Meta alan içerik türleri ve değerleri

Her meta alan türü, farklı kullanım durumları için desteklenen bir dizi değeri kabul eder. Daha fazla bilgi için aşağıdaki meta alan içerik türleri tablosuna bakın:

 • Her bir meta alan türü için desteklenen değerler
 • Her bir meta alan türü için kullanım örnekleri
 • İçerik türünün, bir meta alan listesi olarak kullanılabilme durumu

Daha fazla bilgi için Meta alanlara ilişkin geliştirici belgelerine bakın.

Yaygın meta alan içerik türleri
İçerik türü Açıklama Listede kullanım Örnek
Koleksiyon referansı Mevcut bir koleksiyona bağlantı vermenize olanak sağlar. Meta alan listesinde bir veya birden fazla koleksiyona bağlantı vermeyi destekler. Evet Online mağazanıza moda ürünleri için bir "Görünüşü tamamlayın" koleksiyonu ekleyin.
Renk RGB değerlerini #RRGGBB biçiminde destekler. Evet Bir ürünün rengini kaydedin ve ardından ürün sayfasının arka planını aynı renge ayarlayın.
Tarih Tarih değerlerini, saat dilimi olmadan ISO 8601 biçiminde destekler. Evet Ürün son kullanma tarihlerini, sipariş teslim tarihlerini veya müşteri doğum tarihlerini ekleyin.
Tarih ve saat Tarih değerlerini ISO 8601 biçiminde, saat değerlerini ise UTC saat diliminde destekler. Evet Kullanıma sunma tarihleri veya ürün lansmanı tarihleri ekleyin.
Ýk Ondalık değerler, +/-9999999999999.999999999 aralığında olabilir ve ondalıktan önce en fazla 13, ondalıktan sonra ise en fazla 9 hane içerebilir. Evet Mücevherler için kırat ağırlığı ekleyin.
Boyut Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Boyutta, metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılır. Evet Kutu yükseklikleri veya ürün uzunlukları (ör. bir atkının uzunluğu) ekleyin.
Dosya referansı

Aşağıdaki dosya türlerinden birisinde tek bir dosya yüklemeyi destekler:

 • Görseller
  • Görseller 20 MB'den küçük olmalıdır. Desteklenen dosya biçimleri: JPEG, PNG, WEBP, HEIC ve GIF.
  • Tema ayarlarında kullanıldığında görsel olarak işler.
 • Videolar
  • Videolar 1 GB'den küçük ve 10 dakikadan kısa olmalıdır. Kabul edilen biçimler: MOV ve MP4.
  • Video türü tema ayarlarında kullanıldığında video olarak işler veya görsel türü ayarlarında kullanıldığında bir görsele geri döner.
 • Tüm dosya türleri
  • Genel dosyalar 20 MB'den küçük olmalıdır.
  • Temalarda indirilebilir bir bağlantı olarak işler.

Desteklenen dosya türleri için Dosya biçimi gereklilikleri bölümüne bakın.

Evet Montaj talimatları için PDF dosyası ekleyin.
Tam sayı Tam sayı değerleri, -4,611,686,018,427,387,904 ile 4,611,686,018,427,387,903 aralığında olabilir. Evet Kitaplar için sayfa sayısı ekleyin.
JSON Yapılandırılmış bir veri kaynağına ihtiyacınız olduğunda gelişmiş kullanım örnekleri için saf JSON verilerini destekler. Hayır Her bir ürün için farklı sütunlar içeren bir özellikler tablosu (ör. bir içerik tablosu) ekleyin.
Meta nesne referansı Bir veya birden fazla meta nesne giriş bağlantısını destekler. Evet Belirli ürün sayfalarında özel bir sosyal medya fenomeni profili ekleyin ve gösterin.
Karma referans

Her türdeki referansları destekler.

Vitrininizde bu türün kullanılabilmesi için geliştirici desteği gerekir.Geliştiriciler için özel veriler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Evet Hydrogen Vitrininiz için dinamik açılış sayfaları oluşturun.
Para Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Para birimi kodu, mağaza para birimiyle eşleşmelidir. Hayır Dağıtımcı maliyeti veya depoya gönderme maliyeti gibi ürün maliyeti ayrıntılarını izleyin.
Çok satırlı metin

Satır sonu içeren düz metni destekler.

Minimum ve maksimum uzunluklarınızı ve normal ifade kurallarınızı seçebilirsiniz.

Hayır Kargo notları veya iade politikaları ekleyin.
Sayfa referansı Mevcut bir sayfaya bağlantı vermenize olanak tanır. Meta alan listesinde bir veya birden fazla sayfaya bağlantı vermeyi destekler. Evet Online mağazanıza politika sayfanızı veya ürünlerle ilgili ayrıntılı bir bakım kılavuzu ekleyin.
Ürün referansı Meta alan listesinde bir veya birden fazla ürüne bağlantı vermeyi destekler. Evet Öne çıkan ürünleri, online mağazanızdaki ürünler sayfalarında veya koleksiyon sayfalarında kaydedip görüntüleyin.
Ürün varyasyonu referansı Tek bir ürün varyasyonuna bağlantı vermeyi destekler. Evet Online mağazanızdaki ürün sayfalarında aynı renkteki diğer giyim ürünlerini bulundurun ve görüntüleyin.
Puan Tanımınızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak verilen ölçek boyunca ondalık değerleri destekler. Evet Bir ürün için kitle puanı veya yıldız puanı ekleyin.
Zengin metin

Başlık stilleri, kalın, italik ve alt çizgi de dahil olmak üzere satır sonu ve satır içi stillerini içeren metni destekler.

Yalnızca zengin metin ile kullanılabilen tema ayarlarına bağlanabilir.

Temalar, stilleri farklı şekillerde işler ve bu da, burada uyguladığınız stilleri geçersiz kılabilir. Zengin metin meta alanının temanız içinde nasıl bir stile sahip olacağını daha iyi anlamak için tema belgelerinize bakın.

Hayır Stil de dahil olmak üzere markanız veya ürününüzle ilgili uzun biçimli öyküler ekleyin.
Tek satırlı metin

Satır sonu içermeyen düz metni destekler.

Tek satırlı alanları, meta alan tanımınızı oluştururken belirlediğiniz ön ayarlı seçeneklerinizle sınırlayabilirsiniz.

Evet Kısa notlar ve duyurular ekleyin.
Doğru veya yanlış Bir koşulun doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu seçmek için bir onay kutusu oluşturur. Hayır Bir seçeneğin mevcut olup olmadığını (ör. bir ürünün üzerine işleme yapılıp yapılamayacağını) ekleyin.
URL HTTP, HTTPS ve mailto: URL'lerini destekler. Meta alan tanımınızı oluşturduktan sonra URL'leri belirli alan adları ile sınırlandırabilirsiniz. Evet Belirli bir web sitesinde barındırılan kitap incelemeleri veya ürün videoları için bağlantı ekleyin.
Hacim Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Birimde, metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılır. Evet Su şişesinin hacim kapasitesini ekleyin.
Ağırlık Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Ağırlık için metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılır. Evet Bir ürünün veya içeriğin ağırlığını (ör. kaç gr şeker içerdiğini) ekleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene