Lägga till värden till metafält

När du har lagt till en definition för metafält lägger du till värden för ditt metafält på motsvarande sidor i din Shopify-admin. Om du till exempel skapar en definition för metafält för produktens utgångsdatum anger du de specifika värdena för utgångsdatum på dina produktsidor i din Shopify-admin. Om du lägger till värden i dina metafält kan du spara specialinformation för intern spårning eller för visning i din webbshop.

Fastnålade metafält visas i en redigerbar tabell på dina Shopify-administratörssidor i samma ordning som de visas i listan Definitioner för metafält. Varje metafält visar det namn du valde när du skapade din metafältsdefinition. Du kan klicka i varje tabellrad för att visa typ av metafält och dess beskrivning och sedan ange ett värde.

Metafält kan endast acceptera värden som stöds för deras innehållstyp. Se Innehållstyper och värden för metafält för mer information om värden som stöds för vanliga typer av metafält.

Metafältlistor gör det möjligt för dig att lagra flera värden i ett enda metafält. Du kan lägga till flera textfält med en enda rad eller produktreferensvärden till en metafältlista för att organisera stora datauppsättningar, föreslå artiklar som fungerar bra tillsammans eller skapa kraftfullare söktermer.

Lägga till värden till vanliga typer av metafält

Vilken procedur du följer för att lägga till värden i ett metafält beror på innehållstyp för det metafältet. Metafält för produktens förfallodatum och kundens födelsedatum använder till exempel innehållstyp för datum.

Följande exempel beskriver stegen för att lägga till värden till metafält som har olika innehållstyper.

Nästa steg när du har lagt till värden i metafält

När du har lagt till värden i dina metafält kan du ansluta dina metafält till ditt tema för att visa din anpassade information i din webbshop.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis