การเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์

คำจำกัดความเมตาฟิลด์จะทำหน้าที่เป็นเทมเพลตที่ระบุว่าส่วนใดของร้านค้าคุณที่มีการนำเมตาฟิลด์ไปใช้และค่าใดที่เมตาฟิลด์สามารถมีได้ ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มค่าเมตาฟิลด์ไปยังสินค้า คำสั่งซื้อ หรือส่วนอื่นๆ ของร้านค้าคุณได้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์ในข้อมูลดังกล่าวก่อน การเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่ากฎการตรวจสอบยืนยันเดียวกันนั้นมีผลใช้กับทุกค่าที่คุณป้อนให้กับเมตาฟิลด์ที่ระบุ

เมื่อคุณเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์ คุณจะสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกคำจำกัดความมาตรฐาน
  • สร้างคำจำกัดความของลูกค้า

ใช้คำจำกัดความมาตรฐานสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณหากเป็นไปได้ ระบบจะกําหนดค่าคำจำกัดความมาตรฐานให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยค่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับ Shopify ได้ทุกส่วน เนื่องจากคำจำกัดความเมตาฟิลด์มาตรฐานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับร้านค้า Shopify ทุกร้าน ทำให้ได้รับการรองรับจากแอป ธีม และส่วนอื่นๆ ของร้านค้า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เมตาฟิลด์มาตรฐานของ Shopify

คุณจำเป็นต้องสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองในสถานการณ์ต่อไปนี้:

คุณจะต้องเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์ในหน้าเมตาฟิลด์ของส่วนผู้ดูแล Shopify โดยคุณสามารถเพิ่มประเภทเมตาฟิลด์เพิ่มเติมได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

คุณสามารถมีคำจำกัดความเมตาฟิลด์ได้สูงสุด 250 รายการ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี