Legge til verdier for metafelter

Når du har lagt til en metafeltdefinisjon legger du til verdier for metafeltet på de tilhørende sidene i Shopify-administrator. Hvis du for eksempel oppretter en metafeltdefinisjon for produktutløpsdato, angir du de bestemte verdiene for utløpsdato på produktsidene i Shopify-administrator. Ved å legge til verdier i metafeltene kan du lagre spesialisert informasjon for intern sporing eller for visning i nettbutikken.

Festede metafelter vises i en redigerbar tabell på sider i Shopify-administrator i samme rekkefølge som de vises i listen over metafeltdefinisjoner. Hvert metafelt viser navnet du velger når du oppretter metafeltdefinisjonen. Du kan klikke i hver tabellrad for å vise metafelttypen og beskrivelsen, og deretter angi en verdi.

Metafelter kan bare godta bare de støttede verdiene for sin innholdstype. For mer informasjon om støttede verdier for vanlige typer metafelter, kan du se innholdstyper og verdier for metafelter.

Metafeltlister lar deg lagre flere verdier i et enkelt metafelt. Du kan legge til flere tekstfelt med én linje eller produktreferanseverdier i en metafeltliste for å organisere store datasett, foreslå elementer som fungerer godt sammen eller skape kraftigere egenskaper i søk.

Legge til verdier i vanlige typer metafelter

Hvilken prosess du følger for å legge til verdier i et metafelt avhenger av innholdstypen for metafeltet. Metafelter for produkters utløpsdato og kundens fødselsdato bruker for eksempel begge innholdstypen Dato.

Følgende eksempler beskriver trinnene for å legge til verdier i metafelter med ulike innholdstyper.

Neste trinn etter at du har lagt til verdier for metafelter

Når du har lagt til verdier i metafeltene, kan du koble metafeltene til temaet for å vise den egendefinerte informasjonen i nettbutikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis