Meta alanları taşıma

Mevcut bir meta alan kümesine doğrulama kuralları eklemek istiyorsanız yapılandırılmamış meta alanlarınızı bir tanıma taşıyabilirsiniz. Mevcut meta alan kümeleri için özel bir tanım oluşturduktan sonra, belirttiğiniz doğrulama kuralları sizin veya uygulamalarınızın geçersiz değerler eklemesini engeller.

Yapılandırılmamış meta alanlarınızı, belirli bir ad alanı ve anahtarı olan meta alan kümesi için özel bir tanım oluşturarak taşırsınız. Meta alanları dosya, referans ve doğru veya yanlış dışında pek çok içerik türüne taşıyabilirsiniz. Özel tanım oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynakları inceleyin:

Yalnızca doğru biçime sahip ad alanı ve anahtar içeren meta alanları grupları için tanım ekleyebilirsiniz. Ad alanınız ve anahtarınız özel karakterler içeriyorsa bu meta alanı grubunu bir tanıma taşıyamazsınız.

Yapılandırılmamış meta alan kümeleri için tanım oluşturma

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Özel veriler'e gidin.
 2. Mağazanızın meta alan tanımı eklemek istediğiniz bölümünü seçin. Örneğin, Ürün meta alanları.
 3. Tanım eklemek istediğiniz ad alanı ve anahtarın yanında bulunan Tanım ekle'ye tıklayın.
 4. Meta alan tanımınız için aşağıdaki bilgileri girin:

  1. Ad alanına tanımınız için bir ad girin.
  2. İsteğe bağlı: Tanım alanında, meta alanınız için bir açıklama girin.
 5. Tür seç'e tıklayın ve ardından listeden meta alanı değerlerinize en uygun içerik türünü seçin.

 6. Aşağıdakileri uygulayarak içerik türünü ve doğrulama bilgilerini yapılandırın:

  1. İçerik türü ek yapılandırma seçenekleri içeriyorsa meta alanınız için doğru seçeneği belirleyin. Örneğin, ölçüm türü.
  2. Doğrulama bölümünde, tanımınız için Ek kurallar yapılandırın.
 7. Kayıtyap ' a tıklayın.

 8. Doğrulama sonuçlarını gözden geçirin ve Kaydet ve devam et'e tıklayın.

Meta alan değerlerinden herhangi biri yeni tanımınız ile eşleşmiyorsa meta alan değerlerinizi düzeltmeniz gerekir. Tanımınızı kaydettikten sonra doğrulama hatalarını incelemeniz ve düzeltmeniz için otomatik olarak toplu düzenleyiciye yönlendirilirsiniz.

Yapılandırılmamış meta alanları düzenleme

Bir uygulamadaki üçüncü taraf meta alanlar Shopify yöneticinize taşınabilir, ancak gizli durumundadırlar.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Özel veriler'e gidin.
 2. Mağazanızın meta alan tanımı eklemek istediğiniz bölümünü seçin. Örneğin, Ürün meta alanları.
 3. Yapılandırılmamış meta alanları görüntüle'ye tıklayın veya başka seçenekler mevcutsa Diğer işlemler > Yapılandırılmamış meta alanları görüntüle'ye tıklayın. Yapılandırılmamış meta alanları görüntüle seçeneği mevcut değilse mağazanızda yapılandırılmamış meta alanlar yoktur.
 4. Düzenlemek istediğiniz tanım için meta alan satırına tıklayın ve ardından değeri ekleyin.
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Meta alan tanımlarının eklenmesinden sonraki adımlar

Meta alanlarınız için tanımları ekledikten sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene