Opprette egendefinerte metafeltdefinisjoner

Hvis det ikke finnes noen standard metafeltdefinisjon for den spesialiserte informasjonen du ønsker å legge til i Shopify-butikken kan du opprette en tilpasset metafeltdefinisjon. Du kan også opprette tilpassede definisjoner når du migrerer eksisterende metafelter til en definisjon.

Når du oppretter en egendefinert definisjon for et metafelt, angir du følgende informasjon:

 • navn, som brukes til å identifisere metafeltet i Shopify-administrator
 • nøkkel, for eksempel for å gruppere metafelter for bestemte deler av butikken
 • beskrivelse (valgfritt), for eksempel informasjon om hvilke verdier som skal angis for metafeltet
 • type, som tekst, fil eller URL-adresse
 • valideringer (valgfritt), som grenser for antall tegn, eller minimums- og maksimumsverdier

Noen innholdstyper har ytterligere konfigurasjonsalternativer du må velge. Konfigurasjonsalternativene kan inkludere følgende:

 • standard måleenheter
 • felter med én linje eller flere linjer
 • minimums- og maksimumsverdier
 • standardvaluta

Bruke egendefinerte metafelter med Butikkfront-API

Hvis du ønsker å tillatte at egendefinerte butikkfronter viser metafelter, kan du gi tilgang til Butikkfront-API når du oppretter eller redigerer en metafeltdefinisjon. Du ønsker kanskje å gi tilgang til Butikkfront-API hvis du selger Shopify-produkter gjennom en nettside utenfor Shopify, et videospill eller en annen tilpasset handleopplevelse.

Som standard er ikke verdier for tilpassede metafelter tilgjengelige for tilpassede butikkfronter. Finn ut mer om bruk av metafelter med Butikkfront-API.

Før du setter i gang

Før du oppretter en egendefinert metafeltdefinisjon bør du se gjennom følgende informasjon for å sikre at du forstår hvordan du konfigurerer definisjonen:

Opprett en egendefinert definisjon

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Velg den delen av butikken du vil legge til et metafelt for. For eksempel Produkter.
 3. Klikk på Legg til definisjon.
 4. I feltet Navn angir du et navn på definisjonen, og velger deretter navnet du har angitt fra listen.
 5. Valgfritt: I Navnefelt og nøkkel-feltet redigerer du standardidentifikatoren for metafeltet.
 6. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metafeltverdiene.
 7. Valgfritt: Velg Butikkfronter for at tilpassede butikkfronter skal kunne vise verdier for dette metafeltet.
 8. Valgfritt: Velg Automatiserte samlinger for at denne definisjonen skal kunne vises for automatiserte samlinger. Dette alternativet er bare tilgjengelig for produkt- og variantmetafelter.
 9. Klikk på Velg innholdstype, og velg innholdstypen som passer best med metafeltet fra listen.
 10. Valgfritt: For å tillate en liste med verdier i metafeltet velger du Godta liste med verdier.
 11. Konfigurer innholdstypen og valideringsinformasjonen:

  • Hvis innholdstypen har ytterligere konfigurasjonsalternativer, velger du det riktige alternativet for metafeltet. For eksempel en måleverdi.
  • Valgfritt: I Godkjenning-seksjonen konfigurerer du Tilleggsregler for å begrense intervallet av aksepterte verdier.
  • Valgfritt: For å endre innholdstypen eller valideringsreglene for den egendefinerte definisjonen, klikker du på Endreog velger en annen innholdstype fra listen.
 12. Valgfritt: Klikk Definisjon festet for å oppheve festingen av definisjonen fra ressursdetaljsiden.

 13. Klikk på Lagre.

Neste trinn etter å ha lagt til metafeltdefinisjoner

Når du har lagt til definisjoner for metafeltene dine, kan du gjøre følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis