Radera metafält

Om du inte längre vill ha ett metafält för en del av din butik kan du radera metafältsdefinitionen. När du raderar en metafältsdefinition kan du välja mellan följande alternativ:

  • Radera endast metafältsdefinitionen.
  • Radera både metafältsdefinitionen och alla tillhörande metafältvärden.

Om du vill spara de värden som är kopplade till ett metafält tar du bara bort metafältsdefinitionen. När du har tagit bort definitionen kan du komma åt värdena genom att migrera dem till en ny anpassad metafältsdefinition med samma namnrymd och nyckel.

Överväganden vid radering av metafält

Se till att ett metafält inte är anslutet till ett block eller avsnitt i ditt livetema innan du raderar det. Om du tar bort metafält som är anslutna till ditt tema kan det leda till visningsfel för kunder som besöker din webbshop. Du måste åtgärda dessa fel innan du kan göra några andra ändringar i temamallarna som är kopplade till det metafältet.

Du kan inte radera ett kategorimetafält som är anslutet till dina variantalternativ. Innan du kan radera kategorins metafältsdefinition så måste du koppla bort kategorimetafältet från dina variantalternativ.

Radera en definition för metafält

  1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
  2. Välj den del av din butik som innehåller den metafältdefinition som du vill radera.
  3. Klicka på den definition för metafält som du vill radera.
  4. Klicka på Radera och välj sedan ett av följande alternativ:
    • Klicka på Radera endast fält för att bevara de tillhörande värdena i delar av din butik.
    • Om du helt vill radera metafältet och alla tillhörande värden klickar du på Radera fält och dess sparade värden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis