Feste metafeltdefinisjoner

Du kan organisere metafelter i Shopify-administrator ved å feste metafeltdefinisjoner. Festing av en metafeltdefinisjon har følgende effekt:

  • Metafeltdefinisjonen vises øverst i listen på siden Metafeltdefinisjoner for denne delen av butikken.
  • Metafeltet vises automatisk på de tilhørende sidene i Shopify-administrator.

Rekkefølgen på festede metafeltdefinisjoner avgjør rekkefølgen metafeltene vises på de tilhørende sidene i Shopify-administrator. Som standard vises bare festede metafelter automatisk. Du finner metafelter som ikke er festet ved å klikke Vis alle. Du kan feste inntil 20 definisjoner for hver del av butikken.

Du kan feste eller oppheve festingen av en metafeltdefinisjon på en av følgende måter:

  • når du legger til eller redigerer en definisjon
  • når som helst fra siden Metafeltdefinisjoner

På siden Metafeltdefinisjoner kan du feste en metafeltdefinisjon ved å klikke på knappenålsikonet:

Fest-ikon

Du kan fjerne en metafeltdefinisjon ved å klikke på ikonet for oppheving av festingen:

Avfest-ikon

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis