Radera metafält

Om du inte längre vill ha ett metafält för en del av din butik kan du radera metafältsdefinitionen. När du raderar en metafältsdefinition kan du välja mellan följande alternativ:

  • Radera endast metafältsdefinitionen.
  • Radera både metafältsdefinitionen och alla tillhörande metafältvärden.

Om du vill spara de värden som är kopplade till ett metafält tar du bara bort metafältsdefinitionen. När du har tagit bort definitionen kan du komma åt värdena genom att migrera dem till en ny anpassad metafältsdefinition med samma namnrymd och nyckel.

På den här sidan

Radera en metafältsdefinition

  1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
  2. Välj den del av din butik som innehåller den metafältdefinition som du vill radera.
  3. Klicka på den definition för metafält som du vill radera.
  4. Klicka på Radera och välj sedan ett av följande alternativ:
    • Klicka endast på Radera endast definition för att förse med tillhörande värden i delar av din butik.
    • Om du vill radera metafält helt och alla tillhörande värden klickar du på Radera definitionen och alla metafältvärden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis