan önce

Özel bir meta alan tanımı oluşturmadan önce, tanımınızı nasıl özelleştirebileceğinizi anladığınızdan emin olmak için aşağıdaki bilgileri gözden geçirin:

Özel tanım oluşturma

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Özel veriler'e gidin.
 2. Mağazanızın meta alan eklemek istediğiniz bölümünü seçin. Örneğin, Ürünler.
 3. Tanım ekle'ye tıklayın.
 4. Ad alanına tanımınız için bir ad girin ve listeden girdiğiniz adı seçin.
 5. İsteğe bağlı: Ad alanı ve anahtar alanında meta alanınız için varsayılan tanımlayıcıyı düzenleyin.
 6. İsteğe bağlı: Tanım alanında, meta alan değerleriniz için bir açıklama girin.
 7. İsteğe bağlı: Özel vitrinlerin bu meta alan için değerleri görüntülemesine izin vermek üzere Vitrinler seçeneğini belirleyin.
 8. İsteğe bağlı: Bu tanımın otomatik koleksiyonlar için görüntülenmesine izin vermek üzere Otomatik koleksiyonlar'ı seçin. Bu seçenek, yalnızca ürün ve varyasyon meta alanları için kullanılabilir.
 9. İçerik türünü seç'e tıklayın ve ardından listeden meta alanınıza en uygun içerik türünü seçin.
 10. İsteğe bağlı: Meta alanınızda değerler listesine izin vermek için Değerler listesini kabul et'i seçin.
 11. İçerik türünü ve doğrulama bilgilerini yapılandırın:

  • İçerik türü ek yapılandırma seçenekleri içeriyorsa meta alanınız için doğru seçeneği belirleyin. Örneğin, ölçüm türü.
  • İsteğe bağlı: Doğrulama bölümünde, kabul edilen değer aralığını sınırlamak için Ek kurallar yapılandırabilirsiniz.
  • İsteğe bağlı: Özel tanımınızın içerik türünü veya doğrulama kurallarını değiştirmek için Değiştir'e tıklayın ve ardından, listeden başka bir içerik türü seçin.
 12. İsteğe bağlı: Kaynak ayrıntıları sayfasında tanım pinini kaldırmak için Tanım pinlendi'ye tıklayın.

 13. Kayıtyap ' a tıklayın.

Meta alan tanımlarını ekledikten sonraki adımlar

Meta alanlarınız için tanımlar ekledikten sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene