Loại nội dung và giá trị của trường thông tin bổ sung

Mỗi loại trường thông tin bổ sung chấp nhận một khoảng các giá trị được hỗ trợ cho nhiều trường hợp sử dụng. Để biết thêm thông tin, tham khảo bảng sau gồm các loại nội dung trường thông tin bổ sung:

 • giá trị được hỗ trợ cho từng loại trường thông tin bổ sung
 • trường hợp sử dụng mẫu đối với từng loại trường thông tin bổ sung
 • nếu có thể sử dụng loại nội dung làm danh sách trường thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển về Trường thông tin bổ sung.

Các loại nội dung thông thường của trường thông tin bổ sung
Loại nội dung Mô tả Sử dụng trong danh sách Ví dụ
Tham chiếu bộ sưu tập Cho phép bạn liên kết đến bộ sưu tập hiện có. Hỗ trợ liên kết đến một hoặc nhiều bộ sưu tập trong danh sách trường thông tin bổ sung. Thêm bộ sưu tập "Sản phẩm đi kèm" dành cho sản phẩm thời trang trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
Màu sắc Hỗ trợ giá trị RGB ở định dạng #RRGGBB. Lưu trữ màu của sản phẩm, sau đó đặt nền của trang sản phẩm thành màu tương tự.
Ngày Hỗ trợ giá trị ngày theo định dạng ISO 8601 mà không có múi giờ. Thêm ngày hết hạn của sản phẩm, ngày giao hàng của đơn hàng hoặc ngày sinh của khách hàng.
Ngày giờ Hỗ trợ giá trị ngày theo định dạng ISO 8601 và giá trị thời gian theo giờ UTC. Thêm ngày sự kiện ra mắt hoặc ngày phát hành sản phẩm.
Dấu thập phân Giá trị thập phân có thể nằm trong khoảng +/-9999999999999,999999999, với tối đa 13 chữ số trước dấu thập phân và tối đa 9 chữ số sau dấu thập phân. Thêm trọng lượng theo carat cho trang sức.
Kích thước Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Kích thước sử dụng đơn vị đo lường hệ mét hoặc hệ Anh. Thêm chiều cao hộp hoặc độ dài sản phẩm, như chiều dài của khăn.
Tham chiếu tệp

Hỗ trợ tải lên một tệp trong một trong những loại tệp sau:

 • Hình ảnh
  • Kích cỡ hình ảnh phải nhỏ hơn 20 MB. Các định dạng được chấp nhận là JPEG, PNG, WEBP, HEIC và GIF.
  • Sẽ kết xuất dưới dạng hình ảnh khi được dùng trong cài đặt chủ đề.
 • Video
  • Dung lượng video phải nhỏ hơn 1 GB và thời lượng phải dưới 10 phút. Các định dạng được chấp nhận là MOV và MP4.
  • Sẽ kết xuất dưới dạng video khi được dùng trong cài đặt chủ đề loại video, hoặc chuyển lại thành hình ảnh khi được dùng trong cài đặt kiểu hình ảnh.
 • Tất cả các loại tệp
  • Kích cỡ tệp chung phải nhỏ hơn 20MB.
  • Kết xuất dưới dạng liên kết có thể tải xuống trong chủ đề.

Tham khảo Yêu cầu về định dạng tệp đối với loại tệp được hỗ trợ.

Thêm tệp PDF để hướng dẫn lắp ráp.
Số nguyên Giá trị số nguyên có thể nằm trong khoảng từ -4.611,686.018.427.387.904 đến 4.611.686.018.427.387.903. Thêm số trang cho sách.
JSON Hỗ trợ dữ liệu JSON thô cho các trường hợp sử dụng nâng cao khi bạn cần nguồn dữ liệu có cấu trúc. Không Thêm bảng thông số kỹ thuật có các cột khác nhau cho mỗi sản phẩm, ví dụ như bảng nguyên liệu.
Tham chiếu siêu đối tượng Hỗ trợ liên kết đến một hoặc nhiều mục nhập siêu đối tượng. Thêm và hiển thị hồ sơ người có ảnh hưởng tùy chỉnh trên các trang sản phẩm được chọn.
Tham chiếu hỗn hợp

Hỗ trợ mọi loại tham chiếu.

Cần có sự hỗ trợ từ nhà phát triển để sử dụng loại này trong cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về dữ liệu tùy chỉnh dành cho nhà phát triển.

Tạo trang đích động trong Cửa hàng Hydrogen.
Tiền Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Mã đơn vị tiền tệ phải khớp với đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Không Theo dõi chi tiết chi phí sản phẩm như chi phí nhà phân phối hoặc chi phí vận chuyển đến chi phí nhà kho.
Văn bản nhiều dòng

Hỗ trợ văn bản thuần túy có ngắt dòng.

Bạn có thể chọn độ dài tối thiểu và tối đa cũng như quy tắc biểu đạt thông thường.

Không Thêm ghi chú vận chuyển hoặc chính sách trả hàng.
Tham chiếu trang Cho phép bạn liên kết đến một trang hiện có. Hỗ trợ liên kết đến một hoặc nhiều trang trong danh sách trường thông tin bổ sung. Chèn trang chính sách hoặc hướng dẫn chăm sóc chi tiết về sản phẩm vào cửa hàng trực tuyến.
Tham chiếu sản phẩm Hỗ trợ liên kết đến một hoặc nhiều sản phẩm trong danh sách trường thông tin bổ sung. Lưu trữ và hiển thị các sản phẩm nổi bật trên trang sản phẩm hoặc trang bộ sưu tập trong cửa hàng trực tuyến.
Tham chiếu mẫu mã sản phẩm Hỗ trợ liên kết đến một mẫu mã sản phẩm. Lưu trữ và hiển thị các mặt hàng quần áo khác có cùng màu trên trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.
Xếp hạng Hỗ trợ giá trị số thập phân theo tỷ lệ nhất định, tùy thuộc vào cách bạn đặt cấu hình định nghĩa. Thêm điểm đánh giá của đối tượng hoặc xếp hạng sao cho sản phẩm.
Văn bản đa dạng thức

Hỗ trợ văn bản có ngắt dòng và kiểu cách nội tuyến, bao gồm kiểu tiêu đề, in đậm, in nghiêng và gạch chân.

Chỉ có thể kết nối với cài đặt chủ đề tương thích với văn bản đa dạng thức.

Các chủ đề có nhiều cách khác nhau để xử lý kiểu cách nên có thể ghi đè lên kiểu cách mà bạn áp dụng tại đây. Kiểm tra tài liệu về chủ đề để nắm rõ hơn kiểu cách của trường thông tin bổ sung văn bản đa dạng thức sẽ được thể hiện như thế nào trong chủ đề.

Không Thêm câu chuyện dài về thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn, bao gồm kiểu cách.
Văn bản một dòng

Hỗ trợ văn bản thuần túy không có ngắt dòng.

Bạn có thể giới hạn các trường một dòng đối với những lựa chọn đặt sẵn mà bạn chỉ định khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Thêm ghi chú và thông báo ngắn.
True hoặc false Tạo hộp kiểm để chọn điều kiện là true hay false. Không Thêm tùy chọn có sẵn hay không, ví dụ như có thể chạm khắc mặt hàng hay không.
URL Hỗ trợ URL HTTP, HTTPSmailto:. Bạn có thể giới hạn URL cho các miền cụ thể khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung. Thêm liên kết vào đánh giá sách hoặc video sản phẩm được lưu trữ trên một trang web cụ thể.
Khối lượng Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Khối lượng sử dụng đơn vị đo lường hệ mét hoặc hệ Anh. Thêm dung tích của chai nước.
Trọng lượng Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Trọng lượng sử dụng đơn vị đo lường hệ mét hoặc hệ Anh. Thêm trọng lượng của sản phẩm hoặc nguyên liệu, ví dụ như gam đường.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí