Filtrering av metafelter for bedrift og bedriftslokalisasjon

Du kan filtrere metafelter for bedrifter og bedriftslokalisasjoner på indekseringssiden Bedrifter, og på siden for bedriftsdetaljer. Dette kan gjøre det enklere å analysere og organisere bedriftsdata i B2B.

Du kan bare bruke metafelt-definisjoner og verdier for bedrifter eller bedriftslokalisasjoner til filtrering. Du kan ha maksimalt 50 definisjoner per metafelt-definisjon for bedrifter og bedriftslokalisasjoner.

Før du starter

Du må gjennomføre følgende oppgaver før du kan aktivere filtrering av metafelter for bedrifter og bedriftslokalisasjoner:

Støttede typer metafelt-definisjoner

Du kan bruke følgende typer metafelt-definisjoner til filtrering av metafelter for bedrifter og bedriftslokalisasjoner:

 • Tekst med én linje / Tekst med én linje (liste)
 • Produktreferanse / Produktreferanse (liste)
 • Sann eller usann
 • Samlingsreferanse / Samlingsreferanse (liste)
 • Sidereferanse / Sidereferanse (liste)
 • Metaobjektreferanse / Metaobjektreferanse (liste)

Aktiver filtrering av metafelter for bedrifter og bedriftslokalisasjoner

For å bruke en metafeltdefinisjon på indekseringssiden Bedrifter og siden med bedriftsdetaljer, må du aktivere filtreringsinnstillingen i metafeltdefinisjoner.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Bedrifter eller Bedriftslokalisasjoner, avhengig av metafelt-definisjonen du ønsker å bruke.
 3. Klikk på metafelt-definisjonen du ønsker å bruke for å filtrere.
 4. Aktiver Filtrer i bedriftsindeks i seksjonen Alternativer.
 5. Klikk på Lagre.

Filtrer bedriftsmetafelter

Du kan filtrere bedriftsmetafelter på indekseringssiden Bedrifter når du har opprettet metafeltet og aktivert metafeltfiltrering.

Trinn:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på søke- og filtreringsikonet.
 3. Klikk på Legg til filter +.
 4. Velg metafelt-definisjonen du ønsker å bruke for å filtrere bedrifter i seksjonen Metafelter.

Filtrer metafelter for bedriftslokalisasjon

Du kan filtrere metafelter for bedriftslokalisasjoner på en side med bedriftsdetaljer når du har opprettet metafeltet og aktivert metafeltfiltrering.

Trinn:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på en bedrift du ønsker å filtrere på.
 3. Klikk på søke- og filtreringsikonet.
 4. Klikk på Legg til filter +.
 5. Velg metafeltdefinisjonen du ønsker å bruke for å filtrere bedriftslokalisasjoner i seksjonen Metafelter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis