Legge til et popup-vindu på produktsidene med metafelter

Metafelter hjelper deg med å tilpasse funksjonaliteten og utseendet til Shopify-butikken ved å la deg lagre spesialisert informasjon som ikke vanligvis registreres i Shopify-administrator. Metafelter kan brukes internt i Shopify-administrator, og du kan også velge å vise dem i nettbutikken.

Med metafelter kan du legge til en sidereferanse i en popup-blokk, som viser en kobling til produktsidene. Når du klikker på denne, åpner koblingen et popup-vindu som viser sideinnholdet. Du kan legge til bilder og andre medier ved hjelp av redigeringsprogrammet for rik tekst for sidene dine.

Nedenfor ser du noen eksempler på popup-informasjon du kan legge til på produktsidene:

  • Størrelsesdiagrammer
  • Pleieinstruksjoner
  • Monteringsinstruksjoner
  • Produktspesifikasjoner
  • Vanlige spørsmål

Dette er en veiledning i fire trinn som introduserer sidereferanse-metafelter, opprettelse av et produktmetafelt for en sidereferanse, opprettelse av en produktsidemal for nettbutikken, legge til en ny side, henvise til siden i bestemte produkter, og bruke produktsidemalen for bestemte produkter.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du koble de fleste metafeltene til temaet ditt ved å bruke temaredigeringsprogrammet. Hvis du bruker et eldre tema, eller hvis du ønsker å legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-partner.

Trinn 1: Opprett et produktmetafelt for en side

For å starte, må du opprette en metafelt-definisjon for sidereferanser for produktsidene. Produkt-metafeltet kobler til en bestemt side, og kan tilpasses for hvert produkt. Hvis du ikke legger til en sidereferanse for et produkt som bruker samme mal, vises koblingsteksten i popup-vinduet likevel, som om den har innhold. For å bare vise popup-koblingen på bestemte produkter, kan du opprette en produktmal som bare brukes for relevante produkter.

Med metafelter for sidereferanser kan du vise ulik produktinformasjon ved å opprette ulike sider for ulike typer produkter. Du kan for eksempel opprette to ulike sider med størrelseskart for to ulike aldersgrupper, som for eksempel et størrelseskart for babyer og ett for småbarn, og deretter legge til sidereferansen for småbarn til bare produkter som er for småbarn.

Du må opprette en metafelt-definisjon for en sidereferanse for å kunne koble den til popup-blokken i temaredigeringsprogrammet. Butikkfronttilgang er valgt som standard når du oppretter metafelt-definisjonen.

Trinn:

Trinn 2: Opprett produktsidemalen

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du koble sidereferansen til temaet ved å bruke temaredigeringsprogrammet. Hvis du bruker et eldre tema, eller ønsker å legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-partner.

Når du har lagt til en seksjon eller en blokk, kan du velge et metafelt ved å klikke på ikonet for en dynamisk kilde:

Koble til dynamisk kildeikon

Hvis du ikke ønsker å legge til popup-blokken til alle produkter, må du opprette en ny produktsidemal. I trinnene oppretter du en ny produktsidemal, men du kan også velge en eksisterende produktsidemal og tilpasse den i stedet.

Trinn:

Trinn 3: Legg til en side med produktinformasjon

Du må opprette en side med innholdet som metafeltet henviser til. Hvis du allerede har opprettet en side, kan du gå videre til trinn 4.

Trinn:

Du kan opprette så mange sider det henvises til fra metafeltet som du har behov for. Du kan imidlertid bare koble til én side i produktmetafeltet.

Trinn 4: Henvis til siden og bruk produktmalen på bestemte produkter

Når du legger til en sidereferanse til et bestemt produkt, vises informasjonen på denne siden bare for det aktuelle produktet. Hvis du lar sidereferansen stå tom for et produkt som bruker den aktuelle produktmalen, vises koblingsteksten fortsatt som en kobling. Popup-vinduet vil imidlertid være tomt uten en sidereferanse, noe som kan skape forvirring for kundene. I slike tilfeller kan du bruke en annen produktsidemal for bestemte produkttyper. Du kan for eksempel opprette en produktmal for klær med en side med et størrelseskart i popup-blokken, og deretter opprette en produktmal for vesker, der du ikke har behov for å legge til popup-blokken.

Finn ut mer om maler.

Trinn:

Du kan gjenta disse trinnene for så mange produkter som du har behov for.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis