การเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์

หลังจากที่คุณเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์แล้ว คุณจะต้องเพิ่มค่าสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณบนหน้าที่สอดคล้องกันในส่วนผู้ดูแล Shopify ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของวันหมดอายุของสินค้า คุณจะต้องป้อนค่าเฉพาะของวันหมดอายุบนหน้าสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ซึ่งการเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะทางเพื่อการติดตามภายในหรือเพื่อแสดงบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ระบบจะแสดงเมตาฟิลด์ที่ปักหมุดไว้ในตารางที่แก้ไขได้ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ตามลำดับเดียวกันกับที่แสดงในรายการคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ เมตาฟิลด์แต่ละช่องจะแสดงชื่อที่คุณเลือกตอนที่สร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ คุณสามารถคลิกในแต่ละแถวของตารางเพื่อแสดงประเภทและคำอธิบายของเมตาฟิลด์ได้ จากนั้นจึงป้อนค่า

เมตาฟิลด์สามารถรับได้เฉพาะค่าที่รองรับสำหรับประเภทเนื้อหาของเมตาฟิลด์นั้นๆหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่รองรับสำหรับประเภทของเมตาฟิลด์ทั่วไป โปรดดูที่ประเภทเนื้อหาและค่าของเมตาฟิลด์

รายการเมตาฟิลด์ช่วยให้คุณสามารถเก็บค่าหลายค่าในเมตาฟิลด์เดียวได้ คุณสามารถเพิ่มช่องข้อความบรรทัดเดียวหลายช่องหรือค่าอ้างอิงสินค้าหลายค่าไปยังรายการเมตาฟิลด์เดียวเพื่อจัดระเบียบชุดข้อมูลขนาดใหญ่ แนะนำสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ดี หรือสร้างมุมมองการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

การเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์ประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์จะขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาของเมตาฟิลด์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น เมตาฟิลด์สำหรับทั้งวันหมดอายุของสินค้าและวันเกิดของลูกค้าจะใช้ประเภทเนื้อหาแบบวันที่

ตัวอย่างต่อไปนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนในการเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์ที่มีประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนถัดไปหลังจากเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์

หลังจากที่คุณเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์ของคุณแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์ของคุณเข้ากับธีมเพื่อแสดงข้อมูลแบบกำหนดเองในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี