Filtry segmentu klientów oparte na metapolach

Jeśli utworzysz definicję metapola klienta, można go później używać jako filtr. Segmenty klientów można tworzyć tylko na podstawie metapól, które używają następujących typów danych:

 • data i godzina
 • number
 • tekst
 • prawda albo fałsz

Dowiedz się więcej o metapolach.

Jeśli jesteś programistą, możesz zapoznać się z dokumentacją dla programistów metapól.

Operatory Dostępne operatory zależą od typu zawartości używanego dla danego metapola.

Data i godzina:

 • W ciągu ostatnich 7 dni: >= 7_days_ago
 • W ciągu ostatnich 30 dni: >= 30_days_ago
 • W ciągu ostatnich 90 dni: >= 90_days_ago
 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy: >= 12_months_ago
 • Dokładnie w terminie: =
 • W terminie lub wcześniej: <=
 • W terminie lub później: >=
 • W danym przedziale dat: BETWEEN <date1> AND <date2>
Liczba:

 • Równa się: =
 • Nie równa się: !=
 • Większe niż: >
 • Mniejsze niż: <
 • Mniejsze niż lub równe: <=
 • Większe lub równe: >=
 • Pomiędzy: BETWEEN
Liczba z listą wartości:

 • Zawiera: CONTAINS
 • Nie zawiera: NOT CONTAINS
Tekst:

 • Równa się: =
 • Nie równa się: !=
Tekst z listą wartości:

 • Zawiera: CONTAINS
 • Nie zawiera: NOT CONTAINS
Prawda albo fałsz:

 • Równa się: =
 • Nie równa się: !=
Istnieje lub nie istnieje:

 • Nie istnieje: IS NULL
 • Istnieje: IS NOT NULL
Wartości Dostępne wartości zależą od tego, czy do metapola dodano wartości, czy też pobierasz dane i wprowadzasz je do metapól, używając aplikacji firm zewnętrznych. Może być konieczne ręczne wprowadzenie wartości.
Format Format wprowadzonych danych zależy od ustawień dokonanych w metapolu.
Przykład

Przykład salda punktów:
customer.points_balance >= 100

Uwagi
 • Nazwa filtra oparta jest na nazwie metapola. Kod jest oparty na przestrzeni nazw oraz kluczu metapola.
 • Metapola dla segmentu klientów stosowane są często np. w przypadku sald punktów, programów lojalnościowych, nagród oraz urodzin klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo